Home Nieuws Knelpunten Acties Fietsparel Het Ventiel Contact Links

Fietsersbond bijdragen in het Ventiel

Hieronder staan de bijdragen van of over de Fietsersbond onderafdeling Heeze-Leende-Sterksel in Het Ventiel, het regionale blad voor de leden van de Fietsersbond in de regio Eindhoven. Dit overzicht is nog niet volledig.
[mrt 2004] 113: Roerige tijden rond centrum Heeze
[nov 2003] 112: Gemeente stimuleert fietsen ?!
[jul 2003] 111: "Inspraak" in Heeze
[apr 2003] 110: Heezer initiatieven
[dec 2002] 109: Heeze: goed nieuws en langzame molens
[sep 2002] 108: Heezer perikelen
[jun 2002] 107: Sluipverkeer Heeze-Geldrop
[mrt 2002] 106: Nieuws uit Heeze, Leende, en Sterksel
[dec 2001] 105: Nieuws uit Heeze-Leende-Sterksel
[sep 2001] 104: Nieuws uit Heeze Leende Sterksel
[jun 2001] 103column: MKZ ?
[jun 2001] 103: Nieuws uit Heeze-Leende-Sterksel
[feb 2001] 102emo: Enkelzijdig fietspad langs EMOpad weer een stukje langer, en het einde is nog niet in zicht !
[feb 2001] 102: Nieuws uit Heeze-Leende-Sterksel
[nov 2000] 101: Nieuws uit Heeze-Leende-Sterksel
[feb 2000] 98: Nieuws uit Heeze, Leende, Sterksel
[aug 1999] 96c: Speelstraat
[aug 1999] 96b: Fietsen in Hasselt
[aug 1999] 96a: Arnold gemotiveerd


[mrt 2004] 113: Roerige tijden rond centrum Heeze
Dit jaar wordt het centrum in Heeze heringericht. Wij zijn bijzonder teleurgesteld in het vastgestelde plan. Terwijl een fietsvriendelijk plan was beloofd, komt er een voor fietsers onveilige situatie.
De gemeente heeft steeds gezegd het centrum 30km/u te gaan maken en doorgaand verkeer te weren. Naast uitstraling van het dorpskarakter en de verblijfsfunctie waren de uitgangspunten voor de herinrichting steeds
- vrijliggende fietspaden
- concentreren van het parkeren op enkele locaties en
- een oplossing voor de onveilige verkeerssituatie.
Toch koos de gemeente in juni 2003 plotseling voor een plan zonder fietspaden, met een wegbreedte die het vrachtverkeer ongehinderd door het dorp laat rijden. Dezelfde avond werd er ook nog een motie aangenomen dat de weg voorlopig 50km/u zou blijven.
Maar, zo werd ons verzekerd, dit was pas een eerste impressie, het wegprofiel kon nog helemaal veranderen. Maar na een half jaar praten is er helemaal niets veranderd aan het wegprofiel. En ook de overige uitgangspunten werden vervolgens losgelaten: in november werder er alsnog veel langsparkeerplaatsen ingetekend. Daarmee was aan de ondernemers volledig tegemoet gekomen, maar het fietspad was geruisloos gesneuveld.
Het eindresultaat is een weg van 6m50 breed waarvan aan beide zijden een smalle klinkerstrook voor de fiets van 1m25. Pal daarnaast smalle parkeervakken op de stoep. Op de middenrijloper van 4m breed nemen twee tegemoetkomende auto's ruim 4m in, en een openslaand autoportier is 90cm breed. Dan blijft dus zo'n 40 cm over voor een fietser... Fietsers zullen er rakelings ingehaald worden of van de weg getoeterd, zoals nu op de Langstraat in Leende ook gebeurt.
Tijd voor actie: we vroegen advies bij de landelijke Fietsersbond, het ministerie, en SRE. Zonder uitzondering noemen zij het plan onbegrijpelijk. Er moet een duidelijke keuze voor 30 of 50 worden gemaakt en de combinatie langsparkeren en fietsstroken op een 50-weg met 12000 auto's per dag is uit den boze. Ook de gemeentelijke verkeersambtenaar vond 50 km/u onveilig. Samen met andere groepen hingen we posters "Centrum 30 nu" en "op een 50-weg horen fietspaden" op.
Vervolgens leverden we een plan en tekening in om aan te tonen dat fietspaden wel degelijk passen in het gekozen plan, zelfs met de wensen die de ondernemers hebben. De gemeente oordeelde weliswaar positief over de inpasbaarheid van de fietspaden, maar sabelde het plan toch neer vanwege de 'uitstraling', 'gebrek aan samenhang', 'gevelhoogte' en nog een paar gekunstelde criteria. Men durfde ineens ONS plan onveilig te noemen.
Ook de raad trok zich er allemaal niets van aan en stemde toch in met 50 km/u, fietsers als remmend vlees, en bijna overal parkeren op de stoep.
We zijn verbijsterd over deze procedure, en het loslaten van de uitgangspunten. Hier is geen sprake meer van een compromis, dit is opoffering van de verkeersveiligheid aan het belang van de ondernemers. We kunnen alleen maar hopen dat de straat minder onveilig uitvalt dan wij nu denken.
Goed nieuws over Nieuwendijk
Rond de zomer stelde de gemeente voor om de parkeervakken op de Nieuwendijk met een tegel te verbreden, ten koste van het toch al smalle fietspad. Auto's parkeren er regelmatig met twee wielen op het fietspad, dus eigenlijk was het al smaller, aldus wethouder Maas. Wij gaven aan dat als de snelheid aangepakt wordt, er ook geen autospiegels meer sneuvelen en de auto's veilig in de vakken kunnen parkeren. De gemeenteraad luisterde nu gelukkig wel naar ons en eiste eerst een evaluatie van de hele Nieuwendijk.
Al sinds de aanleg hebben we geklaagd over de rare knik in het fietspad voor de 3 platanen. Deze bomen worden toch niet gekapt, maar wel gaat de gemeente onze suggesties gebruiken om de bocht flauwer te maken en in het smalle fietspadgedeelte de uitrit verbeteren.
Rechtzaken gewonnen
De Fietsersbond heeft weer twee rechtzaken van de gemeente gewonnen, tegen het intrekken van de afsluiting van De Zegge, en tegen het intrekken van het parkeerverbod op de Kapelstraat bij de wegversmalling. De gemeente moet nu inhoudelijk alsnog ingaan op de bezwaren van de Fietsersbond. Misschien wordt het parkeerverbod nog van kracht voordat de straat op de schop gaat ? Jammer dat diezelfde gemeente die zei dat 'fietsers deze gevaarlijke situatie geen dag langer verdienen' nu al jaren dit parkeerverbod uitstelt. Wat betreft De Zegge pleiten wij voor een veilige oplossing voor fietsers. Volgens ons mag de gemeente de afsluiting niet zomaar terugdraaien zonder de veiligheid van de fietser op een andere wijze te garanderen.
Website
We hebben de website vernieuwd. Er staan actuele thema's op, onze columns in het weekblad de Parel en oude ventiel-bijdragen. Het adres is http://www.fietsersbond.nl/heeze-leende.


Schrikbeeld van de Kapelstraat
Kapelstraat zoals het was
Kapelstraat zoals het was
Dit zal verbeterd worden!

Naar boven


[nov 2003] 112: Gemeente stimuleert fietsen ?!
Vorige keer konden we melden dat de gemeente het fietsen zou stimuleren, omdat de randweg onvoldoende effect zou hebben. Kort daarna veranderde men van mening: er komt toch een randweg. Het fietsen wordt nu alleen nog maar in woord gestimuleerd, want al het geld is nodig voor de randweg. Er worden zelf NS overwegen voor gesloten, ook als die voor fietsers wel belangrijk zijn. Dat levert geld op, dat hard nodig is voor de randweg.
In principe biedt een randweg de mogelijkheid om een gemeente rustig, veilig, en fiets-vriendelijk in te richten. Een uitstekend voorbeeld is Houten, waar een rondweg voor autoverkeer, een auto-luw centrum, en een goed geasfalteerd netwerk van fiets-voorrangs-routes een zeer leefbaar resultaat oplevert. De auto kan via de randweg overal komen, maar de fiets is er veilig en sneller. In Houten wordt daarom aanzienlijk meer gefietst.
Een randweg alleen is in elk geval onvoldoende. Of er nou wel of geen randweg komt, alleen door de bestaande drukke wegen drastisch anders in te richten is het mogelijk om zoveel mogelijk verkeer uit het dorp te weren. Voorkomen moet worden dat verkeer via het centrum sneller kan zijn dan via andere routes, of dat het in Leende weer drukker wordt. Dit kan door het hele traject van Geldropseweg tot en met Ginderover en door Leende consequent in te richten. Bijvoorbeeld door het alsnog realiseren van verkeersplateaus op kruisingen, door aanleg van zebra 's, winkel-gebieden, enzovoorts.
Maar zoals het er nu naar uitziet, gaat al het geld op aan de randweg. Het hele dorp blijft dus zoals het is, fiets-onvriendelijk, druk, hobbelig, en onveilig.
De Muggenberg overweg
Heezer fietsers die vanaf de Geldropseweg naar de Nieuwe Hoeven rijden, moeten eigenlijk rechts van de weg fietsen. Maar dan kunnen ze niet linksaf slaan richting De Tinnegieter, en doorrijden tot een onoverzichtelijke oversteek iets verderop bij het ruiterterrein. Vandaar dat veel fietsers al eerder oversteken bij de Burg. Serrarisstraat en een stuk links over het fietspad rijden. Korter, sneller, en veiliger, maar eigenlijk mag het niet, ook al knijpt de politie een oogje dicht. Wie hier links rijdt of loopt, moet wel opletten bij het spoor, want de spoorboom ontbreekt er. Bovendien moet je bij deze spoorweg soms 5 minuten voor nop wachten omdat de bomen soms al ruimschoots voordat de stoptrein mag vertrekken al omlaag gaan (kan dat nou echt niet anders, NS?). Dan wordt het verleidelijk toch maar de knipperlichten te negeren. Zo'n 5 jaar geleden heeft de toenmalige verkeerscommissie aan de NS gevraagd om hier een extra spoorboom te plaatsen. De NS hadden daar toen geen zin in, en maakten een offerte van een half miljoen gulden waar de gemeente steil van achterover sloeg.
In het kader van de randweg praten de NS en de gemeente deze maand over alle overwegen in de gemeente. De Fietsersbond heeft aan de gemeente gevraagd de extra spoorboom op de Muggenberg ook op te nemen in dat overleg. De tijden zijn nu gunstiger: de NS heeft een pot van 400 miljoen beschikbaar om overwegen beter te beveiligen.
Heezer Centrumplan fietsplan ?
Bij de verkeersstudie zei de gemeente het fietsen te zullen stimuleren, zodat het rustiger zou worden in ons centrum. Fietsen is schoner en veiliger, en vraagt minder parkeerplaatsen. Wij gingen de centrumplannen bekijken en vroegen ons af welke maatregelen het fietsen zullen stimuleren ? Het centrumplan dat de voorkeur heeft is erg mooi geworden, maar het is geen fietsplan. De fietsenstalling komt nog steeds niet naast de ingang van de AH, maar wel naast de glasbak, zodat je je bandenplakset maar beter mee kunt nemen. Tussen Strabrechtplein en Nicasiusstraat, en tussen De Beemden en het Wilhelminaplein blijven de fietsstroken net zo smal als ze nu zijn. Je kunt er dus nog steeds niet op deze strook veilig naast je kind fietsen. Hoewel de gemeente fietspaden had beloofd, komen die er niet: tussen Nicasiusstraat en De Beemden wordt de hele straat alleen smaller. De na jaren eindelijk gerealiseerde oversteek-middenberm bij het Vullinghspark verdwijnt. De stoepranden zijn afgeschuind om een indruk te geven van een groot voetgangersgebied. Ook de inrichting met een aantal bestratingspatronen dwars over de weg ademt de sfeer van een winkel- en wandelgebied. Het zou een mooie inrichting zijn voor een rustige dorpskern, waar geen doorgaand verkeer (meer) is. Maar geen plan wanneer er de komende jaren nog steeds 12000 auto's en vrachtwagens per dag doorheen willen, koste wat kost. Want er zijn geen snelheidsremmende maatregelen zichtbaar, geen asverspringingen, geen oversteekheuvels, en geen zebra's. Toch willen auto's er nog steeds zo snel mogelijk door, terwijl veel auto's en fietsers er linksaf willen slaan. En er willen nog steeds voetgangers oversteken. Wie remt het verkeer dan af ? Toch niet weer de fietser als snelheidsremmer ? En als de randweg er over een paar jaar zou komen, is het dan wel een goed centrumplan ? Is het voldoende ontmoedigend voor doorgaand verkeer om de randweg te nemen en niet alsnog door het centrum te rijden ? Of hadden we dan de weg toch niet wat smaller moeten inrichten, en de fietser een eigen plaats moeten geven ? Kunnen we dat dan niet beter nu al doen ?
Wij denken dat bij de huidige verkeersdrukte deze inrichting ontaardt in een chaos: fietsers worden van de weg getoeterd zoals nu in Leende, of zullen de stoep opgesneden worden. Oversteken blijft moeilijk. Dit centrumplan is dus nog geen fietsplan, en de Fietsersbond heeft de gemeente daarom gevraagd haar belofte waar te maken en het centrum wel aantrekkelijker en veiliger te maken voor de fietser en voetganger.
Achterstallig onderhoud
Slecht wegdek is vervelend en soms gevaarlijk. Zeker bij losliggende tegels. De Fietsersbond pleit daarom al jaren voor asfaltering van alle fietspaden: veiliger en comfortabeler. De onderafdeling heeft de gemeente twee jaar geleden gevraagd bij de herinrichting de fietspaden op de Nieuwendijk in Heeze te asfalteren, maar de gemeente heeft die keuze niet willen maken. Nu al is het effect daarvan al te zien: verzakkingen en losliggende en kapot gereden tegels.
We zijn verontwaardigd dat de gemeente nu in het nieuwe onderhoudsplan aangeeft onderhoud van fietspaden te willen schrappen. Onderhoud is nodig voor het behoud van de fundering. Aan een fietspad kan in financieel opzicht niet veel verloren gaan, omdat de lichte fundering later goedkoop te herstellen is. Dus dat onderhoud kan achterwege blijven, aldus de gemeente. Wij vinden dit te gek voor woorden. Fietsers zijn kwetsbaar, hebben geen vering en verdienen juist daarom een goed en veilig wegdek. En ook fietspaden zouden juist wel voorzien moeten worden van een degelijke fundering, vanwege bijvoorbeeld het laden en lossen. Kijk maar eens wat dat betekent op de Nieuwendijk! Asfalt en een goede fundering kost wat meer bij aanleg, maar het onderhoud is daarna veel goedkoper. Uiteindelijk ben je goedkoper uit. Tenzij je, zoals de gemeente nu voorstelt, het onderhoud helemaal niet meer uitvoert natuurlijk.
Ga toch fietsen
Tijdens de informatiebijeenkomst waarin de gemeente zei het fietsen te willen gaan stimuleren, vroeg iemand uit de zaal of de burgemeester niet een voorbeeldfunctie heeft: met de fiets naar het werk gaan dus. Voor haar is dat 15 minuten fietsen van Leende naar Heeze. Door mooie natuur. Haar antwoord: "Heeft u mijn agenda weleens gezien ??"
Mobiele zebra's
Op 28 juni heeft cabaretier Berry Knapen met ondersteuning van de Fietsersbond twee zebrapaden geschilderd op de Heezer Kapelstraat. Zodat men voor een keer midden overdag, zonder gevaar voor eigen leven, de Kapelstraat over kon steken.
's Ochtends hebben we gebrigadierd en tegelijkertijd hebben we ruim 600 handtekeningen opgehaald "voor een voetganger-, fiets-, rollator-, kinderwagen- en rolstoelvriendelijk centrum".
Een week later is de voltallige gemeenteraad in rollator of rolstoel door het centrum gegaan om zelf te ervaren hoe smal en scheef de stoep is, hoe lastig het oversteken als er zo druk en hard gereden wordt. Uit de reakties na afloop bleek dat ze er iets van geleerd hebben. Hopelijk zien we er in het beleid iets van terug.
Enkele reakties uit het publiek, opgetekend door Nico Verbeek, zijn kort en krachtig:
-Stoepranden : berg op en berg af -Plassen op de stoep -Fiets je hier ooit : neen !!!! -Auto's staan op het fietspad -Veel te druk: laden en lossen -Daadkracht gewoon slecht maar we moeten gewoon beginnen -Ik zou bijna willen verhuizen -Met de auto een brief posten -Brood halen bij de bakker met de auto -Bloemen op de stoep -Auto's op de stoep -Over 10 jaar ???? -Reclameborden in de weg -'t Is een puinhoop: je moet van winkel naar winkel -ik pak de auto omdat het veel te gevaarlijk is om te fietsen -Ik moet naar de bakker en ik kan niet oversteken -Ik durf het niet meer -Hopeloos, veel te druk, snel, snel, snel er moet veel veranderen
Naar boven


[jul 2003] 111: "Inspraak" in Heeze
Inspraak randweg
De gemeente zit al jaren in haar maag met het sluipverkeer door de kern, en met het hoge autogebruik (ofwel lage fietsgebruik) voor korte ritten. Velen nemen de auto voor de boodschappen: lekker makkelijk parkeren voor de deur, op de fietsstrook, met als gevolg dat fietsen meteen een stuk minder leuk is. En onveilig. Een dure randweg helpt dan maar een beetje, je raakt alleen het sluipverkeer (grofweg 1 op de 3 auto's) kwijt.
De gemeente heeft nu aangegeven dat ze daarom het fietsen gaat stimuleren! Het is ons alleen nog niet zo duidelijk hoe. Talloze fietsvriendelijke gemeentelijke voornemens zijn gesneuveld voordat ze gerealiseerd konden worden. We doen al jaren suggesties voor verbeteringen, maar die worden zelden opgevolgd.
Oost-Indisch doof
Het steekt ons dat de Fietsersbond herhaaldelijk niet serieus genomen wordt. Zoals in het vorige Ventiel besproken, heeft de gemeente twee hoognodige verkeersbesluiten genomen in het belang van de verkeersveiligheid van de fietser (parkeerverbod Kapelstraat en afsluiting sluiproute De Zegge) maar beide besluiten werden o zo snel weer ingetrokken na protesten van winkeliers en van nota bene het sluipverkeer zelf.
Fietsroute Heeze-Geldrop
De Fietsersbond wil graag dat bij de renovatie van de Geldropseweg een eenzijdig fietspad Heeze-Geldrop wordt aangelegd. Dit vermijdt de gevaarlijke rotondes bij de snelweg en sluit aan op de hoofdfietsroute op het Emopad in Geldrop. In januari hebben we een informatieavond georganiseerd voor de gemeenteraad. Die heeft toen toegezegd inhoudelijk serieus op onze argumenten in te willen gaan in een raadsvergadering in mei of juni. Maar de gemeente is niet bereid die vergadering in overleg met ons goed voor te bereiden, zodat de gemeenteraad op basis van inhoudelijke argumenten een weloverwogen besluit kan nemen. Als we dit schrijven (half mei) is die raadsvergadering nog niet eens ingepland.
Fietsersbond wint twee rechtzaken
We hebben vorig jaar tegen die intrekkingen twee bezwaarschriften ingediend. Die moesten binnen 14 weken worden behandeld, maar ze zijn ergens onder een grote stapel terecht gekomen. We hebben daarom de rechter twee keer gevraagd de gemeente te veroordelen voor deze vertragingstaktiek, en beide rechtzaken hebben we glansrijk gewonnen. Vervolgens heeft de gemeente de Fietsersbond niet-ontvankelijk verklaard. Juridisch jargon om aan te geven dat de Fietsersbond geen belang heeft bij de besluiten. Juridisch is dat lariekoek, maar we moeten nu wel weer naar de rechter om dat aan te vechten en de gemeente alsnog te dwingen ook inhoudelijk serieus op onze bezwaarschriften in te gaan. En als ze dat niet zorgvuldig doen, stappen we weer naar de rechter...
Uitbreiding onderafdeling
Gelukkig hebben we ook goed nieuws: de onderafdeling Heeze-Leende-Sterksel is uitgebreid met een aantal nieuwe mensen. Ook Leende is nu weer vertegenwoordigd in de onderafdeling, maar een extra vrijwilliger voor Leende is nog steeds zeer welkom. Voor een onderafdeling is juist lokale ervaringskennis zo belangrijk!
Naar boven


[apr 2003] 110: Heezer initiatieven
De Fietsparel
Sinds een maand of vier zijn sturen wij wekelijks een column in voor het plaatselijke weekblad 'De Parel'. Afgaande op de reacties wordt de rubriek goed gelezen en vinden de mensen het leuk om zo iets van de Fietsersbond te horen. Wie weet heeft dit behalve verhoging van de naamsbekendheid ook een toename van het plaatselijke ledenaantal tot gevolg. Die ledenaanwas zouden we misschien nog wel goed kunnen gebruiken, zoals uit het volgende stukje mag blijken.
Bezwaarschriften Zegge en Kapelstraat
In 2002 tekende de onderafdeling Heeze-Leende bezwaar aan tegen de openstelling van de Zegge buiten de ochtendspits en tegen het intrekken van een voorgenomen parkeerverbod op de Kapelstraat. Over het bezwaarschrift Zegge is nog steeds geen uitspraak geweest, ook niet over die van andere bezwaarmakers die willen dat de weg 24 uur per dag open blijft. Deze mensen wachten nu al meer dan een jaar op een besluit, terwijl de gemeente volgens de wet binnen 13 weken moet beslissen!
Het tweede bezwaarschrift betreft het intrekken van het parkeerverbod op de Kapelstraat in Heeze. Het besluit tot een parkeerverbod op de Kapelstraat is zeer omstreden. Bewoners protesteerden omdat zij hun auto niet meer voor de deur kwijt zouden kunnen en de winkeliers zijn als de dood dat zij klanten kwijt raken. Onder druk van een dreigende rechtszaak besloot de gemeente opnieuw een besluit te nemen, waarmee het (door de rechter geschorste) parkeerverbod ongedaan werd gemaakt. Hiertegen maakten wij als Fietsersbond bezwaar, omdat het parkeren op de Kapelstraat tot onveilige situaties leidt. Bovendien sneuvelde met het intrekken van het besluit ook een geplande zebra die het voor fietsers en voetgangers veel makkelijker zou maken om deze drukke straat over te steken.
De gemeente zit nu lelijk met de zaak in zijn maag: als ze de (terechte) bezwaren van de Fietsersbond gegrond verklaart, moet ze het parkeerverbod toch instellen en krijgt ze alle bewoners en winkeliers tegen zich. Daarom lijkt de gemeente de Fietsersbond in deze zaak niet ontvankelijk te willen verklaren. Een landelijke bond zou geen belang hebben bij een dergelijke lokale aangelegenheid. We hebben inmiddels toestemming van het landelijk bureau om dit desnoods bij de rechter aan te vechten. Een eerdere rechtzaak in Amsterdam op vergelijkbare gronden is gewonnen door de Fietsersbond, dus er is hoop dat we deze zaak winnen. De gemeentejuriste belde in elk geval al op om voorzichtig te informeren hoeveel leden wij in Heeze-Leende hebben. Niet dat dat er toe doet: niet het ledenaantal maar de statuten van de Fietsersbond zijn bepalend voor ons belang in deze zaak. We zullen zien wat de rechter ervan zegt als het zover komt.
Geldropseweg
Bij de herinrichting van de snelwegop- en afritten van de A67 bij Geldrop (met twee grote rotondes zonder voorrang) dreigen fietsers behoorlijk in de knel te komen. Wij werkten een alternatief uit waarbij de fietser vanaf Heeze over een tweerichtingsfietspad links van de Geldropseweg kan fietsen en op die manier de twee geplande rotondes eenvoudig kan passeren. Het vorige college deed de suggestie snel af met 'te duur, tegennatuurlijk (?) en gevaarlijk vanwege verblinding'. Dit vonden wij te kort door de bocht en het is ons nu gelukt om de gemeenteraad alsnog te interesseren voor een discussie over dit punt. Op een door ons georganiseerde informatieavond kwamen alle fracties af behalve de VVD en bovendien kwamen uit Geldrop een betrokken raadslid en onze fietsersbondcollega Rob van Stratum. Het huis-aan-huisblad 'de Trompetter' had onze achtergrondinformatie integraal gepubliceerd, waardoor er ook wat omwonenden van de Geldropseweg op de avond waren afgekomen. We kregen bijval in onze bezorgdheid over de veiligheid van de rotondes. Op de avond hebben de raadsleden gezamenlijk het plan opgevat om hierover verder van gedachten te wisselen op een informele raadsvergadering. Ook de gemeenteraad van Geldrop zal hierbij worden betrokken. Een onverwacht succes!
Overige zaken
- We zijn begonnen met de verbetering van de afdelingswebsite. - Na een brief aan de gemeente heeft deze alsnog onderborden geplaatst op de kruisingen met de Muggenberg. Automobilisten worden door deze borden gewaarschuwd dat ze een tweerichtingsfietspad met voorrang naderen. De suggestie om middenbelijning op het fietspad aan te brengen op het kruisingsvlak is niet overgenomen. Hopelijk wordt dat dat bij de volgende verfronde alsnog meegenomen. - Bij herinrichting van de Dorpstraat in Leende zal een 30km/u-zone worden ingesteld op een deel van de straat. Tegelijkertijd zou de voorrang op de Dorpstraat gehandhaafd blijven. Er was een brief van de Fietsersbond voor nodig om te zorgen dat de kruisingen gelijkwaardig worden, conform de richtlijnen.
Naar boven


[dec 2002] 109: Heeze: goed nieuws en langzame molens
Stationsstalling
Eindelijk eens goed nieuws uit Heeze. De Nederlandse spoorwegen hebben, in het kader van het landelijke project "ruimte voor de fiets", de nieuwe fietsenstalling opgeleverd bij het station in Heeze. Niet langer hoeft de fietser een onhandig trappetje af naar een lange smalle kuil waarin vuil en regenwater zich verzamelden. Moderne nieuwe klemmen, met meer ruimte voor de fiets, en een goede aanbindmogelijkheid voor kabel of beugel sloten. En dat alles voorzien van moderne uitziende overkapping met verlichting. Helaas zijn de Spoorwegen twee gedane toezeggingen aan de Fietsersbond "vergeten" uit te voeren: een verlaagde stoeprand en een verkorting richting perron. Maar daar gaan we nog achteraan.
Ambtelijke molens
Zoals toegelicht in het vorige Ventiel hebben we bezwaar aangetekend tegen - het intrekken van zebra en parkeerverbod op de Kapelstraat - het deels weer openstellen van de Zegge voor sluipverkeer - het versmallen van het fietspad op de Nieuwendijk Alle drie bezwaarschriften lopen nog. De hoorzitting voor de Kapelstraat is verschoven en volgt binnenkort, de uitnodiging voor de hoorzitting voor de Zegge heeft ons nooit bereikt, en we hebben een verzoek ingediend om alsnog gehoord te worden, en op het bezwaarschrift over de Nieuwendijk blijft het angstvallig stil. De gemeente slaagt er niet in binnen de wettelijke termijn van 14 weken een besluit te nemen. We zouden daarom al naar de rechter kunnen, maar wachten nog even af.
Naar boven


[sep 2002] 108: Heezer perikelen
De Zegge weer open
De relatief gevaarlijkste weg in Heeze is de Zegge. Een landelijke parallelweggetje langs de Geldropseweg, en bij file-vorming dus een sluiproute. Nog maar een half jaar geleden werd deze weg eindelijk afgesloten. Als experiment, maar gesteund door bijna alle partijen. Bang geworden door 500 handtekeningen van het sluipverkeer zelf, heeft de gemeente besloten de afsluiting te beperken tot de ochtendspits. Dit, nog voordat de bezwarencommissie uitspraak heeft gedaan over de ingediende bezwaren tegen de oorspronkelijke volledige afsluiting. De wethouder, die voorheen in de oppositie altijd aandrong op communicatie, heeft geen overleg gevoerd met de bezwaarmakers, omwonenden, aanwonenden, of andere belanghebbenden zoals de Fietsersbond. Wij vinden openstelling van de Zegge voor autoverkeer gevaarlijk, zelfs al is het maar tijdelijk tot na de reconstructie van de Geldropseweg over een of twee jaar. Er gebeurt bijna iedere twee jaar een aanrijding met letsel, en 90 procent van de aanrijdingen gebeurde op tijden dat de Zegge weer open gaat.
Parkeerverbod Kapelstraat
Ook de soap over het parkeerverbod op de Kapelstraat in Heeze gaat gewoon door. Al vele jaren hebben bezwaarmakers een hoognodig parkeerverbod, en daarmee onbedoeld ook een zebra, weten tegen te houden. De rechter stond op het punt om een uitspraak te doen over het verkeersbesluit dat teruggaat tot 1999. Op de valreep trekt de gemeente het verkeersbesluit dan maar in vanwege het overleg over de reconstructie van deze weg. Die reconstructie zal niet voor 2003 plaatsvinden. En dat overleg wacht weer eerst een verkeersonderzoek af. Conclusie: geen parkeerverbod, geen zebra, en voorlopig ook geen overleg.
Evaluatie Nieuwendijk
De reconstructie van de Nieuwendijk in Heeze was bedoeld als voorbeeld: veilige fietspaden, een smalle 30 km-weg, en voldoende parkeervoorzieningen. De praktijk blijkt echter een moeizaam compromis. Door de parkeervakken is het fietspad veel te smal geworden en fietsers moeten opletten voor openslaande autoportieren. Het intensieve vrachtverkeer rijdt toch over deze weg. Door gebrek aan goede fysieke maatregelen rijdt men harder dan 30 km/h: slechts 7 % houdt zich aan die snelheid, de 'algemene snelheid' is 52 km/u. De spiegels van geparkeerde auto's worden er daarom regelmatig af gereden. Gevolg is dat auto's zo dicht mogelijk tegen of zelfs op het toch al te smalle fietspad parkeren. Het college besluit, weer zonder overleg, het toch al smalle fietspad nog maar een tegel smaller te maken. "Meer ruimte voor de fiets" bestaat in Heeze-Leende alleen op papier.
Schreeuwen helpt blijkbaar
Drie situaties hebben we beschreven, en drie keer zien we dat bezwaarmakers en klagers beloond worden, nog voordat hun argumenten inhoudelijk beoordeeld zijn door bezwaarcommissies. Besluiten worden zonder overleg genomen maar na protest en weer zonder overleg net zo snel weer ingetrokken. Voor ons blijft dan alleen inhoudelijke inbreng via het spreekrecht over, en dat is te laat, dan hebben de gemeenteraadsleden hun standpunt al bepaald. Blijkbaar is bezwaar maken de enige manier om gehoord te worden. We hebben dus ook maar drie bezwaarschriften ingediend.
Groene Spinner: hoeveel hekjes ?
In de Nieuwe Hoeven ligt een mooi stukje groen, doorsneden met mooie tegel- en grind-paden. De omwonenden klagen over de scheurende bromfietsers, en om die te weren worden er borden en hekjes geplaatst. Helaas gaat men daarbij de vraag uit de weg of het fiets- of voet-paden zijn, door een bord "verboden voor bromfietsen" te plaatsen. Waar op de ene plek het pad eindigt op de weg (dus fietspad, met voorrang van rechts ?), eindigt het ergens anders op de stoep (dus voetpad ?). We waren weer te laat bij het overleg betrokken, de hekjes zijn al besteld. Bromfietsdrempels zouden effectiever geweest zijn, de hekjes kun je toch altijd via het gras omzeilen. We dringen er nog op aan de hekjes zo te plaatsen dat kinder-aanhangers er door kunnen richting basisschool.
Geldropseweg
We hebben het hier al vaker gehad over de fietsroute Heeze-Geldrop. Door de aanleg van twee rotondes zonder verkeerslichten, zonder voorrang, wordt deze route erg fietsonvriendelijk. Voor de verkiezingen hadden alle partijen toegezegd open te staan voor overleg over onze wens om het fietspad eenzijdig aan te leggen. Na de verkiezingen vindt het college het al voldoende om ons verzoek om overleg schriftelijk af te handelen met de mededeling dat de gemeente vasthoudt aan het eerder ingenomen standpunt.
Stationstunnel drempels
De Heezer stationstunnel, met de vervelende bulten, stond deze keer als Rare Frats in de VogelVrije Fietser. In antwoord op onze brief hierover verwijst de gemeente naar de spoorwegen, en onderneemt zelf geen aktie. Dit terwijl de nieuwe verkeerswethouder, dhr. Frans Maas van de partij "Frans Maas voor Oud en Jong" (verkiezingspunten: verkeersveiligheid, minder drempels, minder sluipverkeer) in dat artikel nog reageerde "we kunnen wel wat gaan doen de komende jaren".
Dat hebben we gemerkt: sluipen over de Zegge mag weer, zebra en parkeerverbod Kapelstraat worden ingetrokken, fietspaden Nieuwendijk worden versmald, het fietspad Heeze-Geldrop blijft tweezijdig, het Leenderbos wordt weer geopend voor afvaldump en als afwerkplaats, onze suggesties voor de Dorpsstraat Leende worden genegeerd, en de gemeente vindt het nodig ons te schrijven dat het "niet zinvol" is om regelmatig overleg met de Fietsersbond te hebben over lopende en komende plannen. We moeten ieder detail dus maar per brief aankaarten, en ieder besluit van de gemeente achteraf betreuren (of, indien mogelijk, bezwaar en beroep aantekenen).
E-mail
Wij zijn in elk geval zelf wel voor openheid. Vaak zijn zaken al wat ouder voordat ze gepubliceerd kunnen worden in het Ventiel. Wij willen een nieuwe service opzetten: actuele, lokale nieuwsflitsen per e-mail. De praktijk leert dat het dan meteen ook makkelijk en snel reageren is, en deze feedback kan ons ook weer helpen. Wij denken aan ongeveer 1 nieuwsflits per maand. Deze mogelijkheid is bedoeld voor alle fietsers in Heeze-Leende-Sterksel, maar iedereen kan zich natuurlijk opgeven, per e-mail (hoe anders?): fbheeze@dse.nl.
Naar boven


[jun 2002] 107: Sluipverkeer Heeze-Geldrop
De Zegge, een verbindingsweggetje tussen Heeze en Geldrop werd de afgelopen jaren in toenemende mate een sluiproute. De weg wordt veel gebruikt als schoolfietsroute. Maar tegelijkertijd mag op deze bochtige, behoorlijk smalle weg door auto's 80 worden gereden en dat wordt ook gedaan. De kans op een aanrijding is op de Zegge relatief de hoogste in Heeze (eens in de twee jaar een gewonde). Behalve op de Zegge zelf, zorgt het sluipverkeer ook op de toevoerwegen voor overlast. Zodra men op de rotonde het verkeer op de Geldropseweg vast ziet staan, slaat men de Rulselaan in en probeert achteraf over de Zegge langs de file te rijden.
In 1998 is daarom afsluiting van de Zegge opgenomen in het gemeentelijk verkeersveiligheidsplan. Al jaren roepen Fietsersbond en omwonenden op tot aanpak van het sluipverkeer. Afgelopen najaar werd ik op mijn fiets, zoals zo vaak, met te hoge snelheid ingehaald door een auto op de Rul. Die had blijkbaar zo'n haast dat hij even verder op de kruising met de Zegge frontaal op een stilstaande veegwagen knalde. Die veegwagen had een zwaailicht. Fietsers en wandelaars hebben dat doorgaans niet...
De gemeenteraad was het er eindelijk over eens: de Zegge werd afgesloten. Op 17 januari zijn de borden geplaatst, waarmee de weg gesloten is voor alle motorvoertuigen op meer dan 2 wielen m.u.v. bestemmingsverkeer. Niet iedereen wil de borden ook echt zien, maar de overlast op de Rul en de Zegge is een stuk minder geworden.
Maar de krant kopt een paar weken later: "522 Heezenaren zetten hun handtekening, actie buurt voor openhouden Zegge". De buurtbewoners van de achterliggende wijk de Engelse tuin voelen zich benadeeld: ook zij zijn gewend de file te omzeilen. Ook claimen zij dat er door het afsluiten van de Zegge files ontstaan op de Geldropseweg. Onzin natuurlijk, want die files stonden er al voor de afsluiting en lokten zo het ongewenste sluipgedrag uit. Voor de capaciteit hoeft de Zegge niet open te blijven, want de bottleneck zit voorbij het punt waar de Geldropseweg en Zegge weer zijn samengevoegd. De nieuwe wethouder Maas pleitte destijds nog voor volledige afsluiting, maar geschrokken van de handtekeningen stelt hij voor de afsluiting te beperken tot de uren tussen 6 en 10 's ochtends. Daarmee zal hij de bezwaren van de bewoners van de Engelse Tuin niet wegnemen, want die willen juist in de spits zo graag over deze weg rijden. Aangezien de Zegge bij reconstructie van de snelwegopritten in Geldrop over enkele jaren vrijwel zeker voorgoed afgesloten zal worden, is het niet consequent en, nog veel belangrijker, onveilig om de afsluiting nu weer ongedaan te maken.
Naar boven


[mrt 2002] 106: Nieuws uit Heeze, Leende, en Sterksel
Een veiliger Leenderstrijp
Met een stopverbod in de St Jan Baptistastraat en Klooster en een verkeersplateau wordt de gang van zaken bij de ingang van de basisschool veiliger gemaakt. Leenderstrijp krijgt nu ook dertig kilometer toegangspoorten aan de komgrenzen.
Fietspad Leende-Sterksel
Het college is door de gemeenteraad gedwongen dit fietspad aan te leggen. Resultaat: zonder draagvlak bij aanwonenden wordt grond verkoop een moeilijke zaak. Het zal lang duren voor dit fietspad er ligt.
Gemeenteraadsverkiezingen
De verkiezingen komen eraan, hopelijk krijgen we daarna meer kansen en meer gehoor voor onze wensen. De gemeente heeft de komende jaren genoeg onderwerpen op de agenda staan, waarbij onze invloed van belang zal zijn: Dorpsstraat in Leende, fietspaden Leenderstrijp-Leende, fietspaden Leende-Sterksel, herinrichting Kapelstraat Heeze, randweg Heeze, fietsroute Heeze-Geldrop, etcetera. Om de wensen van de Fietsersbond goed te verwoorden aan de gemeente, willen we graag de ideeën horen van leden die de situatie ter plekke goed kennen. Vandaar dat we mensen zoeken uit Leende en het oostelijk deel van Heeze die zin hebben om mee te denken. Vooral voor de dorpsstraat in Leende, waarvoor plannen nu in de maak zijn, zoeken we iemand die daar goed bekend is. Pak eens de telefoon, of schrijf een briefje of e-mail om je ideeën voor een betere fietsinrichting kenbaar te maken. Als je structureel wilt meepraten is dat natuurlijk helemaal welkom!
Fietsenstalling station Heeze
De NS gaan de fietsenstallingen bij het station vervangen door nieuwere en betere. De kuilen zullen gelukkig verdwijnen, en de nieuwe opstelling zal de sociale controle vergroten. De NS heeft ook aan ons gevraagd wat wij willen, en dat hebben we aangegeven: verlaagde stoepranden, en efficiënte loop routes naar het perron, die in het oorspronkelijk plan ontbraken. Ook willen we aan beide zijden van het station een tijdelijke fietsenstalling gedurende de werkzaamheden. De fiets- en kinderwagen-onvriendelijke drempels in de stationstunnel vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Die zullen wij ook nog ter discussie stellen.
FOTO: Fietsdrempel in stationstunnel
FOTO: Sterksel-Maarheeze: zou het laatste stukje fietspad er nog komen?
Naar boven


[dec 2001] 105: Nieuws uit Heeze-Leende-Sterksel
Een tweerichtings ventiel ?
In het vorige nummer beschreef Marianne Vincken de werking van een ventiel. Uit eigen ervaring weet ik dat een ventiel in de praktijk toch in twee richtingen doorlaat: soms lekt hij langzaam, en als je bij een Frans ventiel de vinger op de (zere) plek legt, komt alle overdruk er sissend uit. Ook wij blijven graag uw reacties, suggesties, en klachten ontvangen, en dat kan voortaan ook per e-mail: fbheeze@dse.nl.
Parkeerverbod Kapelstraat: hoelang nog ?
De rechter heeft, in eerste zitting, wederom geoordeeld dat de motivatie van het verkeersbesluit van de gemeente om een gedeeltelijk parkeerverbod in te stellen niet deugt. Een definitieve uitspraak laat op zich wachten. Ondertussen blijft de Kapelstraat een probleem voor fietsers. Wij zijn intussen zover, dat de discussie over de herinrichting gaat beginnen, want in 2003 moet de riolering vervangen worden. Aangezien de randweg niet volledig aangelegd zal worden, zal deze weg een problematische combinatie blijven van doorgaand verkeer, fiets verkeer, winkelend publiek, en een hoge parkeerdruk. Een parkeerverbod alleen is zeker niet voldoende, want ook waar dat nu al geldt is de fietsstrook te smal en wordt te vaak door auto's bereden met soms hogere snelheden. Ook als Fietsersbond moeten we ons nog beraden over een goede herinrichting: wel/geen parkeerhavens, fietsstroken of -paden, wat voor snelheidsremmers ? Is het verstandig de Kapelstraat te ontmoedigen voor de doorgaande fietser om vervolgens alternatieve routes, die vaak korter en veiliger zijn, te verbeteren en zo te stimuleren ? Laat het ons weten...
Fietspad Leende-Sterksel
Het huidige College probeert herhaaldelijk dit fietspad van de agenda af te voeren, door het nemen van slechts beperkte maatregelen op de Beukenlaan (fietsstroken en drempels). Mede op basis van onze argumenten bij herhaalde inspraakmogelijkheden blijft een grote meerderheid van de gemeenteraad om uitvoering van een volledig fietspad van Leende tot aan Sterksel vragen.
Regionale fietspaden
De toeristische fietspaden, die overigens ook veel gebruikt worden voor woon-werk verkeer, blijven een zorg: misbruik door auto's, deels aan renovatie toe, en vaak te smal (1m20 of 1m50), wat aanleiding geeft tot de nodige frontale (bijna-)aanrijdingen. Toch krijgen we hier maar zelden klachten over. Jammer, want zelf komen we ook niet overal en de gemeente reageert meestal wel snel als het om lokaal onderhoud gaat (paaltjes vervangen, gaten in wegdek).
Naar boven


[sep 2001] 104: Nieuws uit Heeze Leende Sterksel
Asfalt of geen asfalt, dat is de vraag.
Geen asfalt op de Nieuwendijk in Heeze. De Nieuwendijk is inmiddels gereed, maar vanwege de vele kabels en het te verwachten onderhoud hieraan de komende jaren (..) heeft de gemeente ondanks ons verzoek geen asfalt toegepast voor de fietsstroken. Vanwege ruimtegebrek zijn de fietsstroken uiteindelijk maar 1m70 breed geworden, maar de aparte stroken geven een veel veiliger gevoel.
Wel asfalt op het Strijperpad, de kortste fietsroute van Leenderstrijp naar Valkenswaard door het Leenderbos. Staatsbosbeheer heeft het Strijperpad gerenoveerd en daarbij gelukkig wel gekozen voor asfalt. Dit pad was half verhard en dringend aan verbetering toe.
Parkeerverbod Kapelstraat
Weer is het parkeerverbod uitgesteld. Na een jaar lang overleg tussen gemeente, ondernemers, en aanwonenden (waar wij als belanghebbende toch niet bij mochten zijn) was er nog geen overeenstemming. De gemeenteraad heeft toen gelukkig maar het besluit genomen tot een (overigens zeer beperkt) parkeerverbod en de aanleg van een zebra. De ondernemersvereniging Heeze is echter weer naar de rechter gestapt met verder uitstel tot gevolg.
Randweg Heeze
In het vorige ventiel schreven we al over de randweg. Inmiddels is duidelijk geworden dat fase 2, tussen Leenderweg en Somerenseweg onder het spoor door, waarschijnlijk nooit gerealiseerd zal worden. Fase 1, het doortrekken van de Muggenberg via de Oudenmolen richting Leenderweg, lost naar onze mening onvoldoende problemen op in het centrum. We hebben bij de gemeente gevraagd om extra flankerend beleid om het centrum te ontlasten, meer aandacht voor bestaande problemen die de randweg gaat verergeren, en om meer aandacht voor de fiets. Op basis van onze en andere reacties zal de gemeente met een voorstel op tafel komen.
Fietsers voorrang van rechts
Een aantal maatregelen is inmiddels uitgevoerd: fietsers tussen Heeze en Someren of Sterksel hebben voortaan veel meer voorrang (bijv. bij Kempenhaeghe en Vlaamseweg), waarmee een jarenlange irritatie is opgeheven. Maar de beloofde attentie-drempel bij de Somerenseweg/Vlaamseweg is uitgebleven, en de borden van het op te heffen fietsverbod op de Ten Borchwardlaan staan er nog.
Verder is er door aanwonenden bezwaar aangetekend tegen het verkeersbesluit van de gemeente om de Muggenberg voorrangsweg te maken, omdat men hogere snelheden en meer geluidsoverlast vreest. Het eenzijdige 2-richtings fietspad is daardoor ook nog niet in de voorrang gekomen. Fietsers die links van de weg rijden hebben nu al voorrang op verkeer uit zijwegen omdat ze van rechts komen, maar het is de vraag of verkeer uit deze zijwegen daar op bedacht is. We zijn bang dat deze situatie nog wel even blijft voortbestaan.
Het fietspad langs de Muggenberg is rechtgetrokken bij enkele zijwegen. Enerzijds betekent dit een betere zichtbaarheid van fietsers, maar anderzijds is er geen opstelruimte voor afslaand verkeer tussen auto strook en fietspad. Het is ook niet conform de landelijke adviezen. Bij de Bogenmaker, een zijweg van de Muggenberg, heeft men ons onaangenaam verrast door een wegversmalling te maken als snelheidsremmer bij een toekomstige 30km/u-toegangspoort. Ook fietsers moeten door deze 2m50 smalle passage. Hoewel fietsers daarbij voorrang hebben, omdat ze verkeer op eigen weghelft zijn, vrezen wij dat hier het recht van de sterkste gaat gelden. Ook hier heeft de gemeente landelijke adviezen genegeerd, door fietsers niet buiten de wegversmalling om te leiden.
De fietspaden op de Groote Heide route en het Bels Lijntje hebben voorrang gekregen op het verkeer dat over de Huisvenseweg rijdt. Dit is echter gebeurd met alleen haaientanden, zonder snelheidsremmers, zonder bijbehorende verkeersborden, en zonder attentie-verhogende maatregelen, terwijl de Huisvenseweg nog steeds een lange rechte 80km-weg is: levensgevaarlijk dus. We adviseren fietsers hier om goed op te letten.
Naar boven


[jun 2001] 103column: MKZ ?
De overheid is bezig met MKZ bestrijding. Dat heeft nogal wat consequenties. Over de meeste daarvan mag ik echter niet teveel zeggen. Want nog niet zolang geleden heeft de Fietsersbond gediscussieerd over haar missie. Het ging om de vraag of we de belangen van fietsers verdedigen, of ook andere standpunten innemen (zoals tegen het autogebruik). Men heeft besloten zich te concentreren op het eerste: veiligheid en comfort van de fietser. Vaak gaat die keuze ten koste van de ruimte voor de auto, maar dat is meer een gevolg dan een wens.
De Fietsersbond heeft ethiek niet meer in haar programma staan. Het zinloos doden van dieren kan ik hier dus niet bespreken. De Fietsersbond heeft milieu niet meer in haar vocabulaire. Het vernietigen van slachtvee is direct te vertalen in milieuschade, maar ik moet mijn mond houden. De Fietsersbond heeft maatschappelijk belang niet meer genoemd. De emotionele schade voor boeren, familie, en omstanders mag ik dus niet noemen. Nee, de fietsersbond concentreert zich op de fietser en daartoe zal ik mij hier beperken.
Voor fietsers betekent MKZ: Meer Kilometers Zeker. Natuurgebieden zijn afgesloten, en juist daar lopen fietsroutes die voor veel mensen doorgaande routes zijn. Al bij de eerste signalen werden de fietsroutes door natuurgebieden met natuurlijke beschaving afgesloten; in de praktijk waren alle wild roosters gesloten. Eind maart werden alle natuurgebieden afgesloten. Alleen de echt doorgaande fietsroutes (asfalt) bleven open, voorzover ik dat heb kunnen waarnemen, met hier en daar een enkele uitzondering. Merkwaardigerwijze worden routes langs boerderijen dan niet afgesloten, en fietsroutes vlak langs spoorlijnen en snelwegen wel. Als ik dit schrijf, zijn alle gebieden weer vrijgegeven, met uitzondering van de Belgische grens. En natuurlijk Waalre, dat graag een paar weken achterloopt. Of voorloopt, als je pessimistisch bent. Meer Kilometers dus: fietsen is mooi, meer fietsen is mooier.
Naar boven


[jun 2001] 103: Nieuws uit Heeze-Leende-Sterksel
Randweg Heeze
In verband met MKZ-crisis werd de voorlichtingsbijeenkomst over de randweg afgelast. De gemeente heeft inmiddels een trace in 2 fasen bepaald.
Fase 1 betreft het doortrekken vanaf de Oudenmolen tot aan de Leenderweg, fase 2 gaat verder onder het spoor en de a door naar de Somerenseweg. Fase 1 kost zo'n 7 miljoen, bevat een eenzijdig twee richting fietspad van 3 meter breed, grotendeels langs de hoogspanningsmasten. Fase 2 kost zo'n 30 miljoen, bevat een dure en lange tunnel onder spoor en Aa door, en voorziet niet in een fietspad.
De hele bedoeling van de randweg is om het centrum, met name de Kapelstraat, rustiger en veiliger te maken. Dit doel wordt bij lange na niet gehaald. Als alleen fase 1 wordt uitgevoerd gaat de Kapelstraat in verkeersdrukte omlaag van 11.500 naar 6.600 motorvoertuigen per dag, nog steeds teveel om hier een gezellig winkelgebied van te maken. Ook bij uitvoering van fase 2 blijft de Kapelstraat ongeveer zo druk, omdat men aanneemt dat automobilisten de kortste of snelste weg nemen. Zelfs als de Kapelstraat 30km/u wordt, zullen vele mensen die route nemen en niet de randweg. Fase 2 leidt eigenlijk alleen tot lokale verbetering op Ginderover, Nieuwendijk, en oude Stationsstraat.
Wij vinden dan ook dat er extra flankerend beleid nodig is om het gebruik van de randweg te stimuleren. Andere gemeentes hebben die keuze ook durven maken.
Wij maken ons verder zorgen over de ontstane drukte op de muggenberg; nabij de rotonde neemt de drukte toe van 4500 naar 8700 motorvoertuigen; hier zijn twee oversteekplaatsen zonder middenberm. Het fietspad langs de Muggenberg zou volledig tot aan de rotonde twee-richtingsverkeer moeten worden, en voorrang op deze rotonde komt natuurlijk weer ter sprake!
Wij vragen ons af hoeveel mensen gebruik gaan maken van het fietspad langs fase 1 (zie bijgaande foto). Eigenlijk is het voor bijna niemand de kortste route. Wij denken dat dit fietspad achterwege kan blijven, en zien veel liever dat er elders keuzes voor de fiets gemaakt worden: maak op de nu onverharde Buldersweg een geasfalteerd fietspad, geef de fietser in de Schoolstraat en Emmerikstraat meer ruimte, en maak later een ontsluitend fietspad door de nieuw aan te leggen wijk De Bulders. Graag horen we ook uw mening hierover!
Nieuwendijk Heeze
De gemeente heeft een informatiebijeenkomst over de Nieuwendijk gehouden. Op deze weg (met volgeparkeerde suggestiestroken) blijken verrassend veel fietsers te rijden: 1500/etmaal. De fietser krijgt in de nieuwe plannen daarom meer ruimte: eindelijk een fietspad danwel aanliggende fietsstrook van 1m90. Er wordt nog gekeken of asfalt mogelijk is. Wij (en de deskundige adviezen van de CROW) vinden natuurlijk van wel.
Naar boven


[feb 2001] 102emo: Enkelzijdig fietspad langs EMOpad weer een stukje langer, en het einde is nog niet in zicht !
Rob van Stratum en Arnold Niessen
Wie van Heeze naar Eindhoven fietst via de NON-STOP fietsroute langs het Bogardeind, EMOpad, Gijzenrooiseweg en bijvoorbeeld de Rielsedijk zal ongetwijfeld gezien hebben dat er sinds de reconstructie van de overweg door de NS weer een knelpunt in die route opgelost is, nl de vervelende oversteek Bogardeind/Houterbrugweg. Fietsers uit Heeze hoeven nog maar een keer over te steken en kunnen daarna aan de linkerkant van de weg het enkelzijdig fietspad nemen.
Zoals bekend wordt er bij de gemeente Geldrop momenteel diep nagedacht over de reconstructie van het Bogardeind tussen het EMOpad en de gemeentegrens, die ongeveer bij de aansluiting van Zegge op het Bogardeind ligt.
Vrijwel zeker zullen de op- en afritten van de A67 uit gaan komen op 2 rotondes (de `kluif' van Geldrop). Fietsers uit Heeze hebben geen last van deze rotondes als ze reeds bij de Zegge over kunnen steken en aan de Westkant van het Bogardeind, de verkeerde kant dus, op een nieuw aan te leggen enkelzijdig fietspad kunnen gaan rijden.
Het is deze variant die de voorkeur heeft van de fietsersbond boven dubbelzijdige fietspaden (de huidige situatie).
Om een beeld te krijgen van de aantallen fietsers hebben medewerkers van de afdeling Heeze en Geldrop in de ochtendspits tellingen verricht. Daaruit blijkt dat 40 % van de fietsers uit Heeze via Hout-Oost zijn weg vervolgt, dit zijn vrijwel allemaal scholieren die naar het Strabrechtcollege gaan, 30 % rechtuit gaat via het Bogardeind en dat 30 % het EMOpad kiest. Deze aantallen stemmen overeen met eerder door de gemeente Geldrop verrichte tellingen. Een enkelzijdig fietspad betekent wel dat 40 % van de fietsers bij Hout-Oost nogmaals moet oversteken, en in de plannen van de gemeente zijn hiervoor twee royale getrapte oversteken ingetekend, niets mis mee dus.
De Fietsersbond heeft bij de gemeente Geldrop gepleit voor het opwaarderen van het fietspad langs het spoor (langs het JOEK), omdat dit voor de 30 % van de rechtuit rijdende fietsers een prachtig alternatief biedt om in het centrum van Geldrop te komen.
Verder probeert de onderafdeling Heeze nog bij de gemeente gedaan te krijgen dat het enkelzijdig fietspad doorgetrokken wordt tot aan de rotonde bij de Muggenberg, waarvan we overigens vinden dat het hoog tijd wordt dat daar de fietser krijgt waar die recht op heeft, namelijk voorrang in de bebouwde kom.

Naar boven


[feb 2001] 102: Nieuws uit Heeze-Leende-Sterksel
Fietsnetwerk
Bij het vorige Ventiel zat een enquête met een voorstel voor een fietsnetwerk. We willen zo inzicht krijgen in de ervaringen en problemen van andere fietsers, op andere tijden, onder andere omstandigheden, op andere locaties, om niet alleen op onze eigen ervaringen af te hoeven gaan. Het aantal reacties tot nu toe is ontmoedigend laag: 1. Hiermee kunnen we geen nota over knelpunten of slecht onderhoud vullen. Terwijl we toch denken dat er genoeg problemen zijn: sluipverkeer, te hoge snelheden, parkeren op fietsstroken, slechte aansluitingen van het fietspad, omgekeerde voorrang, etcetera. Wij blijven graag uw reacties ontvangen. Dat kan nu ook per e-mail: fbheeze@dse.nl. Onze netwerk enquête blijft voorlopig via het internet te bekijken op http://www.dse.nl/fietsersbondheezeleende. Bij gebleken voldoende belangstelling, zullen we op deze website meer informatie over actuele zaken gaan bijhouden.
Geldropseweg Heeze
Deze weg is opnieuw geasfalteerd. Tijdens dit werk hield een enkel bord op de snelweg al het sluipverkeer weg. Het was eindelijk eens lekker rustig, en de files waren weg. Nu de weg klaar is, en er dankzij politiek stunt(el) en vliegwerk geen verhoogde kruisingen en beschermingen voor de fietser zijn gekomen, rijdt het verkeer als vanouds te hard en in groten getale door de bebouwde kom, om aan te sluiten in de file naar Geldrop. Langzaam begint het besef te ontstaan dat het openhouden van de doorgaande route misschien niet de beste oplossing is.
Herinrichting Nieuwendijk Heeze
Voor de Nieuwendijk ligt er een mooi voorstel, met een versmald wegbeeld en grotendeels vrijliggende fietspaden. Op 21 februari is er een voorlichtingsbijeenkomst.
Driemaal is spreekrecht ?
Op de commissievergadering Openbare Werken van 21 januari Hebben we driemaal gebruik gemaakt van spreekrecht, Om twee brieven toe te lichten en om een 'detail' in een voorstel te veranderen.
Voor zowel Zegge (Heeze) als Vlaamseweg (Sterksel) hebben we gevraagd om een oplossing voor het sluipverkeer en de hoge snelheden. Op de Zegge hebben we gevraagd om een afsluiting, maar de politiek wil uitstel tot na de renovatie van de Geldropseweg. Een verbodsbord (m.u.v. aanwonenden) is het uiterst haalbare, en zelfs dat is misschien te veel gevraagd. Dit ondanks het feit dat ruim twee jaar geleden de intentie om de Zegge af te sluiten is opgenomen in het gemeentelijk verkeersveiligheidsplan.
De Vlaamseweg is lang, recht, en smal (5m50). Daardoor worden hoge snelheden bereikt: in de spits rijdt 92 % harder dan de toegestane 60 km/h, 50 % rijdt harder dan 80, en bij een politiecontrole was het maximum 117.
Deze cijfers werden dinsdag gretig overgenomen door het Eindhovens Dagblad, in het regiokatern.
We hebben de status van de Vlaamseweg ter discussie gesteld. In het verkeersveiligheidsplan staat deze weg als gebiedsontsluitingsweg, en dat betekent: fysiek gescheiden rijbanen en een vrijliggend fietspad. Volgens ons heeft deze weg echter het karakter van een erftoegangsweg: geen doorgaand verkeer, en indien nodig fietsstroken. De gemeenteraad heeft herhaaldelijk gepleit voor fietsstroken, maar bij genoemde snelheden geven fietsstroken slechts schijnveiligheid. Het toestaan van te hardrijdend doorgaand verkeer en de aanleg van fietsstroken vinden we halfslachtig beleid.
Wij hebben gepleit voor snelheidsremmers en het ontmoedigen of afsluiten van doorgaand verkeer. Van alleen fietsstroken (en het bijbehorende smallere wegbeeld) verwachten we maar een zeer beperkt snelheidsremmend effekt. Er is in de raad wel een meerderheid voor fietsstroken, maar niet voor snelheidsremmers, en aan het doorgaand verkeer durft men niet te komen. Zoals ook bij de Zegge en Geldropseweg kiest men in meerderheid voor comfort en rijsnelheid boven veiligheid. Helaas. Wordt vervolgd...
Voorrang Fietser Van Rechts
We zijn betrokken geweest bij de inventarisatie van knelpunten, en er is nog net op tijd een voorstel voor het oplossen er van gedaan. Op belangrijke punten krijgen fietsers voorrang: de hele Muggenberg, en kruisingen Bels Lijntje en Groote Heide route (richting Genoenhuis) met Huisvenseweg. Op diverse plaatsen wordt de voorrangspositie van de fietser verduidelijkt (Sterkselseweg). Inrit-constructies om fietsers voorrang te ontnemen op de doorsteken bij de ten Borchwardlaan hebben we - met succes - bekritiseerd. Anders had de fietser in Zuid-Noord richting 3 keer kort na elkaar voorrang moeten verlenen aan al het afslaand verkeer.
We willen iedereen oproepen om, in het kader van VFVR, onduidelijke of gevaarlijke punten aan ons te melden. Dan kan nu al, maar ook 1 mei als er problemen ontstaan. Er is ruimte gereserveerd voor nood-maatregelen.
Naar aanleiding van dit voorstel heeft de raad gevraagd om op een aantal afwijkende kruisingen de voorrang te veranderen in het voordeel van de fietser. Het betreft hier afritten A2, Breedvennen Leende, Kempenhaeghe, Somerenseweg/Vlaamseweg, Kapellerput, en het crematorium. Bij de meesten hiervan kan dit (vanwege de uniformiteit) alleen door het dichter bij de weg leggen (niet meer uitbuigen) van het fietspad, en dat is duur. We zoeken nog uit of, met de juiste vormgeving, een goedkopere oplossing mogelijk is analoog aan de voorrangskruisingen op solitaire hoofdfietsroutes. Bij de afritten van de A2 is voorrang alleen mogelijk door Rijkswaterstaat te overtuigen. Welke koene ridder meldt zich aan als vrijwilliger ?
Naar boven


[nov 2000] 101: Nieuws uit Heeze-Leende-Sterksel
Fietsnetwerk
Van diverse kanten zijn er fietsnetwerken ontworpen. De SRE heeft een recreatief fietsroutenetwerk opgesteld ("u nadert knooppunt 50"), en heeft ook een zogenaamd utilitair fietsroutenetwerk vastgesteld (van belang voor de mogelijkheid van subsidies). Verder heeft onze gemeente in het Gemeentelijk Verkeers Veiligheidsplan (GVVP 1998) nog een kaartje opgenomen met een mogelijk fietsroutenetwerk.
Mede op basis van de bestaande fietsroutenetwerken willen wij voor Heeze/Leende/Sterksel een fijnmazig fietsroutenetwerk vaststellen, waarvan we dan bijvoorbeeld bij de inrichting van de 30km/u gebieden (die nu plaatsvindt) de gevaarlijke en oncomfortabele punten als eerste willen aanpakken. Ook is het mogelijk (en wenselijk) om binnen deze gebieden fietspaden (en hoofdfietsroutes zonder noemenswaardig autoverkeer) tot doorgaande voorrangsroute aan te wijzen. We zouden hier voorstander van zijn op bijvoorbeeld de route Burg. Serrarisstraat/Ds. Kremerstraat, maar suggesties voor andere routes zijn welkom.
Lezers in Heeze, Leende, en Sterksel vinden bij dit Ventiel een enquete met een eerste voorstel voor dit netwerk, met de vraag om problemen in dit netwerk (zowel qua veiligheid als comfort) aan te geven. Tevens nodigen wij u uit om aan te geven op welke wijze dit voorgestelde netwerk verbeterd kan worden; zijn we routes vergeten, zijn er verbeteringen mogelijk, zijn alle belangrijke instellingen (scholen etc) bereikbaar, welke routes worden in de praktijk veel gebruikt ?
Lezers uit de omgeving die ook willen reageren kunnen bij mij ook zo'n enqueteformulier aanvragen.
Herinrichting Geldropse weg
De Geldropse weg in Heeze wordt opnieuw ingericht vanaf het Strabrechtplein tot aan Geldrop. Op dit moment wordt het gedeelte Strabrechtplein - rotonde Muggenberg aangepakt: verhoogde kruisingen en fysieke bescherming van fietsers bij de kruispunten zijn echter op het allerlaatste moment door de gemeenteraad geschrapt vanwege de kosten. Wel worden de paarse fietssuggestiestroken breder gemaakt (1,60m), en worden de zijwegen omgebouwd tot inrit-constructies naar 30km/u gebieden.
Volgend jaar wordt de weg buiten de bebouwde kom aangepakt: iets smaller, 60 km/u, met bromfietsers op de rijbaan en (onder voorbehoud) enkele snelheidsremmers. De fietspaden blijven liggen maar worden iets breder (2,25 m met daarnaast een kleine betegelde strook tot aan de rijbaan).
De Zegge wordt dan hopelijk eindelijk afgesloten voor doorgaand verkeer -- liefst zien we die afsluiting nu al. De rotonde op de Muggenberg/Rul, die in vormgeving en voorrangsregeling nog steeds niet voldoet aan de landelijke richtlijn, blijft tot onze schrik ongewijzigd (hier willen we nog aandacht aan besteden). Het fietspad richting Geldrop zien we liever eenzijdig aan de west-zijde, aansluitend op de toekomstige reconstructie van de fietspaden op het Bogardeind-Zuid in Geldrop richting Emopad. Zo'n eenzijdig fietspad leidt tot veel minder oversteken in zowel Heeze als Geldrop. We zullen hier de komende maanden de nodige aandacht aan gaan besteden.
Fietspad Beukenlaan in Sterksel
De fietsroute Leende-Sterksel via Oostrikkerdijk en Beukenlaan is problematisch: een vijf meter smalle 80-km/u weg met hardrijdend sluipverkeer van Leende naar Someren en schoolgaande jeugd. De Oostrikkerstraat is reeds voorzien van verhoogde kruisingsplateaus maar de Beukenlaan is nog een rechte racebaan. De gemeente wil hier een eenzijdig twee-richtingsfietspad, van Leende tot het spoor aan de zuidkant, daarna noordelijk van de weg. De oversteek van spoor en Sterkselse Aa blijft gemengd en chaotisch. Een extra brug is te duur, om van aanpassing van de overweg maar niet te spreken.
Op een informatieavond eerder dit jaar was er veel kritiek van omwonden, van wie grondaankopen nodig zijn. Op de Oostrikkerdijk vindt men -- terecht -- een noordelijk fietspad veiliger in verband met zijwegen, maar hiervoor is een (dure) wegverlegging nodig bij een huis dat dicht op de weg staat. Op de Beukenlaan vreest men nog harder rijdend autoverkeer en fietsers dicht langs de huizen. Er werd gepleit voor fietsstroken tussen de bomen en de weg, maar dit is niet op veilige wijze haalbaar. Een veel betere oplossing is een verkeersluwe Beukenlaan (waaraan ook een school staat!) en het autoverkeer omleiden over de Kloosterlaan. Deze laan is echter onverhard en de zinkassen moeten daar eerst afgegraven worden, wat een groot financieel probleem is. De gemeente heeft de mogelijkheden opnieuw bestudeerd, meer hierover in een volgend Ventiel.
Naar boven


[feb 2000] 98: Nieuws uit Heeze, Leende, Sterksel
Uitbreiding parkeerverbod Kapelstraat mislukt
Het besluit van de gemeenteraad om het bestaande parkeerverbod in de Kapelstraat uit te breiden en een zebra aan te leggen, ter bevordering van de veiligheid voor fietsers en voetgangers is door de bestuursrechter geschorst. Op verzoek van de winkeliers verklaarde hij het besluit nietig omdat er vooraf geen overleg met de politie is gevoerd en de motivering van het besluit ontbreekt. In de ontstane commotie heeft de wethouder van verkeer besloten op te stappen.
Verkeerscommissies
In Heeze, Leende, en Sterksel zijn er sinds enige jaren commissies Kleine Verkeersvraagstukken, met vertegenwoordigers van o.a. schoolouders en de Fietsersbond. Ze bespreken per kern de verkeersproblemen en hebben ook een budget waarmee ieder jaar enkele knelpunten aangepakt kunnen worden. Deze commissies, die ingesteld zijn door de opgestapte wethouder Kuppens, hebben altijd goed gefunctioneerd en we hopen dat ze zullen blijven voortbestaan.
Sterksel
De nieuwe snelheidsremmende maatregelen op de Beukenlaan blijken goed te werken: de snelheid van het verkeer ter hoogte van de school is duidelijk afgenomen. Er zal nu een soortgelijke constructie gemaakt gaan worden op de Heezerweg om een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers veiliger te maken.
Het is nog onduidelijk wat de status wordt van de weg Heeze-Sterksel; wordt deze weg net zoals Heeze-Geldrop een 60 km/u weg met bromfietsers op de rijbaan ?
Leende
Er zijn verkeersremmende maatregelen op de Irislaan aangebracht, maar door de slalomwerking worden fietsers tegen de stoeprand klemgereden. Doorgetrokken strepen zouden hier een verbetering zijn.
Op de hoofdweg van Leende richting Heeze worden vluchtheuvels aangebracht in de Oostrikkerstraat voor overstekende kinderen. Het is de vraag of fietsers hier voldoende ruimte zullen krijgen.
Op de kruising Margrietlaan/Valkenswaardseweg is het onvoldoende duidelijk voor automobilisten dat ze v'o'or het fietspad moeten stoppen om voorrang te verlenen en niet erop!
Heeze
Iedere ochtend staat het verkeer op de Geldropseweg van Heeze naar Geldrop in de file voor de verkeerslichten bij de oprit naar de snelweg. Veel automobilisten kiezen voor een alternatieve route over de Rul en de Zegge, tevens een fietsroute voor scholieren. Dit leidde al tot aktie van de bewoners. De gewenste oplossing is 'e'enrichtingsverkeer in de ochtendspits op de Zegge om sluipverkeer onmogelijk te maken. Omdat de renovatie van de Geldropseweg en de Zegge volgend jaar aan de orde is heeft het nauwelijks zin om nu nog een procedure voor 'e'enrichtingsverkeer te beginnen.
Bij de onoverzichtelijke oversteek voor fietsers en voetgangers in de bocht bij het Ten Borchwardplein is inmiddels een verkeersbult aangelegd.
Het onderhoud van de fietspaden in de bossen tussen Heeze, Geldrop en Waalre, die nogal slecht zijn door misbruik door auto's, langdurige wateroverlast, en vorst, staat voor dit jaar op het programma.
Bromfietsers op de rijbaan
Dit heeft in onze gemeente niet tot veel uitzonderingen kunnen leiden, zoveel fietspaden zijn er trouwens niet. De meeste fietspaden houden net binnen de bebouwde kom op. Op de Muggenberg in Heeze (de toekomstige randweg) gaan bromfietsers gelukkig op de rijbaan. De aansluiting op de Oudenmolen is hier wat onlogisch, en op de rotonde richting Geldrop rijden bromfietsers wel op het fietspad, maar deze situatie wordt bij de nieuwe inrichting van de weg Heeze-Leende dit jaar waarschijnlijk wel veranderd.
Naar boven


[aug 1999] 96c: Speelstraat
Belgi\"e voert het begrip `speelstraat' in, voor een speciaal stuk 50 km/u woonstraat zonder openbaar vervoer. De speelstraat kan op vaste uren en dagen, maar ook afhankelijk van het weer, tot speelterrein gemaakt worden met behulp van hekken die de toegangen van de straat zo goed mogelijk afsluiten. Op \'e\'en van de hekken hangt het verbodsbord voor verkeer, voorzien van een onderbord met de vermelding `speelstraat' en de speeluren. De gehele breedte van de openbare weg is tijdens deze speeluren voorbehouden aan bijvoorbeeld skaters of spelende kinderen. Enkel stapvoets rijdende auto's en fietsers van bewoners hebben toegang, maar zij mogen de kinderen niet hinderen. Kinderen mogen speeltuigen plaatsen, zonder de doorgang volledig af te sluiten.
Naar boven


[aug 1999] 96b: Fietsen in Hasselt
In Ventiel nr 95 werd een stukje van mijn hand aangekondigd, dat zou gaan over het zelf maken van fiets en aanhanger. Dat is echter zo'n lange termijn project, dat ik het beschrijven ervan ook nog wel even kan uitstellen.
Omdat ik dit voorjaar drie maanden in Hasselt (60 km ten Zuiden van Eindhoven) verbleef voor mijn werk, is het aktueler om daar iets over te schrijven. In plaats van dagelijks heen en weer te rijden, heb ik er voor gekozen om een apartement in Hasselt te betrekken, en zo de woon-werk afstand te verkleinen van 60 naar 2 km. Het is meteen een beter uitgangspunt om Hasselt te leren kennen. Gratis busvervoer, ruimte voor de fiets, maar nu te ervaren van dichtbij.
De vorige burgemeester Steve Stevaert, en de huidige ad-interim burgemeester Herman Reynders, zijn erg pro-fiets. De laatste kwam ik ook enkele malen tegen als hij ook naar zijn werk fietste, hij reed dan tegen het verkeer in over de stoep. Daaruit mag je afleiden dat verkeersregels ook hier niet gelden. Dat denken de automobilisten ook, als het om voorrang gaat. Je krijgt vaak voorrang, ongeacht de verkeerssituatie, maar alleen als je ook gezien wordt. En dat is niet altijd het geval...
In het centrum van Hasselt is bijna overal een-richtingsverkeer, geen wonder met de smalle straten. Fietsers (en lichte bromfietsen) mogen bijna overal tegen het eenrichtingsverkeer inrijden. Vanwege de breedte van de weg, en omdat deze maatregel blijkbaar nieuw is, moet je continu bereid zijn de stoep op te vluchten; je merkt dat automobilisten hier stelselmatig verrast worden door tegenliggers, en op het laatst bijsturen of je volkomen negeren.
Buiten het centrum wordt hard gewerkt aan een fietsroutenetwerk van fietsstroken en vrijliggende fietspaden. Sommige zelfs met kruisingen met fietsers in de voorrang. De wegkwaliteit ervan is beter dan gemiddeld, maar dat is hier nog lang niet goed genoeg! Heel mooi zijn de bochten, rotondes, en zelfs echte invoegstroken, waar fietspaden bij elkaar komen: vele bochten en rotondes zijn zelfs met 30 km/u nog te nemen.
Naar boven


[aug 1999] 96a: Arnold gemotiveerd
In Ventiel Nr 95 werd al gemeld dat Arnold Niessen de functie van contactpersoon heeft overgenomen van Cees Smedema. Hij bedankt Cees op deze plaats voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Arnold is weer teruggekeerd in Heeze. (Zie zijn verhaal over Hasselt, elders in dit nummer).
Het aangekondigde artikel van Arnold over het bouwen van een fiets met aanhanger komt in een volgende Ventiel. Arnold schrijft ons nog dat hij dagelijks met zij Optima Condor ligfiets, Verhees Alleweder, of `gewone' fiets van Heeze naar het Nat.Lab. in Eindhoven fietst. "Ik fiets de zeer mooie kilometers door de bossen naar Philips. Ik zie dan ook dagelijks dat het beter kan: fietspaden die verbrokkelen na een koude winter, of de hele winter onder water staan, lage stallingen waar je je kop stoot, noem maar op. De ergernis hierover kan een jarenlang passief enfb-lid actief maken".
Arnold vervolgt: "Heeze is een erg mooi en vriendelijk dorp, maar heeft toch ook nog de nodige knelpunten voor fietsers. Voor de komende jaren staan de veranderingen van Duurzaam Veilig op het programma. Ik hoop dat we daaraan een positieve bijdrage kunnen leveren.
Naar boven