Home Nieuws Thema's Fietsparel Het Ventiel Contact Links
Nu duidelijk is geworden dat in het gemeentelijke centrumplan voor de herinrichting van de Kapelstraat en Jan Deckersstraat geen fietspaden zijn voorzien, heeft de Fietsersbond een plan gemaakt om te laten zien dat fietspaden toch mogelijk zijn. Graag willen we uw reactie hierop weten. Vindt u fietspaden nodig langs de Kapelstraat en Jan Deckersstraat ? Ziet u fouten of problemen in de tekeningen van de fietsersbond? Wij horen het graag. Met behulp van bijgaand formulier kunt u uw reactie achterlaten.
[januari 2004]

Fietsersbondvoorstel aanpassingen verkeersplan Kapelstraat/Jan Deckersstraat

 • 1. Een- of tweezijdig fietspaden
 • 2. Aanpassingen rotonde Wilhelminaplein
 • 3. Toegang bij Strabrechtplein
 • Reactieformulier

  Inleiding

  Zoals toegezegd door wethouder Noordman zal de gemeente bekijken of een fietspad, zoals gewenst door de Fietsersbond, kan worden opgenomen in het herinrichtingsplan.

  Hier bespreekt de Fietsersbond haar uitdrukkelijke wens (tweezijdig fietspad) en een compromis-voorstel (eenzijdig fietspad), om te bekijken of en in hoeverre deze passen binnen de gestelde randvoorwaarden (tweezijdig vrachtverkeer en voldoende parkeren).

  De motivatie voor dit voorstel is de vrees van de Fietsersbond dat gemengd en druk verkeer in een gemengd smal profiel bij 50km/h (6m50, rijloper 3m50, fietssuggestiestroken 1m50, parkeren direkt naast de rijbaan) met name voor de fietser zeer onveilig is.

  Naast de fietspaden bevat deze notitie nog twee voorstellen ter verbetering van de verkeersveiligheid in het centrum:

 • Aanpassing rotonde aan richtlijnen CROW

 • Aanpassing toegang herinrichtingsgebied Strabrechtplein

 • Deze maatregelen staan los van elkaar.

  1. Aanleg fietspaden

  Klik op de plaatjes voor een grotere versie in een nieuw window.
  1 fietspad van Wilhelminaplein naar Strabrechtplein:
  Wilhelminaplein tot Beemden Beemden tot Vullinghspark Vullinghspark tot Nicasiusstraat Nicasiusstraat tot Strabrecht
  en als voorbeeld de mogelijkheid van een tweede fietspad van Vullinghspark tot de Beemden:
  Schoolstraat to Beemden Beemden tot Wilhelminaplein

  Bekeken is een enkelzijdig fietspad over de volle lengte in noordrichting, en een enkelzijdig fietspad in zuidrichting per sectie van het weggebied. Uitgangspunten voor het wegprofiel zijn:


  Gerealiseerde voordelen

  Naar boven...

  Gevolgen voor doorgaand verkeer

  Aangezien de weg overal 6m50 blijft, zijn er geen nadelige gevolgen voor het doorgaand verkeer. Door het verminderen van fietsverkeer, en door het minder chaotische wegbeeld, wordt het verkeer veiliger. Door het aanbrengen van schrikstroken bij parkeervakken wordt het wegbeeld ook rustiger en wordt een situatie als op de Nieuwendijk met geparkeerde auto’s dicht op de weg vermeden. Dit is vooral belangrijk voor fietsers.

  Gevolgen voor het aantal parkeerplaatsen

  De onderstaande tabel geeft per wegsectie aan wat het aantal parkeerplaatsen is bij uitwerking van dit plan met 1 of met 2 fietspaden, vergeleken met het meest recente plan van Janssen de Jong.


  Janssen de Jong

  Met 1 fietspad

  Met 2 fietspaden

  Wilhelminaplein-Schoolstraat (excl. gemeentehuisterrein)

  24

  36

  29

  Gemeentehuisterrein

  20

  12 – 18 1

  12 – 18 1

  Schoolstraat - Albert Heijn

  (incl. Vullinghspark)

  71

  70

  57

  Albert Heijn - Rabobank

  34

  24

  22

  Rabobank- Boschlaan

  19

  23

  12

  Boschlaan - Strabrechtplein

  27

  30

  16

  Strabrechtplein 2

  0

  0 - 10

  0 - 5

  Totaal

  195

  195-211

  148-159


  In deze tabel zijn meegenomen: alle langs- en dwars-parkeerplaatsen direkt naast de weg, het Vullinghspark, bij de Rabobank en bij Kapelstraat 17.

  Uit deze tabel valt ook te halen wat het aantal parkeerplaatsen is bij gedeeltelijke aanleg van een tweede fietspad. Een fietspad vanaf de Schoolstraat tot De Beemden, (belangrijk voor de oudere fietsers uit De Beemden!) kost slechts 7 parkeerplaatsen. Bij schuin parkeren op het gemeentehuisterrein worden deze gecompenseerd en kunnen( zelfs zonder het Strabrechtplein te betrekken in de herinrichting ) hierbij ook 196 parkeerplaatsen gerealiseerd worden.

  Een volledige tweezijdig fietspad kost slechts 25% van de nu geplande parkeerplaatsen: er biljven er 148-159 over. Elders kan dit aantal eventueel nog verhoogd worden. Maar volgens de parkeerstudie waren er op vrijdag of zaterdag nooit meer dan 134 parkeerplaatsen gelijktijdig bezet binnen dit gebied. Dus zelfs het aantal parkeerplaatsen bij overal 2 fietspaden is voldoende om aan de parkeervraag te voldoen.

  Extra parkeerplaatsen zijn elders nog mogelijk te realiseren door uitbreiding van parkeergelegenheid bij het gemeentehuis of op het Binnenhof.

  Naar boven...

  2. Aanpassing rotonde Wilhelminaplein

  Deze strookrotonde is van het minst veilige type rotonde dat er bestaat. Strookrotondes zonder ruggen (zoals er dus nu ligt) zijn (relatief) de gevaarlijkste rotondesoort, juist omdat de rijbaan + fietsstrook te breed is en (een deel van) het autoverkeer daardoor te hard over de rotonde rijdt. Door een andere maatvoering is deze rotonde veiliger te maken voor fietsers.

  Voorstel is daarom de vormgeving te verbeteren:

  Er is voldoende ruimte om dit op de huidige locatie te realiseren.

  In verband met de Brabantse Dag moeten de varkensruggen tijdelijk verwijderbaar zijn.

  Naar boven...

  3. Toegang herinrichtingsgebied

  Bij de “fuik” vanaf het Strabrechtplein moet (tenzij er een tweezijdig fietspad gerealiseerd wordt) een snelheidsremmende maatregel komen om de fietser niet in gevaar te brengen. Dit kan bijvoorbeeld een half plateau (een eenmalige hoogteverspringing) zijn, of een asverspringing.


  1) 12 bij langsparkeren, ca. 18 bij schuin achterwaarts parkeren (haaks is veel minder veilig en daarom ongewenst, zeker bij fietsers op de rijbaan).

  2) Extra parkeerplaatsen zijn mogelijk door het wegvak langs het Strabrechtplein in de herinrichting te betrekken.

  U kunt met behulp van bijgaand formulier uw reactie achterlaten.