Home Nieuws Knelpunten Acties Fietsparel Het Ventiel Contact Links

Fietsersbond bijdragen in weekblad de Parel

Hieronder staan de columns en ingezonden brieven van de Fietsersbond die sinds oktober 2002 in de Parel verschenen zijn.
[31 mrt 2004] 39: Fietspad Nieuwendijk wordt verbeterd
[03 mrt 2004] 38: Gemeente soms aansprakelijk bij schade fietsers
[03 mrt 2004] 37: Gemeente schizofreen ? (Ingezonden brief)
[28 jan 2004] 36: Fietsersbond opent fietsmeldpunt op website
[14 jan 2004] 34: Waarom blijft de Kapelstraat 50 ?
[17 dec 2003] 33: Fietsersbond wil Fietspaden Kapelstraat
[10 dec 2003] 32: Kapelstraat 30 of 50 ?
[03 dec 2003] 31: Kapelstraat Leefbaar ?
[19 nov 2003] 30: Gebruikers OV-fiets zeer tevreden: 15% laat auto staan
[12 nov 2003] 29: Fietspaden Nieuwendijk
[05 nov 2003] 28: OV-fiets nu ook in Eindhoven
[29 okt 2003] 27: Fietsersbond test fietsverlichting
[08 okt 2003] 26: Fietserbond woedend: Kapelstraat blijft racebaan (ingezonden brief)
[01 okt 2003] 25: Ook burgemeesters fietsend naar het werk
[12 sep 2003] 24: Week van de Vooruitgang
[06 sep 2003] 23: Tegels of asfalt
[20 jun 2003] 22: Centrumplan Fietsplan?
[07 jun 2003] 21: Het recht van de sterkste
[30 mei 2003] 20: De Muggenberg-overweg
[21 mei 2003] 19: Shoppen of winkelen ?
[16 mei 2003] 18: Uw fiets gestolen ?
[09 mei 2003] 17: Kinderkarren getest
[25 apr 2003] 16: Snelle groei OV-fietsen
[16 apr 2003] 15: "Tekenen voor de Fiets"
[12 apr 2003] 14: Omleiding voor fietsers
[29 mrt 2003] 13: Gemeente stimuleert fietsen!
[14 feb 2003] 12: Veertig meldingen dode hoek
[07 feb 2003] 11: Fietsersbond wint rechtzaak Zegge
[begin 2003] 10: Gemeenteraad aan de slag met fietspad Heeze-Geldrop
[08 jan 2003] 8: Fietsen is goed voor de verkeersveiligheid!
[28 dec 2002] 7: Fietsen is veiliger geworden!
[14 dec 2002] 6: Fietsertje pesten? (Groene Spinner, met foto)
[05 dec 2002] 5: Fietsersbond heropent discussie fietspad Heeze-Geldrop
[29 nov 2002] 4: Stuiterend op de fiets
[06 nov 2002] 3: Zien en gezien worden!
[25 okt 2002] 2: Van omgebogen paperclip tot hoogwaardig stallingssysteem
[17 okt 2002] 1: Fiets-Parel


[31 maart 2004] 39:  Fietspad Nieuwendijk wordt verbeterd
Goed nieuws! Na herhaalde verzoeken van de Fietsersbond heeft de gemeente besloten het fietspad op de Nieuwendijk bij de 3 platanen te verbeteren, conform de voorstellen van het net opgerichte 3VO en de Fietsersbond. Sinds de herinrichting van de Nieuwendijk is de Fietsersbond blijven vragen om aanpassing van de rare versmalling bij de laatste uitrit en de scherpe verspringing van het fietspad voor deze bomen. De gemeente heeft eerst geprobeerd de platanen toch op legale wijze omgekapt te krijgen. Dat zou voor de fietsers beter zijn, maar ook zonde zijn van deze bomen. De gemeente kiest er nu voor het fietspad te verbeteren conform de voorstellen van de Fietsersbond. Die voorstellen waren het betegelen van het laatste driehoekige plantsoen, de uitritconstructie aanpassen zodat deze niet ten koste gaat van het fietspad, en het fietspad een tegel verbreden waar mogelijk. De Fietsersbond is blij dat er nu verbetering van deze situatie gaat komen. Nogmaals Ten Borchwardlaan De vorige Fietsparel, over fietsen op de Ten Borchwardlaan, was voor T. v.d. Berg aanleiding voor een boze tirade in het vorige nummer. Een korte reaktie. Fietsen over de ventweg mag veiliger lijken, maar afslaand autoverkeer ziet fietsers op fietspaden en ventwegen sneller over het hoofd dan fietsers op de rijbaan zelf. Op de ventweg loop je verder het risico van openslaande autoportieren en auto's vanaf uitritten. In de winter wordt de ventweg niet gestrooid. Gelukkig is iedereen nu weer vrij om zelf te kiezen waar hij of zij wil fietsen: ventweg of hoofdrijbaan. De mensen achter de Fietsersbond verschuilen zich niet: dit stuk wordt nu eenmaal door wisselende personen geschreven. Onze kontaktpersoon staat gewoon vermeld in de gemeentegids en op internet. De schrijver van de vorige Fietsparel, A. Niessen (Heeze), weet waar hij het over heeft: hij fietst zelf vaak over de Ten Borchwardlaan. En ook al rijden de meeste auto's er netjes, de Ten Borchwardlaan staat toch bekend als racebaan. De telefonische klagers zijn soms bekend bij de Fietsersbond maar blijven liever anoniem. Begrijpelijk als je klemgereden en bedreigd wordt ? De Fietsersbond voert geen hetze tegen wie niet fietst, maar komt op voor wie wel fietst. In de vorige Fietsparel vroegen we alleen maar om respect. Fout fietsgedrag praten we nooit goed. Want fatsoenlijk en veilig weggedrag begint bij wederzijds respect. Of het nou gaat om fietsers, auto's, spelende kinderen, of voetgangers. We spraken alleen negatief over automobilisten die, ten onrechte, voor eigen rechter spelen. Is een beetje respect voor elkaar te veel gevraagd ?
Naar boven


[3 maart 2004] 38: Gemeente soms aansprakelijk bij schade fietsers
Fietsers die schade oplopen doordat een weg of fietspad in een gevaarlijke staat verkeert, hebben goede kans om de schade vergoed te krijgen van de gemeente. Wie bijvoorbeeld valt als gevolg van een losliggende tegel, of uitglijdt op een gladde brug kan de schade verhalen. Maar ook schade door slechte straatverlichting kan soms vergoed worden. De gemeente is met grote waarschijnlijkheid aansprakelijk te stellen wanneer zij op de hoogte is van een gevaarlijke situatie, of erger nog, deze zelf veroorzaakt heeft. De Fietsersbond noemt enkele voorbeelden. Bij de herinrichting van de Kapelstraat worden zo ongeveer alle bestaande verkeerskundige adviezen geschonden. De enige richtlijn die overeind blijft is dat er rechts gereden blijft worden. De gemeente zet dit plan door, terwijl verkeerskundigen negatief adviseren. Wanneer er dan ongelukken gaan plaatsvinden, is het heel goed mogelijk dat de gemeente daar aansprakelijk voor gesteld kan worden. Een ander voorbeeld: het fietspad tussen Sterksel en Heeze is in slechte staat. Dat heeft een oplettende fietser in augustus al gemeld bij de gemeente. Schuin omhoog stekende tegels maken het de fietser moeilijk, zeker in het donker. Als zo'n losliggende tegel loswipt en over een andere heenschuift, is een valpartij helemaal zo gebeurd. Toch is er sinds augustus niets aan gedaan. Ook hier is de gemeente nalatig. Hetzelfde geldt voor de slechte fietspaden tussen de Nieuwe Hoeven en Genoenhuis. Hoewel de gemeente door meerdere mensen is gewezen op de gevaarlijke situatie hier, is er nog niets aan gebeurd. Wie als gevolg van slecht wegdek of een gevaarlijke situatie ten val komt, of erger, terwijl de gemeente niet aan haar zorgplicht voldaan heeft, kan de gemeente aansprakelijk stellen. De Fietsersbond zette alle mogelijkheden en de te volgen procedures op een rijtje. Deze informatie is te vinden in de vraagbaak op www.fietsersbond.nl/wegdek of op te vragen via Postbus 2828, 3500 GV Utrecht. Ook fietsers die andere vragen hebben kunnen terecht bij de juridische helpdesk van de Fietsersbond, per post of per e-mail: juridisch@fietsersbond.nl.
Naar boven


[3 maart 2004] 37: Gemeente schizofreen ? (Ingezonden brief)
Na de herinrichting Kapelstraat wordt de fietser vogelvrij: de fietsstroken verdwijnen, de weg wordt overeenkomstig smaller, en de fietser zoekt het maar uit. En wat lezen we dan in de vorige Parel, onder begroting 2004: "Een van onze speerpunten is het fietsverkeer bevorderen. Door extra aandacht te schenken aan fietsers bij iedere herinrichting van een weg en ze een duidelijke plek te geven in het verkeersbeeld." Wat lezen we nu ? Hebben we soms twee gemeentes in Heeze-Leende ? Een gemeente die voor fietsers is en een andere gemeente die de fietsersbelangen opoffert wanneer de ondernemers dat willen ? Nee, bij de herinrichting is er helemaal geen duidelijke plek gegeven aan de fietser. Er is nauwelijks aandacht geweest voor de fietser. Alleen toen er bezuinigd moest worden, toen was er ineens wel aandacht. Er is bezuinigd op straatmeubilair en ... fietsenstallingen.
Naar boven


[28 januari 2004] 36: Fietsersbond opent fietsmeldpunt op website
De Fietsersbond afdeling Heeze-Leende-Sterksel heeft haar website vernieuwd, zowel de inhoud als de vormgeving. De website bevat nu ook een meldpunt voor alles wat met fietsen te maken heeft. Zo kunt u hier uw klacht over het wegdek, losliggende tegels, gevaarlijke situaties, of suggesties voor verbeteringen kwijt. Als u uw naam, email adres, of telefoon achterlaat kunnen wij u vertellen wat we met uw melding doen. Ook op de website zullen we (zonder uw naam natuurlijk) van sommige zaken aangeven wat er binnenkomt en wat we er mee hebben gedaan. En wat vindt u van fietspaden op de Kapelstraat ? Op de vernieuwde website is ook het voorstel van de Fietsersbond te vinden om bij de herinrichting fietspaden langs de Kapelstraat te realiseren. Op de website kunt u ook uw reactie geven op dit plan. Verder bevat de website het laatste nieuws over fietsen in de gemeente, aankondigingen, verslagen en foto's van acties, een overzicht van alle 'Fietsparels' die in weekblad de Parel zijn verschenen, een overzicht van alle stukjes in het regionale blad "het ventiel" dat ieder kwartaal bij de Fietsersbond leden bezorgd wordt, en een enquete over de fietsroutes binnen de gemeente Heeze-Leende. Verder staan er links naar verschillende organisaties, zowel landelijk als regionaal, die zich met fietsvoorzieningen bezig houden. En de komende tijd zal er nog meer informatie aan de web-site toegevoegd blijven worden. U kunt zich via de website ook aanmelden als lid worden van de Fietsersbond. Het adres van de website is http://www.fietsersbond.nl/heeze-leende.
Naar boven


[januari 2004] 34: Waarom blijft de Kapelstraat 50 ?
Iedereen wil 30 op de Kapelstraat. De verkeerskundigen adviseren 30. Waarom blijft het dan toch 50 ?
Omdat de coalitiepartijen CDA, VVD en FMVOEJ dat willen. Zij weten het daarmee beter dan de deskundigen. Hun enige argument is het doorgaand verkeer, terwijl ze nou altijd beloofd hebben daar wat aan te zullen doen.
Eigenlijk is 30 vanzelfsprekend. Dat is al jaren beloofd en beleid. Het is veiliger en stiller. En het is goedkoper dan een latere ombouw van 50 naar 30. Enkele meningen over 50 op een 30-weg:
 • insprekers: "schandalig als u niet naar uw eigen verkeerskundigen luistert"
 • verkeerskundigen: "je moet kiezen"
 • aanwonenden: "30 nu"
 • Fietsersbond: "30 fietst veiliger"
 • CROW (ministerie): "50 op 30-weg is onbegrijpelijk"
 • de Emmerikstraat: "wij willen ook 30"
 • OVH: "30 is prima als de weg niet smaller wordt"
  De Fietsersbond vindt het herinrichtingsplan zo onveilig geworden, dat ze in november de gemeente verzocht heeft een onafhankelijke mening te vragen over de verkeersveiligheid van dit plan. Want een goede voorbereiding is wel het halve werk! Zo'n onafhankelijk onderzoekje is veel goedkoper dan later weer aanpassingen te moeten doen. Maar de gemeente vindt dat niet nodig.
  Dus de Kapelstraat blijft een drukke 50-weg en houdt doorgaand vrachtverkeer. Maar de weg wordt wel smaller, zonder snelheidsremmers. De fietsers moeten weer vlak langs op de stoep geparkeerde auto's met openslaande portieren rijden, terwijl ze rakelings ingehaald worden. Stelt u zich de fuik eens voor: vanaf het Strabrechtplein wordt de weg langzaam smaller, maar de auto's en vrachtwagens razen gewoon door. De gevolgen laten zich raden.
  Bij een 50 weg horen daarom fietspaden!
  Fietsersbond Heeze-Leende-Sterksel, fbheeze@dse.nl
  Naar boven


  [17 december 2003] 33: Ingezonden brief Parel: Fietsersbond wil Fietspaden Kapelstraat
  Fietsen op de Kapelstraat blijft vervelend en gevaarlijk. De beloofde fietspaden zijn namelijk vergeten.
  De gemeenteraad heeft in grote meerderheid op 17 december 2001 besloten hoe de verkeersproblematiek in onze gemeente aangepakt moet worden. Uitgangspunt daarbij was het weren van doorgaand verkeer door de reistijd door het dorp te verlengen (overal 60km/u buiten de kom en 30km/u binnen de kom behalve op de randweg). Toen is ook besloten de Kapelstraat en Jan Deckersstraat te voorzien van fietspaden.
  Begin dit jaar kwam het college op basis van de verkeer- en parkeerstudie met een richtinggevend voorstel naar de raad. Dit voorstel is één groot verblijfsgebied met ook weer overal 30 of 60 km/u, om het doorgaand verkeer te weren, en bevatte veel aandacht voor de fiets: fietsroutes naar het centrum verbeteren, zorgen dat mensen zich weer veilig voelen, het chaotische verkeer en parkeren verbeteren, en een duidelijke plaats en bescherming voor de fietser en voetganger. Het college stelde opnieuw voor een vrijliggend fietspad aan te leggen. De gemeenteraad stemde wederom unaniem in met dit hele voorstel.
  De Fietsersbond is verbijsterd dat in het herinrichtingsplan de fietspaden toch verdwenen zijn, opgeofferd voor het doorgaand vrachtverkeer en parkeerplaatsen. De situatie wordt dan net alsof nu de hele fietsstrook aan één kant is volgeparkeerd. Fietsers moeten zich dan maar tussen de (vracht)auto's zien te redden. Terwijl ze ook aan beide zijden van de straat moeten uitwijken voor openslaande autoportieren van auto's die op de stoep geparkeerd staan. De Fietsersbond vraagt daarom alsnog om de beloofde fietspaden.
  (fbheeze@dse.nl)
  Naar boven


  [10 december 2003] 32: Ingezonden brief Kapelstraat: Kapelstraat 30 of 50 ?
  Het Kapelstraat/Jan Deckersstraat plan van Janssen de Jong ziet er mooi uit, vooral nu er op de impressies geen auto's of fietsers te zien zijn. Maar de werkelijkheid is aanmerkelijk drukker. Daarom is de Fietsersbond zelf gaan kijken, op de fiets natuurlijk, hoe vergelijkbare situaties elders zijn heringericht. Soms met gevaar voor eigen leven ...
  De drukke doorgaande N225 door Elst lijkt erg op de 50-gedeeltes van het Heezer plan. Er zijn geen fietspaden, wel rode fietssuggestiestrookjes. Het zwarte asfalt tussen die strookjes is maar 4m25 breed, en dat is te smal voor 2 auto's. De fietssuggestiestroken worden dus gebruikt door het gemotoriseerd verkeer. De weg in Elst wordt door verkeerskundigen gebruikt als een voorbeeld hoe het niet moet. Er gebeuren dan ook veel aanrijdingen, waarbij ook gewonden vallen. In Heeze wil men er nog een schepje bovenop doen: er komt ook nog langsparkeren, waardoor fietsers moeten uitwijken voor openslaande portieren. De combinatie van een te smalle 50km/u weg, en smalle fietssuggestiestroken met langsparkeren is zo'n onveilige combinatie dat hij volgend jaar verboden wordt door nieuwe landelijke ontwerprichtlijnen. Gaat onze gemeente nu nog even snel zo'n weg aanleggen ?
  De N227 dwars door het winkelgebied in Doorn lijkt erg op het 30-gedeelte van het Heezer plan. Er is geen fietspad of fietsstrook. Tussen 2 rijstroken van 2m70 ligt er afwisselend een berijdbare middenberm of een middeneiland. Voetgangers kunnen er goed oversteken en auto's kunnen af en toe een fietser inhalen. Door de lage snelheid is het er echt veilig en leefbaar geworden: slechts enkele blikschades, zonder gewonden. Toch is het er voor de fietser niet zo prettig: je wordt er opgejaagd door de auto's, of als de auto's stil staan kun je er niet langs. De fietsers rijden er liever om, of nemen de stoep. Een wat oudere man zei daarover "Het is een ramp, ik durf hier niet te fietsen, ik rij een andere route. Je kunt ook wel over de stoep gaan fietsen, maar dat is ook geen oplossing. Ik zou het liefst gewoon voor de auto's blijven rijden. Dan maak ik nog wat extra vaart, maar ja, zo hoort dat toch ook niet."
  De gemeente gaat een keuze maken. Wordt de weg 50km/u, dan wordt Heeze straks net zo onveilig als Elst. De negatieve spiraal: fietsen is gevaarlijk - iedereen neemt de auto - fietsen is nog gevaarlijker - blijft zo bestaan. Kiest de gemeente voor 30km/u zoals in Doorn dan wordt het tenminste veilig voor auto's en fietsers. Maar of het zonder fietspad ook "lekker" fietst ? Wordt vervolgd...
  Een uitgebreid fotoverslag staat op http://fietsersbondheezeleende.dse.nl.
  Naar boven


  [3 december 2003] 31: Ingezonden brief Kapelstraat: Kapelstraat Leefbaar ?
  Voor de Kapelstraat zijn er 3 hoofdwensen: leefbaarheid, doorstroming, en parkeren.
  Leefbaarheid betekent veiligheid, en dus 30km/u, en het weren van doorgaand vrachtverkeer. Dan maakt het verkeer minder lawaai, en kun je er veilig fietsen en oversteken. Slechts een klein deel van het vrachtverkeer gaat naar de Poortmannen of is bestemmingsverkeer. Wat moet de rest er dan ? Bij 30km/u kan men ook makkelijker oversteken, afslaan, in- en uitparkeren, en invoegen.
  Doorstroming kan heel goed bij een goed ingericht 30km/u gebied. Dat betekent bij deze drukke weg dat de weg de juiste breedte krijgt (maar ook niet meer) en de fietser een eigen fietspad kan krijgen en niet in de weg rijdt. De verkeersstudie van Goudappel Coffeng voorspelt het al: door consequent herinrichten van de gemeente tot zones met alleen 30km/u en 60km/u gebied neemt het niet-lokale verkeer met maar liefst 25 % fors af, terwijl andere wegen nauwelijks meer belast worden. Nu al, zonder aanleg van de randweg. Waar wachten we nog op ?
  De derde hoofdwens, parkeren in het zelfde smalle wegbeeld, kan eenvoudig niet overal gecombineerd worden met leefbaarheid en doorstroming. De gemeente kiest nu eerst voor doorstroming en parkeren, ten koste van leefbaarheid. Maar parkeren is toch minder belangrijk dan veiligheid ? Parkeren voor de winkel is echt niet meer van deze tijd, als er geen ruimte is. Als je de fiets wilt stimuleren, moet je die juist de ruimte geven, en is het minder erg als je de auto op 100m afstand laat parkeren. De parkeerstudie 2002 geeft aan dat hooguit de helft van alle aanwezige parkeerplaatsen in het centrum gelijktijdig wordt benut; zo zijn de parkeerterreinen bij het gemeentehuis, de Edah, en voor en achter de Rabobank meestal halfleeg. Als we het idee opgeven dat we in Heeze overal voor de deur moeten parkeren, en bereid zijn voortaan 100m (1 minuutje) te lopen, kan dat het centrum eindelijk leefbaar maken.
  PS: De Fietsersbond is zelf gaan kijken, op de fiets natuurlijk, naar voorbeelden hoe soortgelijke situaties elders zijn heringericht. We hopen dit in een volgende Parel te publiceren, maar u kunt dit verslag ook alvast bekijken via onze website http://fietsersbondheezeleende.dse.nl.
  Naar boven


  [12 november 2003] 30: Gebruikers OV-fiets zeer tevreden: 15% laat auto staan
  Net als op meer dan 50 andere stations, kan men sinds kort nu ook in Eindhoven snel en gemakkelijk een OV-fiets huren. De Fietsersbond heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen met de OV-fiets. Gebruikers van de de OV-fiets zijn zeer tevreden over deze snelle en makkelijke manier om een fiets te huren bij stations. De gebruikers zijn zo tevreden, dat 15 procent van de ondervraagde klanten hun auto laat staan en in plaats daarvan met de trein en de OV-fiets gaat. Ook reizen mensen meer door de OV-fiets: een OV-fietsreiziger maakt per jaar 4,5 treinreizen meer.
  Reizigers gebruiken de OV-fiets vooral voor zakelijk verkeer en bezoek aan vrienden. De OV-fiets is een systeem waarbij de leden zonder legitimatie en zonder borg met een speciaal pasje of met een bestaande OV-pas, zoals bijvoorbeeld een voordeelurenkaart, snel een fiets kunnen huren op het station. Het verschuldigde bedrag, 2,50, wordt automatisch van de rekening afgeschreven. De OV-fiets is inmiddels op 50 stations te huur en wordt gebruikt door 7000 klanten.
  Goedkoop en eenvoudig
  De klanten vinden de aanmeldprocedure duidelijk, de verhuurprocedure eenvoudig en ze kunnen de OV-fiets goed vinden. Ook vindt men de OV-fiets niet duur. Hiermee voldoet de OV-fiets aan de eisen van een flexibel fietsverhuursysteem: goedkoop en eenvoudig. Het onderhoud van de OV-fiets kan nog iets beter, de verlichting en de zadelafstelling leverden bij klanten problemen op. Ook is de fiets voor lange mensen te klein. ProRail heeft intussen toegezegd grotere fietsen te bestellen.
  De klanten van de OV-fiets willen ook graag zekerheid over de aanwezigheid van een OV-fiets. Naast de aanwezigheid van voldoende fietsen, kan een reserveringssysteem die zekerheid bieden. Bij de OV-fiets die in een kluis staat (op de kleinere stations), is bespreken al mogelijk. Bovendien zijn deze fietsen dag en nacht beschikbaar. De uitgifte vanuit de bewaakte fietsenstalling vindt plaats tijdens de openingstijden. Laat terugkomen is dan niet altijd mogelijk. Zeker voor het inleveren van de fiets moet het eenvoudig mogelijk zijn hiervoor een oplossing te bedenken, zoals een kluisje waar de huurders hun sleutel in kunnen gooien.
  OV-Fiets in de toekomst
  Op dit moment is de OV-fiets al op 50 stations te huur en wordt gebruikt door circa 7000 klanten. Volgens ProRail melden zich spontaan 1000 nieuwe klanten per maand voor de proef. Dat is veel meer dan verwacht. Deze groei toont aan dat er bijzonder veel klantenpotentieel is voor dit project. De onlangs uitgereikte OV-trofee zette de OV-fiets ook in het zonnetje.
  Voor relatief weinig geld levert de OV-fiets een belangrijk bijdrage aan het vervoer. In 2004 is het nog onzeker of de OV-fiets zich op dezelfde manier kan ontwikkelen. De subsidieregeling loopt eind 2003 af, en de officiele evaluatie over de resultaten is nog niet bekend. De Fietsersbond heeft de Tweede Kamer deze week verzocht om geld beschikbaar te stellen voor de voortgang van dit zeer succesvolle project.
  (Meer info: http://www.OV-fiets.nl, fbheeze@dse.nl).
  Naar boven


  [12 november 2003] 29: Fietspaden Nieuwendijk
  De gemeente wil de toch al smalle fietspaden op de Nieuwendijk verder versmallen om de parkeervakken te verbreden, omdat er nu een paar auto's op het fietspad staan. Zij doen dat uit angst dat hun spiegels er af gereden worden. Kort na de herinrichting gebeurde dat ook een paar keer. Vorig jaar is ditzelfde voorstel door de gemeenteraad tegengehouden, omdat men - volledig terecht - eerst een evaluatie wilde zien. Er is nu misschien wel een (suggestieve) enquete geweest, maar er is nog steeds geen evaluatie met cijfers over de veiligheid en de huidige parkeerproblemen.
  Een eenvoudig probleem vraagt een eenvoudige oplossing. De Nieuwendijk heeft de breedte van een 30km/u weg. Men rijdt er 52km/u. De gemeente moet, als er een 30km/u bord geplaatst wordt, voor zorgen dat er ook echt 30km/u gereden wordt. Dat is haar wettelijke plicht. Bij die snelheid is de Nieuwendijk breed genoeg en blijven de spiegels heel. Het is bovendien veiliger, het maakt parkeren, oversteken, in- en uitstappen makkelijker en het vermindert het sluipverkeer.Toch doet de gemeente dit niet. De Fietsersbond heeft voorgesteld om de snelheid van het autoverkeer te verminderen door het weghalen van de middenbelijning en het aanbrengen van zijbelijning als optische versmalling. Dan hoeven vrachtwagens niet meer precies op hun eigen smalle helft te blijven en gaat het autoverkeer (net als op de nieuwe Geldropseweg) vanzelf rustiger rijden. Verder zouden er zebra's aangelegd kunnen worden bij de Groote Aa en de rotonde om oversteken makkelijker te maken en de voorrang op de rotonde te benadrukken.
  Maar de gemeente houdt vast aan versmalling van het fietspad, zonder evaluatie. Daardoor wordt het fietspad altijd smaller, ook als er geen auto op staat. De Fietsersbond wil dat er eerst een cijfermatige onderbouwing komt. De Fietsersbond heeft zelf wel geteld hoeveel auto's er nu eigenlijk op het fietspad staan. En wat blijkt ? De Nieuwendijk telt 28 parkeerplaatsen. Gemiddeld staan er maar 12 auto's geparkeerd, waarvan 7 netjes in het vak en slechts 5 auto's met de wielen op het fietspad staan. Moeten we daar nu Euro 12.500 aan spenderen en het toch al te smalle fietspad verder voor opofferen?
  Naar boven


  [12 november 2003] 28: OV-fiets nu ook in Eindhoven
  Wie snel in Eindhoven wil zijn, neemt natuurlijk niet de auto maar de fiets of de trein. Nog beter: beiden. Met de fiets naar het station, fiets in de nieuwe veilige en overdekte stalling, en dan in maar tien minuten naar hartje Eindhoven. Maar dan ? Het snelste vervoermiddel in de stad, de fiets, is daar nu ook heel snel te huren. Want net als op zo'n 50 andere NS-stations kan men sinds kort nu ook in Eindhoven snel en gemakkelijk een OV-fiets huren.

  Op vertoon van uw OV-fietspas krijgt u bij iedere OV-fietsenstalling in Nederland een OV-fiets mee. Zonder wachttijd, zonder rompslomp, zonder borg. Gewoon in de fietsenstalling het OV-fietspasje laten zien, en u ontvangt de fietssleutel.
  Via de website http://www.ov-fiets.nl kunt u zich aanmelden om in het bezit te komen van een OV-fietspas (borg 10 Euro), maar u kunt ook (zonder borg) uw bestaande NS-(kortings)kaart laten registreren, waarna u met die kaart een OV-fiets kunt huren. Daarnaast betaalt u bij registratie eenmalig 5 Euro administratiekosten.
  Een OV-fiets huren kost 2,50 Euro voor een periode van 20 uur. Als u vaker huurt dan 10x per maand is de rest gratis. U betaalt alleen als u fietst. De betaling voor de huur van de OV-fiets vindt achteraf plaats via automatische incasso. Maandelijks ontvangt u een specificatie van uw huurtransacties.
  Naar boven


  [5 november 2003] 27: Fietsersbond test fietsverlichting Niet alle fietsers hebben goed werkende verlichting. Die fietsers zie je niet altijd, of erg laat, en zij zijn een ergernis voor velen. Zonder goede verlichting ben je als fietser een gevaar, vooral voor jezelf, maar ook voor de andere weggebruikers. Dat zijn goede argumenten om nu de dagen korter worden te zorgen dat de verlichting en reflectie in orde is. De 23 euro boete die de politie je kan geven natuurlijk ook.


  Maar wat is goede verlichting ? De Fietsersbond heeft meer dan veertig koplampen, achterlichten en dynamo's getest. Hoeveel licht geven ze ? Wat is de kwaliteit ? Hoe lang branden ze ? Wat is de goedkoopste en tegelijk de beste ? Je kunt alle lampjes en test-tabellen op de website van de Fietsersbond vinden. Daar is alles te vinden over accu- en dynamo-verlichting, verlichting op kinderfietsen, en of een knipperlicht nu wel of niet mag. Voor de echte licht-liefhebber zijn er ook testfoto's te vinden van de brandende lampen in een donkere ruimte waarmee je kunt zien hoeveel licht verschillende koplampen geven.


  Win een Fiets! Test met de VerlichtingsQuiz op deze website meteen je kennis over fietsverlichting, en maak kans op een verlichtingsset of zelfs op een gloednieuwe Sparta Athos fiets met automatische verlichting en een naafdynamo. Het adres is http://www.fietsersbond.nl/verlichting. Wie geen internet heeft kan de test bestellen via telefoonnummer 040-2240064. Wij brengen de testresultaten dan binnenkort bij u langs. Per fiets natuurlijk.
  Naar boven


  [29 oktober 2003] 26: Fietserbond woedend: Kapelstraat blijft racebaan (ingezonden brief)
  De Kapelstraat blijft ook na de herinrichting een 50 km/u weg, totdat de randweg er is (als die er al ooit komt). Dat heeft de gemeente in stilte besloten. Ondanks de wens van alle insprekers, van omwonenden, ondanks de gehouden enquete, waarbij voetgangers, fietsers, en zelfs automobilisten massaal vroegen om een veiliger centrum. De Kapelstraat blijft dus gevaarlijk, de herrie blijft, het oversteken blijft moeilijk. Fietsen blijft er gevaarlijk. Een 50km/u weg betekent simpelweg 35% meer ziekenhuisslachtoffers dan een 30km/u weg.
  Politiek is de zaak vreemd gespeeld. De heer Veldhuizen diende een omstreden motie in dat de Kapelstraat en Jan Deckersstraat als 50 km wegen blijven behouden en als zodanig blijven ingericht, en pas ingericht worden tot een 30km/u verblijfsgebied nadat de randweg is aangelegd. Wethouder Noordman gaf vervolgens aan dat het college deze motie wil overnemen, maar de raad beslist. Er is vervolgens nog een verduidelijkende vraag over gesteld, en die is beantwoord. Daarna is er helemaal niet meer over gesproken. Maar nadat er over het totale herinrichtings-voorstel was gestemd had er volgens het raadsreglement nog over de omstreden motie zelf moeten worden gestemd. Dat is niet gebeurd. In stilte heeft men deze belangrijke motie aangenomen.
  En dat terwijl er helemaal geen goede argumenten zijn tegen een 30km/u gebied. 30km/u is veiliger, rustiger, en stiller. De weg kan bij 30km/u iets smaller gemaakt worden, wat ten goede komt aan trottoir, fietspad, of parkeerplaatsen. De doorstroming hoeft er helemaal niet minder te zijn. Integendeel: men kan makkelijker de weg oprijden en oversteken. Men kan veiliger in- en uitparkeren. Het is ook verkwisting van geld: een (goede) tweede herinrichting tot 30km/u gebied na aanleg van de randweg is hartstikke duur. Het argument voor de motie zou zijn dat de problemen naar de Emmerikstraat verschuiven. Maar ook die weg zou juist veiliger en leefbaarder gemaakt moeten worden met een 30km/u inrichting.
  De gemeente zou eens moeten kijken waar de aanrijdingen in Heeze plaatsvinden: met name op de Kapelstraat waar oversteken, fietsen, parkeren, wonen, winkelen, en doorgaand verkeer gecombineerd worden, vinden veel meer ongelukken plaats dan elders op deze drukke weg. Zo'n weg moet gewoon nu 30km/u worden. Alleen dan wordt het er veiliger en leefbaar.
  Naar boven


  [22 oktober 2003] 25: Ook burgemeesters fietsend naar het werk
  Nu onze burgemeester nog....


  Volgens Intermediair is "strak in het pak op de fiets" de nieuwe trend. Bijna 2 miljoen werknemers wonen op fietsafstand van hun werk maar nemen nu nog voor die korte afstand de auto. Daarom stapte de Fietsersbond op vrijdag 19 september samen met de burgemeesters van de 4 grote steden op de fiets naar het werk. Dit om het goede voorbeeld te geven, en om duidelijk te maken dat fietsen naar het werk zeer gezond is, en bovendien de files in Nederland kan reduceren. Ook vragen zij zo aandacht voor de aktie "Fiets naar je werk". Deze campagne heeft nu al bijna 20.000 deelnemers! Werknemers registreren hun fietskilometers naar het werk, en via hun werkgever doneren zij aan een goed doel. Bedrijven worden ondersteund met een stappenplan, waarin adviezen staan om fietsen naar het werk te stimuleren. Deelnemers in deze regio zijn Philips, DAF, Rabobank Geldrop & Heeze-Leende, gemeente Geldrop, St. Anna Zorggroep Geldrop. Medewerkers kunnen zich ook individueel aanmelden.
  De helft van alle Nederlandse werknemers woont op fietsafstand (minder dan 7,5 kilometer) van het werk. Maar slechts een kwart neemt de fiets naar het werk. Het aantal werknemers dat met de auto naar het werk gaat zou dus met bijna 2 miljoen teruggebracht kunnen worden. De gezondheidsraad adviseert om minimaal een half uur per dag te bewegen: fietsen naar het werk is daarvoor een zeer geschikt middel, en voor 2,5 miljoen werknemers ook haalbaar. Fietsen naar het werk levert al snel een conditieverbetering op van 13% (VU, Amsterdam). Dit bespaart werkgevers veel kosten van ziekteverzuim. In een land waar 60% van de bevolking te weinig beweegt is fietsen naar het werk een zeer probaat middel.
  De Fietsersbond roept bedrijven op zich massaal aan te melden voor deze campagne, zodat we met weinig kosten de gezondheid van werknemers kunnen verbeteren, het ziekteverzuim terug kunnen dringen en de bereikbaarheid van steden en bedrijven kunnen verbeteren. (http://www.fietsnaarjewerk.nl, reakties: fbheeze@dse.nl).
  Naar boven


  [15 oktober 2003] 24: Week van de Vooruitgang
  Van 16 tot en met 22 september 2003 worden in Europa allerlei leuke activiteiten georganiseerd om de problemen van het groeiende autoverkeer onder de aandacht te brengen. En vooral om te laten zien dat het anders kan en moet. Nederland doet hier ook aan mee tijdens de Week van de Vooruitgang. Want de manier waarop wij ons verplaatsen heeft niet alleen grote gevolgen voor ons milieu, de veiligheid en leefbaarheid in onze wijk maar ook voor onze gezondheid.
  Woensdag 17 september: Op Voeten en Fietsen Naar School


  Freek de Jonge sprak er al over: "Komen de ouders de kinderen in hun auto's van school halen, want het is voor de kinderen veel te druk om alleen in het verkeer naar huis te lopen. En waarom is het veel te druk ? Omdat de ouders de kinderen in hun auto's van school komen halen!". Vandaag worden ouders daarom opgeroepen met hun kinderen lopend en fietsend naar school te gaan. Doe je ook mee ? Deze dag wordt georganiseerd door 3VO.
  Vrijdag 19 september: Fiets Naar Je Werk
  Fietsen is een gemakkelijke manier om je gezondheid te verbeteren en op peil te houden. Door naar je werk te fietsen heb je minder last van stress en ben je minder vaak ziek. Ook zorgt het voor minder files, minder parkeerproblemen rondom je werk en het is natuurlijk goed voor het milieu. Alle reden dus om vaker naar je werk te fietsen! De Fietsersbond roept alle werknemers op om vrijdag 19 september massaal op de fiets naar het werk te komen. Deze dag wordt georganiseerd door COS Nederland, NIGZ/GBW, en de Fietsersbond. Meer informatie: www.fietsnaarjewerk.nl
  Zondag 21 september: Autovrije Dag
  Precies dertig jaar geleden vond de eerste autovrije dag in Nederland plaats. Toen omdat er gebrek was aan olie, nu omdat de leefbaarheid in ons land stevig onder druk staat. Gemeenten en bewoners sluiten straten en gebieden af voor het autoverkeer. Zo kun je ervaren hoe het anders kan: schoner, rustiger en veiliger. Doe mee en laat de auto thuis. Deze dag wordt georganiseerd door Milieudefensie.
  Meer info: www.weekvandevooruitgang.nl, fietsersbondheezeleende.dse.nl.
  Naar boven


  [8 oktober 2003] 23: Tegels of asfalt
  Bij de servicetelefoon van de gemeente kwamen de afgelopen weken diverse klachten binnen over bestrating die beschadigd is door omhoog komende boomwortels. Door de extreme droogte van de afgelopen tijd zoeken de bomen het laatste restje vocht net onder de tegels. De boomwortels groeien dus extra omhoog en veroorzaken op die manier meer schade dan onder normale (weers)omstandigheden.
  Op het fietspad aan de Muggenberg in Heeze was de situatie bijvoorbeeld heel erg. Op talloze plekken lagen meerdere tegels te klapperen, of half omhoog te wachten op een argeloze fietser. Er zijn een maand geleden al diverse reparaties gedaan, maar door de aanhoudende droogte zijn de problemen daarna nog verder toegenomen: afgelopen donderdag hebben we dit bij de gemeentelijke servicetelefoon (0900-2244422) gemeld, en vrijdag lag alles er weer netjes bij: hulde voor die snelle actie!
  Slecht wegdek is niet alleen vervelend fietsen, maar ook gevaarlijk. Een paar jaar geleden is in Eindhoven een bromfietser door slecht wegdek gevallen en overleden. En vorig jaar overleed een Belgische wielrenner in Westerhoven nadat hij gevallen was op een slecht fietspad. Om meer ongelukken te voorkomen, pleit de fietsersbond al jaren voor asfaltering van alle fietspaden. Asfalt is veiliger en comfortabeler. De fietsersbond heeft de gemeente twee jaar geleden gevraagd de fietspaden op de Nieuwendijk in Heeze te asfalteren, maar de gemeente heeft die keuze niet willen maken. Nu al is het effect daarvan al te zien: verzakkingen en losliggende en kapot gereden tegels.
  Schrijnend is daarom dat deze gemeente, die het fietsen zegt te willen stimuleren, nu in het nieuwe onderhoudsplan aangeeft onderhoud van fietspaden te willen schrappen. Onderhoud is nodig voor het behoud van de fundering. Aan een fietspad kan in financieel opzicht niet veel verloren gaan, omdat de lichte fundering later goedkoop te herstellen is. Dus dat onderhoud kan achterwege blijven, aldus de gemeente. De Fietsersbond vindt dit te gek voor woorden. Fietsers zijn kwetsbaar, hebben geen vering en verdienen juist daarom een goed en veilig wegdek. En ook fietspaden zouden juist wel voorzien moeten worden van een degelijke fundering, omdat er in de praktijk toch regelmatig zwaardere voertuigen overheen rijden en vrachtwagens er laden en lossen. Kijk maar eens wat dat betekent op de Nieuwendijk! In Eindhoven worden alle fietspaden daarom tegenwoordig net zo zwaar gefundeerd als de wegen zelf. Bovendien worden de fietspaden er geasfalteerd. Het kost wat meer bij aanleg, maar het onderhoud is daarna veel goedkoper. Uiteindelijk ben je goedkoper uit. Tenzij je, zoals de gemeente nu voorstelt, het onderhoud helemaal niet meer uitvoert natuurlijk. (fbheeze@dse.nl, http://www.fietsersbondheezeleende.dse.nl).
  Naar boven


  [1 oktober 2003] 22: Centrumplan fietsplan ?
  Bij de verkeersstudie zei de gemeente het fietsen te zullen stimuleren, zodat het rustiger zou worden in ons centrum. Dat is rustiger, schoner, veiliger, en vraagt minder parkeerplaatsen. De centrum plannen liggen nu in het gemeentehuis ter inzage.
  Gaat u zelf eens kijken, en vraagt u zich dan eens af welke maatregelen het fietsen zullen stimuleren ? Het centrumplan dat de voorkeur heeft is erg mooi geworden, maar het is geen fietsplan. De fietsenstalling komt nog steeds niet naast de ingang van de AH, maar wel naast de glasbak, zodat je je bandenplakset maar beter mee kunt nemen. Tussen Strabrechtplein en Nicasiusstraat, en tussen De Beemden en het Wilhelminaplein blijven de fietsstroken net zo smal als ze nu zijn. Je kunt er dus nog steeds niet op deze strook veilig naast je kind fietsen. Hoewel de gemeente fietspaden had beloofd, komen die er niet: tussen Nicasiusstraat en De Beemden wordt de hele straat alleen smaller.
  De na jaren eindelijk gerealiseerde oversteek-middenberm bij het Vullinghspark verdwijnt. De stoepranden zijn afgeschuind om een indruk te geven van een groot voetgangersgebied. Ook de inrichting met een aantal bestratingspatronen dwars over de weg ademt de sfeer van een winkel en wandel gebied. Het zou een mooie inrichting zijn voor een rustige dorpskern, waar geen doorgaand verkeer (meer) is. Maar geen plan wanneer er de komende jaren nog steeds 12000 auto's en vrachtwagens per dag doorheen willen, koste wat kost. Want er zijn geen snelheidsremmende maatregelen zichtbaar, geen asverspringingen, geen oversteekheuvels, en geen zebra's. Toch willen auto's er nog steeds zo snel mogelijk door, terwijl veel auto's en fietsers er linksaf willen slaan. En er willen nog steeds voetgangers oversteken. Wie remt het verkeer dan af ? Toch niet weer de fietser als snelheidsremmer ? En als de randweg er over een paar jaar zou komen, is het dan wel een goed centrumplan ? Is het voldoende ontmoedigend voor doorgaand verkeer om de randweg te nemen en niet alsnog door het centrum te rijden ? Of hadden we dan de weg toch niet wat smaller moeten inrichten, en de fietser een eigen plaats moeten geven ? Kunnen we dat dan niet beter nu al doen ?
  De Fietsersbond denkt dat bij de huidige verkeersdrukte deze inrichting ontaardt in een chaos: fietsers worden van de weg getoeterd zoals nu in Leende, of zullen de stoep opgesneden worden. Oversteken blijft moeilijk. Dit centrumplan is dus nog geen fietsplan, en de Fietsersbond vraagt de gemeente daarom haar belofte waar te maken en het centrum wel aantrekkelijker en veiliger te maken voor de fietser en voetganger. De Fietsersbond wil daar graag haar steentje aan bijdragen. (fbheeze@dse.nl)

  Naar boven


  [25 september 2003] 21: Het recht van de sterkste
  Vorige week woensdag werd de "Veilig Fietsdag" voor 55+-ers gehouden. Op de Achelse Kluis was er naast koffie en bier ook voorlichting door de politie over de huidige voorrangsregels. Daarnaast had 3VO foldermateriaal over veilig fietsen, verkeersregels voor elektrische rolstoelen, scootmobielen, brommobielen, en had de Fietsersbond foldermateriaal over bijvoorbeeld het meenemen van kinderen op de fiets.
  Erg populair was de folder "Het recht van de sterkste - zelfbewust fietsen: veiliger en plezieriger". Deze folder van de Fietsersbond behandelt de belangrijkste verkeersregels voor fietsers in duidelijke taal, en besteedt daarnaast aandacht aan fietsers en gedrag, zoals plaats op de weg, routekeuze, verlichting, en omgaan met vrachtwagens. Onder het motto "Blijf mobiel - pak de fiets" besteedt deze folder ook aandacht aan de combinatie senioren en fietsen:
  "Blijf fietsen zolang het kan. Soms stoppen ouderen met fietsen. Ze vinden het verkeer te gevaarlijk of hebben lichamelijke gebreken waardoor het fietsen niet meer zo makkelijk gaat. Dat is jammer en vaak niet nodig. De fiets is ook misschien wel juist voor ouderen, een handig, snel, gezond en sportief vervoermiddel. Fietsfabrikanten hebben inmiddels ontdekt dat de standaardfiets niet voor iedereen geschikt is. De laatste jaren zijn er allerlei speciale fietsen en accessoires op de markt gekomen. Hier volgen een paar tips die het fietsen aangenamer en veiliger maken.
 • Neem de veiligste route, ook al is het een blokje om.
 • Kies een rustig tijdstip van de dag.
 • Als op- en afstappen moeilijker wordt, neem dan een fiets met lage instap.
 • Stap bij moeilijke en drukke kruispunten zo nodig af en steek over met de fiets aan de hand (een zebra zou dan heel welkom zijn!).
 • Zorg dat de fiets (het zadel en stuur) goed is afgesteld en dat je makkelijk met je voeten aan de grond kunt komen.
 • Als je last hebt van je knieen is een fiets met versnellingen een uitkomst.
 • Bij vermindering van spierkracht of conditie is de aanschaf van een elektrische fiets zinvol. Zo'n fiets maakt het trappen een stuk lichter.
 • Als omkijken moeilijk gaat helpt een spiegel op het stuur.
 • Voor meer informatie en advies kunt u uiteraard bij een goede fietsenhandel terecht. Bellen met de fietsbellijn van de Fietsersbond kan ook. De Fietsbellijn is bereikbaar via 030-2918100 op woensdag en donderdag van 10.00-12.30 en 13.30-16.00." Deze folder is (gratis) te bestellen via fbheeze@dse.nl of 040-2240064. Vergeet niet uw adres en woonplaats te vermelden. Wij brengen de folder dan binnenkort bij u langs - per fiets natuurlijk.
  Naar boven


  [30 mei 2003] 20: De Muggenberg-overweg
  Fietsers die vanaf de Geldropseweg naar de Nieuwe Hoeven rijden, moeten eigenlijk rechts van de weg fietsen. Maar dan kunnen ze niet linksaf richting De Tinnegieter, en daarna moeten ze (pas) bij het ruiterterrein oversteken. Die oversteek is gevaarlijk door het slechte overzicht in de bocht en het ontbreken van een middeneiland. Vandaar dat veel fietsers al oversteken bij de Burg. Serrarisstraat en links over het fietspad rijden. Korter, sneller, en veiliger, maar eigenlijk mag het niet, ook al knijpt de politie een oogje dicht. Wie hier links rijdt of loopt, moet wel opletten bij het spoor, want de spoorboom ontbreekt er. Bovendien moet je bij deze spoorweg soms 5 minuten voor nop wachten omdat de bomen soms al een minuut voordat de stoptrein mag vertrekken al omlaag gaan. Dan wordt het verleidelijk toch maar de knipperlichten te negeren. Zo'n 5 jaar geleden heeft de toenmalige verkeerscommissie aan de NS gevraagd om hier een extra spoorboom te plaatsen. De NS hadden daar toen geen zin in, en maakten een offerte van een half miljoen gulden waar de gemeente steil van achterover sloeg. In het kader van de Losweg praten de NS en de gemeente deze maand over alle overwegen in de gemeente. De Fietsersbond heeft aan de gemeente gevraagd de extra spoorboom op de Muggenberg ook op te nemen in dat overleg. De tijden zijn nu gunstiger: de NS heeft een pot van 400 miljoen beschikbaar om overwegen beter te beveiligen. Een extra boompje voor de fietsers en voetgangers moet er dan toch ook wel afkunnen ?
  Naar boven


  [21 mei 2003] 19: Shoppen of winkelen ?
  Tijdens de gemeentelijke informatie-avond over het verkeersbeleid werd door het publiek de vraag gesteld of we in Heeze winkelen of shoppen.
  Shoppen is gezellig en rustig inkopen doen: eens rustig kijken wat er te koop is, en vaak kom je dan met meer thuis dan je bedoelde. Je loopt van de supermarkt naar de bakker, en komt onderweg wat leuke en vooral lekkere aanbiedingen bij de kaasboer tegen.
  Winkelen daarentegen is doelgericht aankopen doen: je parkeert je auto of fiets bij een winkel, koopt, betaalt, en vertrekt. Als je van de ene naar de andere winkel moet, pak je de auto of de fiets omdat dat nu eenmaal de snelste en makkelijkste manier is. De overige winkels laat je links liggen.
  Het is duidelijk: in Heeze winkelen we vooral. We kopen er wat we nodig hebben, en niets meer. Bij voorkeur dan ook nog eens bij de supermarkt, want meerdere winkels inlopen ligt niet zo voor de hand.
  Vergelijken we dat met bijvoorbeeld het centrum van Geldrop. Daar kun je bij bijna alle winkels wel in de buurt parkeren, maar bijna nooit recht voor de deur. En als je naar twee of drie winkels wilt, zul je een stukje moeten lopen, door een rustig en gezellig voetgangersgebied. Dat is shoppen, dan kom je langs andere winkels waar je ook eens naar binnen loopt. Het fietsen wordt er op een heel vriendelijke manier gestimuleerd, want de fietser mag in Geldrop wel van winkel naar winkel fietsen, en voor de winkel parkeren, en heeft daarmee een streepje voor. Een eenvoudige manier om het fietsen te stimuleren.
  In Heeze doen we dat shoppen niet, want de winkels staan langs een drukke lawaaierige weg. De stoep is te smal om rustig te lopen, laat staan om je kinderwagen gemakkelijk mee te nemen. En oversteken is al helemaal lastig zonder zebra's. Niet iedereen durft in ons Heezer centrum nog te fietsen. Zeker ouderen en ouders met kinderen niet. En dus neemt men de auto van winkel naar winkel.
  Dat parkeren voor de deur leidt er wel toe dat de fietsstrook in de Kapelstraat steeds in gebruik is als parkeerstrook. Voor fietsers leidt dat tot uitwijken en daardoor gevaarlijke toestanden. De Fietsersbond pleit al jaren voor een veiliger oplossing voor dit probleem bij de gemeente. En de Fietsersbond hoopt dat we in het nieuwe centrum na herinrichting wel rustig en veilig kunnen shoppen.
  Naar boven


  [16 mei 2003] 18: Uw fiets gestolen ?
  Is uw fiets gestolen ? Of wilt u meer of betere fietsenrekken in onze gemeente om de fiets stevig op slot te kunnen zetten ? De Fietsersbond wil graag uw ervaringen met fietsdiefstal weten, en heeft daarvoor een speciale webpagina-enquete www.fietsersbond.nl/enquete gemaakt waar fietsers hun eigen ervaringen kunnen doorgeven: Waar is uw fiets gestolen ? Welke stallingen kunnen beter ? Met deze informatie benadert de Fietsersbond het gemeentebestuur en de politie om meer actie te ondernemen om fietsdiefstal terug te dringen.
  HOUD DE FIETS!
  Daarnaast daagt de Fietsersbond alle gemeenten uit het "natuurverschijnsel" fietsdiefstal te keren. Jaarlijks worden er 800.000 fietsen gestolen. De Fietsersbond daagt alle bij fietsdiefstal betrokken partijen uit hun uiterste best te doen een eind te maken aan 800.000 rampen per jaar. Fietsstad 2002, de gemeente Groningen, neemt op 21 mei als eerste de uitdaging aan en spant zich in om het percentage fietsdiefstallen in 2006 met 20% te verminderen. De gemeenten Amsterdam en Harderwijk tekenen ook voor een forse inspanning. Alle gemeenten in Nederland krijgen deze week een brief met het verzoek hun ambities bekend te maken. Een onderzoeksteam van de Fietsersbond zal deze gemeenten met speciale meetapparatuur bezoeken om daar de Fietsdiefstalscan uit te voeren. De Fietsdiefstalscan onderzoekt onder meer het stallingsbeleid, diefstalgevoelige locaties en het beleid van de politie bij aangifte, registratie en opsporing.
  Deze actie is de eerste van het Offensief "Houd de Fiets". Met deze campagne wil de Fietsersbond alle aspecten van fietsdiefstal aanpakken. Andere aspecten zijn heling en verkoop van gestolen fietsen, de noodzaak van een landelijk registratiesysteem, verbetering van de kwaliteit van sloten en fietsenrekken en voorlichting aan fietsers.
  HOE STEEL IK EEN FIETS ?
  De Fietsersbond organiseert dit jaar verschillende publieksactiviteiten waaronder de cursus "Hoe steel ik een fiets?" Een fietsendief laat zien op welke manier hij sloten kraakt, welke fietsen een makkie zijn en welke wat lastiger. Het publiek kan hier lering uit trekken over het op slot zetten van de fiets. Op www.fietsersbond.nl staan meer tips om de fiets goed te beveiligen. Reageren: fbheeze@dse.nl.
  Naar boven


  [09 mei 2003] 17: Kinderkarren getest
  Kinderen breng je natuurlijk het liefst lopend of met de fiets naar school. Gezond, gezellig, leerzaam, en vooral goed voor het kind. Ze leren zo van jongs af aan op natuurlijke wijze om te gaan met het verkeer. Maar hoe vervoer je je kinderen het beste, als ze nog niet zelf kunnen fietsen ? Veel ouders hebben het idee dat het gevaarlijk is om een kind in een kinderkar achter de fiets te vervoeren. Uit onderzoek blijkt echter dat een kinderkar veiliger is dan een kinderzitje. Met kinderzitjes gebeuren soms ongelukken doordat de fiets (met kind) omvalt of doordat de voeten van het kind tussen de spaken komen.
  De Fietsersbond heeft de tien meest bekende kinderkarren uitvoerig in de praktijk getest. Testrijders gaven een oordeel over de rijeigenschappen, de zitplaats voor de kinderen en het gebruik als wandelwagen. Zij gaven iedere kar een cijfer. Dit cijfer woog zwaar mee in de eindbeoordeling.
  Ouders met kinderen beoordeelden de Dolphin (789 euro) gemiddeld met het hoogste cijfer. De rijeigenschappen en het zitje zijn erg goed, mede doordat de kar een kunstof bak heeft. De Dolphin heeft een ruime bagageruimte. De kar maakt een degelijke indruk. Er kan weinig kapot aan gaan. Daardoor is het een goede kar voor alledaags gebruik.
  Wie het klein opvouwen of het gebruik als wandelwagen belangrijk vindt, kan beter de Burley d'Lite of Chariot Couger kiezen. De Burley d'Lite (599 euro) is de lichtste kar uit de test die erg soepel rijdt. Hij is bovendien goed en klein op te vouwen. De Chariot Couger (614 euro) scoort het beste op het gebruik als wandelwagen. Doordat de kar weinig trilt is het een goede fietskar voor jonge kinderen.
  De Kleine Aarde in Boxtel opende op zaterdag 10 mei in samenwerking met de Fietsersbond een unieke testplaats voor bijzondere fietsen, "Bike Experience". Dit eerste seizoen staat in het teken van "fietsen met kinderen". Bezoekers kunnen fietskarren, bakfietsen, familietandems, aanhangfietsen en andere accessoires in de praktijk uitproberen. Bij de testplaats zijn ook de kinderkarren van de kinderkarrentest uit te proberen. Openingstijden: 11.00-16.00 op woensdag, zaterdag, en zondag. En van 1 juli tot 1 september op dinsdag t/m zondag. Meer info: http://www.dekleineaarde.nl.
  Op de website van de Fietsersbond (http://www.fietsersbond.nl/kinderkarren) zijn de volledige testresultaten te vinden inclusief score-tabel van de testpersonen. Hier zijn ook fietsenwinkels te vinden die gespecialiseerd zijn in de verkoop van kinderkarren en tips voor hoe je een Maxi-Cosi in de fietskar kunt bevestigen. De volledige fietskarren-test is ook te vinden in het meinummer van de "Vogelvrije Fietser". Dit blad wordt toegestuurd aan alle leden van de Fietsersbond. Lid worden kan ook op http://www.fietsersbond.nl.
  Naar boven


  [25 april 2003] 16: Snelle groei OV-fietsen
  Woensdag 16 april opende de voorzitter van de Tweede kamer, Frans Weisglas, de 20-ste OV-fietsenstalling op Den Haag Hollands Spoor. De opening werd verricht in aanwezigheid van de directeur van de Fietsersbond, Bernhard Ensink, en van de leden van de vaste kamercommissie voor Verkeer. Na de opening reden de kamerleden op OV-fietsen naar de Tweede Kamer. De OV-fiets is een snel en eenvoudig met een pasje te huren fiets, waarmee reizigers de rit van station naar eindbestemming kunnen afleggen. Voor het eind van het jaar is de OV-fiets te huur op 50 stations. Bezitters van een pasje kunnen op al deze stations terecht.
  De OV-fiets is in 2001 als proef gestart. De Ov-fiets is ontwikkeld door ProRail in samenwerking met de Fietsersbond en NS. Snel, goedkoop, zeker en eenvoudig een fiets huren zijn hierbij de sleutelwoorden. Geen borg, geen legitimatie en 2,50 Euro per keer maken de OV-fiets een aantrekkelijk alternatief voor aanvullend vervoer als bus of taxi. In minder dan een minuut kun je in de fietsenstalling een OV-fiets regelen met je OV-fiets pasje.
  Eind 2002 deed de Fietsersbond onderzoek naar huurfietsen bij stations. Van de vijf verschillende soorten fietsverhuurders kwam de OV-fiets als beste uit de bus. De OV-fiets is bedoeld voor de korte afstanden. Dit komt ook tot uiting in de verschijning: een eenvoudig rijwiel zonder versnellingen. Voor aanmelding en informatie: http://www.ov-fiets.nl Reacties: fbheeze@dse.nl
  Naar boven


  [16 april 2003] 15: "Tekenen voor de Fiets"
  Belangrijk in de nieuwe verkeersplannen van de gemeente is het uitgangspunt om het fietsen te stimuleren. Korte ritten 7.5 km kunnen vaak gemakkelijk met de fiets gedaan worden. In Landgraaf doet 17% dat. In gemeentes als Middelburg, Houten, en Groningen bijna 50%. Dichter bij huis: Valkenswaard 35%, Geldrop 36%, en Eindhoven maar 31%. Waarom wordt er in de ene gemeente meer gefietst dan in de andere ? En hoeveel wordt er in Heeze gefietst ? We weten het niet, maar we denken dat er veel ruimte voor verbetering is.
  De Fietsbalans, een project van de Fietsersbond, meet hoe fietsvriendelijk een gemeente is. Al meer dan 100 gemeenten zijn langs de meetlat gelegd. Een speciale hightech meetfiets registreert precies het oponthoud en de hobbels in het fietspad. Daarnaast wordt het verkeersbeleid op papier beoordeeld en wordt er een tevredenheidsonderzoek onder de fietsende bevolking gehouden. Tenslotte worden ook de CBS-ongevalscijfers geanalyseerd. Groningen kwam in 2002 als beste fietsstad uit de bus en kreeg van de Fietsersbond de eretitel 'Fietsstad 2002'.
  De eerste conclusie uit dat onderzoek is dat goed gemeentelijk beleid het fietsgebruik fors doet groeien: 50% fietsgebruik is haalbaar. Hoe beter de score op de Fietsbalans, hoe hoger het fietsgebruik. Met name de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto blijkt van belang. Het gaat dan met name om parkeertarieven en reistijdverhouding.
  Dat vraagt wel om een jarenlang consequent beleid dat kiest voor de fiets. Het vraagt om consequente keuzes. Voor asfalt. Voor bredere en vrije fietsstroken. Voor voorrang. Ook als dat geld, parkeerplaatsen, of bomen zou kosten. Of als daarvoor een rotonde op de schop moet. Dat betekent een veel actiever fietsbeleid dan de afgelopen jaren is gevoerd. De mooie woorden uit het 5 jaar oude verkeersveiligheidsplan of uit het nieuwe richtinggevend voorstel krijgen pas waarde als de gemeente ook bereid is de bijbehorende stappen te nemen.
  Dat kan bijvoorbeeld door bij herinrichtingen steeds rekening te houden met de fietser. "Tekenen voor de Fiets" is de titel van een nuttige handleiding daarvoor van het het CROW, een gezaghebbend instituut dat landelijke regelgeving en adviezen uitbrengt. Vele gemeentes, zoals bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven, hebben bepaald dat dit document een belangrijk uitgangspunt bij het verkeersbeleid is.
  Voorbeelden van voor fietsers slechte situaties, zoals de verwarrende voorrangsregeling op de rotonde Muggenberg/Geldropseweg, de kruising van het fietspad langs de Valkenswaardseweg met de Nachtegaallaan, en de soms veel te smalle fietsstroken worden daarmee voorkomen. Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden te vinden in Heeze-Leende waar de richtlijnen wel zijn gevolgd: de bredere fietsstroken op de Geldropseweg, en de nieuwe waarschuwings-borden op de kruisingen met de Muggenberg die waarschuwen dat het fietspad langs de Muggenberg in twee richtingen bereden wordt.
  De Fietsersbond vraagt de gemeente in het beleid te tekenen voor "Tekenen voor de Fiets". Reacties: fbheeze@dse.nl, website: http://www.fietsersbondheezeleende.dse.nl.
  Naar boven


  [12 april 2003] 14: Omleiding voor fietsers
  De Fietsersbond luidt de noodklok. De afgelopen decennia zijn door de aanleg van snelwegen en spoorwegen waarschijnlijk honderden snelle, rustige en daardoor plezierige fietsverbindingen opgeheven. Ook het opheffen van veren betekent vaak dat afstanden te lang worden om nog te fietsen. Het veer Kruiningen-Perkpolder is daar een triest voorbeeld van: probeer je fiets maar eens in de bus door de nieuwe tunnel te krijgen!
  De Fietsersbond vindt deze toenemende 'barrierevorming' een zeer slechte zaak. Juist voor fietsers tellen de kilometers: de meeste fietsritten zijn korter dan 3,7 kilometer. En de meeste fietsers die voor de lol tochtjes maken doen dat het liefst van huis uit, dus zonder eerst met de auto ergens naar toe te moeten rijden en zonder eerst over drukke verkeerswegen te moeten rijden.
  Ook wandelaars en ruiters hebben last van het verdwijnen van verkeersluwe verbindingen. Omdat provincies een belangrijke rol kunnen spelen bij dit soort grote infrastructurele werken, zal de Fietsersbond de komende tijd alle provincies in Nederland benaderen met het verzoek deze ongewenste barrierevorming verder te voorkomen. Omdat in Limburg bij de aanleg van de A73 maar liefst 34 van de 68 verbindingen verdwijnen, kwam deze provincie het eerst aan de beurt. De Fietsersbond vraagt de provincie om serieus te kijken naar behoud van verbindingen die voor langzaam verkeer van grote waarde zijn. Gedeputeerde Vestjens van Verkeer en Vervoer ontving daarom op 6 maart een lijst met aanbevelingen.
  Ook in Heeze loert het gevaar van omrijden voor fietsers: zo is de spoorwegoverweggang 't Heike van belang voor toeristische fietsers en voor woon-werk fietsverkeer naar de Poortmannen, en is de overweg tussen Geldrop en Heeze mogelijk nog bruikbaar als nieuwe fietsroute Heeze-Geldrop. De Fietsersbond heeft de gemeente gevraagd deze overwegen voor fietsers open te houden.
  Naar boven


 • [29 maart 2003] 13: Gemeente stimuleert fietsen!
  De Fietsersbond is verheugd dat de gemeente in de nieuwe verkeersplannen heeft aangegeven het fietsen in de gemeente te stimuleren met betere fietsvoorzieningen en verbindingen. Tevens was er besloten de randweg verder maar te laten zitten, omdat dat nauwelijks verbetering op de bestaande wegen zou geven. Maar na overleg met de NS blijkt de randweg in de vorm van Buldersweg/Losweg nu toch overwogen te worden.
  In principe biedt een randweg de mogelijkheid om een gemeente rustig, veilig, en fiets-vriendelijk in te richen. Een uitstekend voorbeeld is Houten, waar een rondweg voor autoverkeer, een auto-luw centrum, en een goed geasfalteerd netwerk van fiets-voorrangs-routes en zeer leefbaar resultaat oplevert. De auto kan via de randweg gewoon overal komen, maar de fiets is er veilig en sneller. Dit fiets-vriendelijk beleid heeft ook daadwerkelijk effect: in Houten wordt aanzienlijk meer gebruik gemaakt van de fiets voor korte ritjes dan elders, en men heeft hier er zelfs het hoogste aantal fietsaanhangwagens per 1000 inwoners.
  Een randweg alleen is in elk geval onvoldoende. Of er nou wel of geen randweg komt, alleen door de bestaande drukke wegen drastisch anders in te richten is het mogelijk om zoveel mogelijk verkeer uit het dorp te weren. Voorkomen moet worden dat verkeer via het centrum sneller kan zijn dan via andere routes, of dat het in Leende weer drukker wordt. Dit kan door het hele traject van Geldropseweg tot en met Ginderover en door Leende consequent in te richten. Bijvoorbeeld door het alsnog realiseren van verkeersplateaus op kruisingen, door aanleg van zebra 's, winkel-gebieden, enzovoorts.
  Een randweg kost wel veel geld, en dat mag niet ten koste gaan van de herinrichting in het dorp zelf en de gewenste fietsvoorzieningen. Waar het gaat om fietsvoorzieningen geven Fietsersbond leden en anderen vaak hun wensen aan ons door. En er zijn suggesties en wensen genoeg om het fietsen te stimuleren binnen en tussen de dorpskernen:
 • Aanleg fietspad Leende-Sterksel
 • Fietsvriendelijke inrichting stationstunnel
 • Hoofdroutes voor fietsers met voorrang, ook op alle rotondes (Ginderover en Muggenberg)
 • Brede vrijliggende fietspaden
 • Fietspaden van asfalt
 • Vloeiende verkeersdrempels
 • Eenzijdig fietspad naar Geldrop
 • Snelheidsremmers voor auto's in plaats van fietsers
 • Weg met die treiterende hekjes
 • Doortrekken van logische fietsroutes, zoals op de Dirk Heziuslaan, waar een groenstrook de route onderbreekt
 • Goede overdekte stallingen bij de winkels, zoals bij het station
 • Tijdig onderhoud van fietspaden
 • Aandacht voor toeristische fietspaden
 • Niet parkeren op of direkt langs fietsstroken
 • Beperken van sluipverkeer en vrachtverkeer op fietsroutes
 • Veiligere oversteekmogelijkheden d.m.v. midden-eiland of zebra, ook op randweg en Muggenberg
 • Oplossen versmalling P.Thijssenlaan Sterksel
 • Fietsvoorzieningen Vlaamseweg
 • Bromfiets van het fietspad af
 • Fietsen stimuleren lukt pas als de fietsroutes snel, comfortabel en veilig zijn, en er weinig overlast van ander verkeer is. De fietsroute zou eigenlijk altijd korter en sneller moeten zijn. Dat zal in een bestaande situatie de nodige moeite kosten, maar in een nieuwbouwwijk zoals de Bulders kan vanaf het begin de fiets uitstekend zo ingepland worden. Pas dan wordt het vanzelfsprekend om de fiets te pakken!
  Naar boven


  [14 februari 2003] 12: Veertig meldingen dode hoek
  In een vorige Fiets-parel maakten we al melding van het meldpunt voor vrachtwagens zonder het wettelijk verplichte dodehoeksysteem. Bij dit meldpunt zijn de afgelopen maand veertig bedrijven aangemeld. Fietsersbond en FNV Bondgenoten hebben deze bedrijven een brief geschreven met het verzoek de spiegel of camera met spoed te bevestigen. Daarnaast zijn de namen van deze bedrijven doorgegeven aan de politie in hun regio. De afgelopen jaren vielen er jaarlijks gemiddeld 30 dodelijke en 90 zwaargewonde slachtoffers onder fietsers en voetgangers bij ongevallen met rechtsafslaande vrachtwagens en bestelverkeer. De nu verplichte extra spiegels of camera's verkleinen de dode hoek aanzienlijk, waardoor de kans op zo'n ongeval sterk vermindert.
  Het aantal meldingen, maar ook waarnemingen van kaderleden van FNV Bondgenoten en van de Fietsersbond bevestigen dat het aantal auto's dat nu een systeem heeft toeneemt. Maar zolang er nog geen sprake is van een 100% score blijven de organisaties aandringen op een actieve politiecontrole. Fietsersbond en FNV Bondgenoten verzoeken de politie tevens om te controleren of de spiegels goed afgesteld zijn. Bij een politiecontrole bleek onlangs dat 9 van de 10 spiegels verkeerd afgesteld waren, waardoor ze geen enkel effect hadden. De Fietsersbond heeft daarop diverse partijen gevraagd actie te ondernemen. Leveranciers, garagebedrijven, vertegenwoordigers van de vrachtwagenbranche, politie, 3VO en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zouden allemaal hun kanalen aan kunnen boren om voorlichting over juiste afstelling te geven.
  Naar boven


  [7 februari 2003] 11: Fietsersbond wint rechtzaak Zegge
  De gemeente Heeze-Leende heeft in december 2001 besloten de Zegge af te sluiten voor doorgaand verkeer. Aanwonenden en omwonenden hebben duidelijk laten merken het daar niet mee eens te zijn met een handtekeningenaktie en door middel van een aantal bezwaarschriften.
  Gezwicht voor deze druk heeft de gemeente in mei 2002 de afsluiting beperkt tot de ochtendspits. De bezwaarschriften zijn echter niet beantwoord. Bovendien hebben vervolgens andere aanwonenden, omwonenden, en de Fietsersbond, die juist wel voor de afsluiting waren, ook bezwaarschriften ingediend. Zij vinden dat het sluipverkeer onnodige overlast en gevaar oplevert voor fietsers, voetgangers, en kinderen. Ook de ongevalscijfers, de gemeente, en de politie hebben dat al eerder bevestigd. Buiten de spits rijdt er nog het nodige verkeer over de Zegge en gebeuren er zelfs nog meer ongelukken dan in de ochtendspits zelf. De gemeente gaf in 1998 al aan de Zegge geheel af te willen sluiten. Het is dus een vreemde zaak dat de Zegge nu weer gedeeltelijk opengesteld is.
  De gemeente is wettelijk verplicht binnen 14 weken nadat een bezwaarschrift is ingediend te reageren en eventueel een (nieuw) besluit te nemen. Toch wachten alle bezwaarmakers nog steeds op dit nieuwe besluit, sommige nu al een heel jaar! De Fietsersbond heeft eind 2002 de gemeente eerst nog gevraagd of er alsnog op redelijke termijn een besluit op het bezwaarschrift genomen zou worden. De gemeente wilde echter helemaal niets toezeggen. Daarop is de Fietsersbond naar de bestuursrechter gestapt en deze heeft de gemeente nu veroordeeld om uiterlijk 18 maart een besluit te nemen op het bezwaarschrift van de Fietsersbond. Wanneer dit besluit niet aan het bezwaarschrift tegemoetkomt zal de Fietsersbond hoogstwaarschijnlijk opnieuw naar de rechter stappen. Het verbeteren van de verkeersveiligheid vergt soms een lange adem...
  Naar boven


  [2003] 10: Gemeenteraad aan de slag met fietspad Heeze-Geldrop
  De gemeente Geldrop gaat twee rotondes aanleggen bij de op- en afritten van de snelweg A67. Fietsers moeten er in totaal 6 rijbanen oversteken, zonder stoplichten en zonder voorrang te krijgen.
  De Fietsersbond pleit al langer voor het verplaatsen van het fietspad Heeze-Geldrop naar de westzijde/linkerkant van de Geldropseweg en het Bogardeind. Fietsers kunnen daar ongestoord langs deze gevaarlijke rotondes rijden.
  De Fietsersbond heeft tellingen gehouden en een notitie gemaakt waarin deze oplossing vergeleken wordt met de bestaande situatie. Verplaatsing van het fietspad leidt tot een halvering van het aantal oversteken voor de gemiddelde fietser, maar leidt ook tot een betere doorstroming van het autoverkeer en de mogelijkheid voor bus en ambulance om langs de file te rijden. Vooral voor fietsende scholieren uit de Nieuwe Hoeven en de Weibossen scheelt het veel, omdat zij alleen nog maar op de Muggenberg en in Geldrop over hoeven te steken.
  In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar hebben bijna alle partijen de Fietsersbond toegezegd open te staan voor een discussie over deze oplossing. Met deze belofte in het achterhoofd organiseerde de Fietsersbond op 15 januari een informatieavond voor alle gemeenteraadsleden. Bijna alle partijen waren daar goed vertegenwoordigd. Ook een gemeenteraadslid uit Geldrop was aanwezig. Na een uiteenzetting van de situatie volgde een uitgebreide discussie over verschillende alternatieven en oplossingen. Ook bleek er behoefte aan een verdere onderbouwing van de gepresenteerde cijfers. De Fietsersbond zal de gemeenteraadsleden daarom binnenkort benaderen met een vernieuwde notitie, die op basis van het gloednieuwe verkeersrapport van de gemeente Heeze-Leende, helemaal up-to-date is gemaakt.
  Duidelijk was dat de aanwezigen zich de veiligheid van de fietser aantrekken. Zij hebben dan ook toegezegd het onderwerp op de politieke agenda te willen plaatsen in een volgende bijeenkomst van de gemeenteraad.
  De gemeente Geldrop moet nog beginnen met de herinrichting van het Bogardeind. Het is dus nog niet te laat !
  Naar boven


  [8 januari 2003] 8: Fietsen is goed voor de verkeersveiligheid!
  Een hoog fietsgebruik is positief voor de veiligheid van fietsers. In gemeenten waar veel gefietst wordt, is de kans dat je als fietser gewond raakt bij een verkeersongeval gemiddeld 41 procent lager dan in gemeenten met weinig fietsers. Bij een laag fietsgebruik gaat het gemiddeld om 167 letselongevallen per 100 miljoen fietskilometers. Dit is gebaseerd op een onderzoek met gegevens van 221 gemeenten. De uitkomst sluit aan bij eerder onderzoek in Denemarken.
  De Fietsersbond noemt een aantal verklaringen voor het verband tussen fietsgebruik en veiligheid. De belangrijkste is dat in gemeenten met een hoog fietsgebruik de fietsers een dominantere positie innemen in het straatbeeld. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs zijn daardoor voorzichtiger en houden meer rekening met fietsers. Daarnaast zitten de automobilisten in gemeenten waar het fietsen zo populair is ook vaker zelf op de fiets, waardoor zij zich beter kunnen inleven in de situatie van fietsers.
  Aan de andere kant blijkt ook het omgekeerde: hoe vaker de inwoners de auto pakken, hoe groter de kans dat je als fietser gewond raakt. Een reden te meer voor de gemeente, aldus de Fietsersbond, om het autogebruik te ontmoedigen en het fietsgebruik te stimuleren.
  Heeze heeft in verhouding tot andere Noord-Brabantse gemeenten een hoog aantal aanrijdingen met fietsers. Straten zoals de volgeparkeerde Kapelstraat in Heeze of de drukke Dorpstraat in Leende nodigen dan ook niet uit tot 'lekker op de fiets boodschappen doen'. Met die paar fietsers die er wel rijden voelen automobilisten zich niet gedwongen hun rijgedrag aan te passen, waardoor de onveiligheid voor fietsers alleen maar toeneemt. Door een goede weginrichting en fietsvoorzieningen zou de gemeente het voor fietsers aantrekkelijker kunnen maken. Dit verhoogt dan weer het fietsgebruik, waardoor het veiliger wordt voor fietsers, kortom, dan is de cirkel rond.

  Naar boven


  [28 december 2002] 7: Fietsen is veiliger geworden!
  Een goed begin is het halve werk. Daarom openen we dit jaar met goed nieuws voor de fietser. In 2001 zijn er minder verkeersslachtoffers onder fietsers gevallen dan in 2000. Het aantal dodelijke slachtoffers is licht gedaald, het aantal ziekenhuisgewonden is gedaald met 8 procent. Met spanning was uitgekeken naar de landelijke ongevallencijfers over 2001, omdat op 1 mei dat jaar de nieuwe verkeersregel "fietsers voorrang van rechts" van kracht werd. De vrees van sommigen dat dit zou leiden tot een toename van ongevallen onder fietsers blijkt niet gegrond te zijn. Automobilisten lijken de verkeersmaatregel goed begrepen te hebben. Dit blijkt uit het feit dat het aantal fietsslachtoffers ten gevolge van aanrijdingen door automobilisten met maar liefst 10 procent gedaald is. In 2000 waren dat er 1270, in 2001 1156. Hoewel een oorzakelijk verband met de nieuwe verkeersregel nog niet te leggen is, constateert de Fietsersbond met vreugde dat fietsen in 2001 ook na de invoering van "voorrang rechts" veiliger geworden is. De bond denkt wel dat de beveiliging van duizenden "risicovolle" kruispunten door gemeenten, een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid van fietsers en de verkeersveiligheid in het algemeen. Zo is ook in Heeze-Leende op diverse plaatsen de voorrang veranderd om de veiligheid te vergroten.
  De Fietsersbond ontleent de gebruikte cijfers aan de website van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).
  Naar boven


  [14 december 2002] 6: Fietsertje pesten? (Groene Spinner, met foto)
  Hekjes op fietspaden, zoals op de Groene Spinner, zijn ondingen. Ze worden door fietsers net zo verguisd als drempels door automobilisten, beide aangelegd omdat mensen zich anders niet aan de regels willen houden. Maar hekjes werken niet. (Brom)fietsers rijden er gewoon langs over het gras. Moet je dan het hele plantsoen van zo'n laag buizenwerk voorzien (waar kinderen dan weer over struikelen) ?
  Eerder dit jaar heeft de Fietsersbond bij de gemeente aan de bel getrokken toen bleek dat er bij de herinrichting van de Groene Spinner nog meer hekjes geplaatst zouden worden. Hekjes maken geen onderscheid tussen fietsers en bromfietsers. Op verzoek van Fietsersbond is de plaatsing van deze hekjes wel verbeterd: ook fietsende kinderen, aanhangers en kinderwagens kunnen er nog redelijk door. Liever had de Fietsersbond bromfiets-drempels maar de hekjes waren al afgesproken en besteld. En een bordje "fietspad" of "voetpad" was ook vriendelijker geweest dan de nu geplaatste verbodsborden voor bromfietsers.
  Kort na plaatsing kregen we al een email met "is dit fietsertje pesten ? Deze week brak ik bijna m'n nek. Staat ineens zo'n slalomhekje waar het nooit gestaan heeft, tegels eruit. Geen lamp. En pikke donker." Deze fietster reed ineens bijna tegen de nieuwe slalom constructie, onverlicht en zonder reflectie. De verwijderde tegels lagen er nog naast. Na een telefoontje van de Fietsersbond heeft de gemeente toegezegd meteen reflectie op de hekjes aan te zullen brengen. Over verlichting wordt nagedacht. In hetzelfde gesprek wist de gemeente te melden dat de eerder genomen maatregelen rond de Groene Spinner in elk geval al het gewenste effect hebben gehad: de klachten over overlast zijn al met 75% afgenomen. Waren die hekjes nog wel nodig?

  Naar boven


  [5 december 2002] 5: Fietsersbond heropent discussie fietspad Heeze-Geldrop
  De gemeente Geldrop gaat twee rotondes aanleggen bij de op- en afritten van de snelweg A67, en het Bogardeind-Zuid herinrichten. Het zou daarom goed zijn als de gemeente Heeze-Leende en Geldrop het fietspad langs Geldropseweg en Bogardeind naar de westzijde verplaatsen, zodat fietsers ongestoord langs deze drukke gevaarlijke rotondes kunnen rijden.
  De Fietsersbond heeft in een notitie de verkeersveiligheid van een eenzijdig en tweezijdig fietspad afgewogen en komt tot de conclusie dat een eenzijdig fietspad een veel comfortabeler en veiliger oplossing is. Bovendien levert het voor autoverkeer, bus, en ambulance een grotere wegcapaciteit op. Tot nu toe heeft de gemeente Heeze een eenzijdige ligging van het fietspad zonder deugdelijke afweging simpelweg afgewezen.
  De Fietsersbond heeft daarom de mening van een onafhankelijke deskundige partij gevraagd: het Infopunt Duurzaam Veilig, werkzaam voor de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hoewel het Infopunt niet alle zaken uitvoerig heeft kunnen bestuderen, schrijft het Infopunt toch met enig voorbehoud dat het zich wel kan vinden in veel van de door de Fietsersbond gebruikte argumenten voor de aanleg van een eenzijdig fietspad.
  In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben alle partijen (m.u.v. DGH) de Fietsersbond toegezegd open te staan voor de heroverweging van een eenzijdig fietspad langs de Geldropseweg. De Fietsersbond roept de partijen op deze toezegging alsnog na te komen.
  De Fietsersbond afweging is te vinden op http://www.fietsersbondheezeleende.nl (zonder afkort-streepjes).
  Naar boven


  [29 november 2002] 4: Stuiterend op de fiets
  De Fietsbalans is een groot onderzoek van de Fietsersbond naar de kwaliteit van fietsvoorzieningen in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat slechts 55% van de fietspaden binnen de bebouwde kom geasfalteerd is. Terwijl ook blijkt dat fietsers de kwaliteit van het wegdek voor fietsers juist zeer belangrijk vinden. Het staat op de derde plaats na overlast van auto's en de directheid van de route. Omdat verbetering van het wegdek relatief eenvoudig is, adviseert de Fietsersbond gemeenten om meer fietspaden te asfalteren, om te beginnen met de hoofdroutes.
  De Fietsersbond testte het wegdek van 115 gemeenten met een geavanceerde meetfiets die in totaal 4000 kilometer aflegde. De kwaliteit van het wegdek is een van de aspecten die meetellen bij de verkiezing van Fietsstad 2002. Op 10 december maakt minister de Boer bekend welke gemeente zich Fietsstad 2002 mag noemen. De Fietsersbond Heeze-Leende-Sterksel wil proberen ook de fietsvoorzieningen in onze gemeente aan dit onderzoek mee te laten doen.
  Men hoort vaak dat asfalt op fietspaden niet kan omdat er kabels en leidingen onder het fietspad liggen. Dit misverstand is voorgoed de wereld uit geholpen met een nieuw onderzoek door adviesbureau KOAC-WMD. Er bestaat geen wettelijke bepaling die asfalteren boven leidingen verbiedt. Wel kan het de gemeente geld kosten afhankelijk van de gemaakte afspraken met de bedrijven die bij de leidingen moeten kunnen. Ook is asfalt niet per definitie duurder, zoals vaak wordt gedacht. Als er al tegels liggen, dan is asfaltering een extra investering. Maar deze kan terugverdiend worden doordat asfalt minder onderhoud vergt. En bij renovaties is asfalt zeker goedkoper.
  Bij herinrichting van een weg, zoals de Nieuwendijk in Heeze, was het dus aardig geweest als er asfalt voor het fietspad was gebruikt. Ook bij de herinrichting van de Dorpstraat in Leende laat de gemeente deze kans lopen. Het 'dorpse karakter' van de straat is belangrijker. Hopelijk voor de fietser kiest de gemeente bij het volgende herinrichtingsplan wel voor asfalt. In het buitengebied wordt gelukkig vaker asfalt gebruikt. Zo is de fietsroute van Heeze naar Aalst-Waalre twee jaar geleden opnieuw geasfalteerd. Andere fietsroutes in het buitengebied, zoals de route naar Gijzenrooi, hebben ook zo'n opknapbeurt nodig. U kunt losliggende tegels, kuilen en scheuren melden bij de gemeente. De gemeente kan immers onmogelijk alle actuele situaties zelf signaleren.
  Naar boven


  [6 november 2002] 3: Zien en gezien worden!
  De dagen worden nu snel korter, een goede reden voor de Fietsersbond om aandacht te besteden aan goede fietsverlichting. Maar we beginnen met goede reflectoren, want die doen het ook als je stilstaat. Twee witte wielcirkels, oranje pedaalreflectoren, een rode achterreflector, en tegenwoordig ook een witte reflector voor, die vaak in nieuwe koplampen verwerkt zit, maar ook los te koop is.
  Verlichting werkt op trapperkracht (een dynamo) of op batterij of accu. Wie zelf wil trappen, zit nooit zonder energie, en koopt bij voorkeur een goede lichtlopende HR-dynamo en een felle halogeen koplamp. Een echte liefhebber kiest een naafdynamo in de voornaaf, die een veel hoger rendement heeft.
  De reflector en lens in de lamp bepalen wat voor lichtvlek je op de weg krijgt. Het heldere glas voor de modernere lampen geeft geen vlekkerig patroon meer, maar twee egale lichtvlekken. Een brede zwakke voor de zichtbaarheid en een felle voor het eigen zicht. Onder andere de Batavus Clerion en de Ekolight Bird zijn van zo'n heldere lens voorzien. Een koplamp met LED's die genoeg licht geeft is in ontwikkeling maar nog niet te koop. Er zijn wel lampjes met 1 witte LED, te gebruiken als extra lampje op de aanhanger of voor een wandelaar.
  Als achterlicht is LED-verlichting het beste. LED's zijn veel efficienter dan een gloeilamp en ze kunnen niet kapot. Achterlichten op LED's zijn er op batterijen en dynamo. De batterijen gaan bij LED verlichting vrij lang mee. Er zijn speciale LED-achterlichten met licht en bewegingssensor, die als het donker is en de fiets beweegt automatisch gaan branden.
  Fietsfabrikanten leveren peperdure fietsen soms af met een dun kwetsbaar draadje. Beter is stevig twee-aderig snoer, zodat een beetje roest van bijvoorbeeld het achterspatbord geen problemen meer oplevert. Voor kinderfietsen geldt helemaal dat er bezuinigd wordt op verlichting. En doordat kinderen niet zo snel fietsen resteert er maar een vaag lampje. Een HR-dynamo en halogeen koplamp zijn juist voor hen belangrijk!
  De Fietsersbond heeft tenslotte ook naar de mening gevraagd van de politie Cranendonck, in de persoon van de inspecteur van politie, tevens thema-verantwoordelijke voor verkeer, dhr. Bennenbroek. De politie zal ook dit jaar in de maanden november-januari extra letten op fietsverlichting, en daarbij zonder waarschuwing repressief optreden. Maar in plaats van boetes uit te moeten delen, ziet de politie liever dat iedereen gewoon goed werkende verlichting heeft. Volgens dhr. Bennenbroek heeft de politie de ervaring dat dit optreden werkt: men vertelt het door en daardoor zorgen meer mensen ervoor dat hun licht wel werkt. Voor de kwetsbare fietser, en zijn omgeving, is dat een goede zaak.
  Meer informatie over fietsverlichting is te vinden op http://www.fietsersbond.nl.
  Naar boven


  [25 oktober 2002] 2: Van omgebogen paperclip tot hoogwaardig stallingssysteem
  De Fietsersbond heeft samen met de fietsenrekkenfabrikanten in 1999 het initiatief voor een keurmerk voor goede fietsenrekken genomen. Aanleiding voor het instellen van een keurmerk was een onderzoek van de Fietsersbond samen met de Consumentenbond en TNO naar de kwaliteit van fietsenrekken in Nederland. Het resultaat was bedroevend. Vrijwel alle systemen werden als onvoldoende beoordeeld. Soms was het rek makkelijker te kraken dan het fietsslot, in een aantal klemmen was de kans op schade aan de fiets gegarandeerd, bepaalde systemen waren zo krap dat je voor een fiets twee plekken nodig had, de meeste zogenaamde hoog-laagsystemen waren mens- en fietsonvriendelijk, en rekening houden met verschillende banddiktes was er niet bij. De resultaten van dit onderzoek vormden voor de Fietsersbond en de branchevereniging Fipavo (producenten van fietsparkeervoorzieningen) aanleiding om een keurmerk in te stellen. TNO werd ingeschakeld om de normen te ontwikkelen.
  Het Fietsparkeur bevat diverse kwaliteitseisen waaraan goede fietsparkeervoorzieningen moeten voldoen. Het stelt -rekening houdend met verschillende typen fietsen- eisen op maar liefst 8 punten: gemak bij het plaatsen van de fiets, gemak bij het vastzetten van de fiets, de kans op letsel bij de gebruiker of voorbijganger, kans op schade aan de fiets, kraakbestendigheid, vandalismebestendigheid, en duurzaamheid. Het keurmerk is nu al een groot succes. Afnemers blijken bereid meer te betalen, als ze weten dat een rek aan de normen voldoet. Niet alleen omdat het rek beter bestand is tegen vandalisme en diefstal, maar ook het modernere uiterlijk speelt een rol. De rekken nemen soms wat meer ruimte in, maar daar staat tegenover dat alle plaatsen echt benut worden, en dat scheelt ruimte en rommel in en rond de rekken.
  De fonkelnieuwe fietsenstallingen bij het NS-station in Heeze voldoen gelukkig aan het Fietsparkeurmerk. De Fietsersbond hoopt dat ook de gemeente, winkeliers, en bedrijven in de toekomst over zullen gaan tot aanschaf van goede overdekte stallingen die voldoen aan het Fietsparkeur. Meer informatie over stallingsbeleid en de verschillende rekken met het keurmerk is te vinden op http://www.fietsersbond.nl/stallingsbeleid; voor reakties en vragen fbheeze@dse.nl.
  Naar boven


  [17 oktober 2002] 1: Fiets-Parel
  De "Fietsparel", een nieuwe column. De Fietsersbond wil, via deze column, aandacht besteden aan allerlei zaken rondom de fiets, vaak toegespitst op de lokale situatie in Heeze-Leende. We willen onderwerpen behandelen variërend van evenementen tot herinrichtingen, van fietsverlichting tot zijafscherming bij vrachtwagens, van ligfiets-tandem tot fietsenrek.
  Maar laten we eerst de spits eens afbijten door iets over onszelf te vertellen.
  In de zeventiger jaren was de ANWB de fietser een beetje uit het oog verloren. Dit was aanleiding voor de oprichting van de E.N.W.B., de Eerste, Enige, Echte Nederlandse Wielrijders Bond. De ANWB stapte naar de rechter en dwong een naamsverandering af, het werd ENFB, en tegenwoordig gewoon kortweg "Fietsersbond".
  De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. De Fietsersbond is een landelijke vereniging met meer dan 35.000 leden en 1000 actieve lokale vrijwilligers. Leden ontvangen het landelijke blad "vogelvrije fietser" alsmede het Eindhovense informatiebulletin "Ventiel".
  Het bureau in Utrecht organiseert landelijke acties en geeft ondersteuning aan de lokale vrijwilligers. Zij voeren overleg of actie om betere en veiligere fiets voorzieningen te krijgen. Ook in de gemeente Heeze-Leende is een groepje vrijwilligers van de Fietsersbond actief, om de belangen van de fietser te verdedigen. Enkele van de vele onderwerpen die lokaal voor ons van belang zijn: verkeersveiligheid, weren sluipverkeer, aanleg fietspaden of -stroken, onderhoud fietspaden, en ga zo maar door. In volgende columns zullen we op verschillende onderwerpen dieper ingaan.
  Meer informatie is te vinden op de landelijke website http://www.fietsersbond.nl of op de lokale website (in opbouw) http://fietsersbondheezeleende.dse.nl.