Home Nieuws Thema's Fietsparel Het Ventiel Contact Links

Kleurplaat voor boven de 18!

Zou u zo over de Kapelstraat willen fietsen ?

U kunt hier uw kleurplaat (A4 formaat, 64kB) downloaden, uitprinten, en inleveren bij de gemeente (ook toegestaan onder de 18!).

Herinrichtingsplan centrum Heeze onveilig!

Het herinrichtingsplan van Janssen de Jong ziet er mooi uit, vooral als er op de foto's op een informatieavond geen auto's of fietsers te zien zijn. Maar de werkelijkheid is aanmerkelijk drukker. Dan komt de fietser in de verdrukking, als de fietsstroken alleen maar verdwijnen, de weg overal behoorlijk smaller wordt, maar er nog wel 50km/u gereden mag worden. Het Heezer plan is daardoor onveilig en onprettig voor de fietser. De ruimte voor goede fietspaden is er, maar is de wil er ? En het draagvlak voor 30 is er, waarom blijft het dan 50 ?

Op deze pagina:
 • Fietsersbond voorstel voor fietspaden op Kapelstraat en Jan Deckersstraat
 • Gemeentelijk voorstel: Geen fietspaden !
 • Maar wel 50 km/u!
 • Hoe worden zulke situaties elders aangepakt ?
 • Diverse zienswijzen zoals ingediend bij de gemeente
 • Fietsersbond voorstel voor fietspaden op Kapelstraat en Jan Deckersstraat

  De Fietsersbond heeft de gemeente daarom verzocht toch fietspaden aan te leggen, en een eigen voorstel voorstel gemaakt voor fietspaden. In dat voorstel komt zowel de uitdrukkelijke wens voor 2 fietspaden als een compromis-voorstel met 1 fietspad aan bod.

  In dat voorstel is ook uitgezocht hoeveel parkeerplaatsen de fietspaden ongeveer gaat kosten. Dat blijkt erg mee te vallen. Een fietspad in 1 richting kost volgens de Fietsersbond geen parkeerplaatsen. Voor 2 fietspaden moeten er ongeveer 40 parkeerplaatsen wijken, die eventueel elders gecompenseerd kunnen worden. Als dat al nodig is, want volgens de vorig jaar uitgevoerde parkeerstudie is de behoefte aan parkeerplaatsen helemaal niet zo groot (behalve bij het Vullinghspark). De wegbreedte blijft in beide gevallen hetzelfde als in het plan van Janssen de Jong (namelijk 6m50).

  Dat voorstel wordt op dit moment bestudeerd door de gemeente. Ook U kunt op deze website uw reactie op het voorstel geven.

  De studie van de gemeente naar de consequenties van fietspaden in het plan zou nog voor 2 februari klaar zijn. Dan buigt de raadscommissie zich over de herinrichting.

  Hieronder kunt u lezen hoe zulke situaties elders zijn aangepakt, wat het voorstel van de gemeente zelf inhoudt, en hoe dat tot stand is gekomen. Het voorstel bevat geen fietspaden, alleen een smallere weg, en toch 50km/u.

  Geen Fietspaden !

  De gemeenteraad heeft op 17 december 2001 in grote meerderheid besloten hoe de verkeersproblematiek in onze gemeente aangepakt moet worden. Net als in het Gemeentelijk Verkeers Veiligheidsplan (uit 1998) is het uitgangspunt daarbij om doorgaand verkeer te weren door de reistijd door het centrum te verlengen. Dat gebeurt door overal 60km/u buiten de kom en 30km/u binnen de kom in te voeren, behalve op de aan te leggen randweg. Ook is toen besloten de drukke doorgaande weg door Heeze (de Kapelstraat en de Jan Deckersstraat) te voorzien van fietspaden.

  Begin 2003 kwam het college op basis van de verkeer- en parkeerstudie met een richtinggevend voorstel naar de raad. Dit voorstel bevatte (toen nog) geen randweg, maar wel een groot verblijfsgebied met ook weer overal 30 of 60 km/u, om het doorgaand verkeer te weren, en bevatte veel aandacht voor de fiets: fietsroutes naar het centrum verbeteren, zorgen dat mensen zich weer veilig voelen, en het chaotische verkeer en parkeren verbeteren. Het college stelde ook weer voor op de Kapelstraat en de Jan Deckersstraat een vrijliggend fietspad aan te leggen. De gemeenteraad stemt wederom unaniem in met dit hele voorstel.

  De gemeenteraad heeft dit vastgelegd in een raadsbesluit op 24 maart 2003:

 • Kapelstraat en Jan Deckersstraat: 30km/u, ook zonder randweg
 • Aanleggen vrijliggend fietspad
 • Duidelijke plaats en bescherming voor fietsers
 • Verbeteren ongestructureerd parkeren en chaotisch verkeersbeeld
 • Parkeren anders situeren
 • Daarnaast werd in deze raadsvergadering de randweg weer op de politieke agenda geplaatst.

  In de raadsvergadering van 30 juni 2003 werden het herinrichtingsplan van Janssen de Jong als meest interesssant aangenomen. Dat concept-plan bevat echter helemaal geen fietspaden. Alleen een smallere weg!

  Dat zou echter geen probleem zijn, want de wegindeling kon nog veranderd worden, verzekerde de wethouder ons. Er waren immers fietspaden beloofd. Maar wat er ook veranderde, er kwamen geen fietspaden. Wel kwamen er zebra's, oversteek-verkeerslichten, en veel langsparkeerplaatsen. Waar in het plan de stoep nog mooi breed was, is hij later volgetekend met parkeerplaatsen. Deze zijn zo echter smal, zodat de fietser continu rakelings langs de geparkeerde auto's moet rijden, en moet uitwijken voor openslaande portieren. Op een weg met (vracht)verkeer dat 50km/u mag rijden.

  Daarmee ontbreekt een essentieel (en beloofd) onderdeel: de duidelijke plaats en bescherming voor de fietser. De Fietsersbond is verbijsterd dat in het uiteindelijke herinrichtingsplan de fietspaden verdwenen zijn, en de bestaande fietsstroken worden weggehaald, zonder dat daar iets voor terugkomt. De hele veiligheid wordt opgeofferd voor het doorgaand (vracht)verkeer en langsparkeerplaatsen.

  Terwijl uit de parkeerstudie al bleek dat er meer dan voldoende parkeerplaatsen zijn. Terwijl de gemeente zelf had besloten het chaotische parkeren te verbeteren. Terwijl de gemeente zelf had besloten het doorgaand verkeer te weren. En terwijl de gemeente zelf had besloten fietspaden aan te leggen.

  Maar wel 50km/u !

  Op 30 juni 2003 nam de gemeenteraad ook nog zonder voorbereiding een merkwaardige motie aan, om de Kapelstraat en Jan Deckersstraat pas in te richten als verblijfsgebied na aanleg van de randweg, daarbij voorlopig 50 km/u te handhaven, maar wel zoveel mogelijk in te richten als 30km/u. Deze motie is zonder deskundig advies tot stand gekomen, en in de hitte van de overige discussies zonder veel debat in stilte aangenomen.

  Op deze motie kwam veel kritiek van deskundigen, belangenorganisaties, en aanwonenden. In december 2003 is daarom een motie ingediend door de PvdA om de omstreden motie terug te draaien. Deze motie heeft het helaas niet gehaald.

  Dus de Kapelstraat blijft voorlopig 50, houdt druk en doorgaand vrachtverkeer, maar wordt ingericht als smallere toekomstige 30-weg, zonder snelheidsremmers,

 • ondanks de insprekers, ("schandalig als u niet naar uw eigen verkeerskundigen luistert"),
 • ondanks de mening van verkeerskundigen ("je moet kiezen"),
 • ondanks de mening van aanwonenden ("30 nu"),
 • ondanks de mening van de Fietsersbond ("30 is veiliger"),
 • ondanks de mening van het infopunt Duurzaam Veilig ("onbegrijpelijk"),
 • ondanks de mening van de Emmerikstraat (de alternatieve route) ("Kapelstraat mag best 30 worden als de Emmerikstraat ook 30 wordt"),
 • ondanks de mening van het infopunt Duurzaam Veilig ("onbegrijpelijk"), en
 • ondanks zelfs de instemming van ondernemers ("prima als de weg maar niet smaller wordt dan nodig is voor 2 vrachtwagens")
 • In een 50km-gebied horen volgens Duurzaam Veilig fietspaden. Deze fietspaden kunnen en mogen dus niet weggelaten worden. In een 50km-gebied hoort ook geen langsparkeren. Met het huidige plan wordt het net als wanneer nu de hele fietsstrook aan een kant is volgeparkeerd. Fietsers moeten zich dan, net als nu, maar tussen de (vracht)auto's zien te redden.

  Op een 50-weg horen fietspaden!

  Hoe worden zulke situaties elders aangepakt ?

  Het herinrichtingsplan van Janssen de Jong ziet er mooi uit, vooral als er op de foto's op een informatieavond geen auto's of fietsers te zien zijn. Maar de werkelijkheid is aanmerkelijk drukker. Daarom is de Fietsersbond zelf gaan kijken, op de fiets natuurlijk, soms met gevaar voor eigen leven, hoe soortgelijke situaties elders zijn aangepakt, in Sevenum, en op de N225 (Elst, Doorn): Fotoverslag bezoek N225

  Wij zijn ervan overtuigd dat het anders moet. Het Heezer plan is onveilig en onprettig voor de fietser. De ruimte voor goede fietspaden is er, maar is de wil er ?

  Zienswijzen ingediend door de Fietsersbond

  Deze links werken nog niet; kom over enkele dagen nog eens terug svp

 • Spreekrecht in de commissievergadering Grondgebied 30 juni 2003 ??
 • Raambiljetten voor bewoners van de Kapelstraat en Jan Deckersstraat met '30 nu' en 'op een 50-weg horen fietspaden'
 • [voorjaar 2003] Zienswijze parkeer- en verkeersstudie/centrumplan
  [15 april 2003] Verzoek aan gemeente om "te tekenen voor de fiets"
  In de CROW-brochure "tekenen voor de fiets" staan richtlijnen om een fietsvriendelijke weginrichting te realiseren. De Fietsersbond vraagt de gemeente om de nieuwe centruminrichting aan de hand van deze brochure te toetsen en aan te passen.
  [juni 2003] Reactie op plan Janssen de Jong Reactie aan gemeente op het eerste plan voor herinrichting Kapelstraat/Jan Deckersstraat van bureau Janssen de Jong
  [november 2003] Reactie op motie 30/50 km/u
  De gemeenteraad kiest ervoor om het centrum voorlopig 50 km/u te houden, terwijl de weginrichting een mengsel van 30 en 50 km/u-gebied is. Adviezen van verkeerskundigen zijn vernietigend: iedereen ontraadt de mix van 30 en 50. Infopunt Duurzaam Veilig (ministerie), etc. Er komt geen fietspad en toch zal er hard gereden worden.

  [juni 2003] Fotoverslag bezoek N225 Het herinrichtingsplan van Janssen de Jong ziet er mooi uit, vooral als er op de foto's geen auto's of fietsers te zien zijn. Maar de werkelijkheid is aanmerkelijk drukker. Daarom is de Fietsersbond zelf gaan kijken, op de fiets natuurlijk, soms met gevaar voor eigen leven, hoe soortgelijke situaties elders zijn aangepakt, in Sevenum, en op de N225 (Elst, Doorn).
  [2003/2004] Ingezonden brieven in de Parel
  De Fietsersbond schreef een paar brieven in de Parel over de centrumplannen, in 2003 op 20 juni, 3 december, 10 december en 17 december 2003 en op 6 januari 2004
  Zienswijze november (fietspad) Verzoek om fietspad en 30km/u Verzoek om alternatieve fietsroute voor Kerkhof