Home Nieuws Thema's Fietsparel Het Ventiel Contact Links

Titel

[voorjaar 2003] item1
[voorjaar 2003] item2
[voorjaar 2003] item3>

Tekenen voor de fiets

De Fietsersbond vroeg op de gemeentelijke informatieavond van 10 april om "te tekenen voor de fiets".

Een belangrijk punt in de nieuwe verkeersplannen van de gemeente is om het fietsen te stimuleren. De Fietsersbond juicht dat natuurlijk toe.

Korte ritten tot 7.5 km kunnen vaak gemakkelijk met de fiets gedaan worden. In Landgraaf doet 17% dat. In gemeentes als Middelburg, Houten, en Groningen bijna 50%. In Geldrop 36%. Waarom wordt er in de ene gemeente meer gefietst dan in de andere ? En hoeveel wordt er in Heeze gefietst ? We weten het niet, maar we denken dat er veel ruimte voor verbetering is.

De Fietsbalans, een project van de Fietsersbond, meet hoe fietsvriendelijk een gemeente is. Al meer dan 100 gemeenten zijn langs de meetlat gelegd. Een speciale hightech meetfiets registreert precies het oponthoud en de hobbels in het fietspad. Daarnaast wordt het verkeersbeleid op papier beoordeeld en wordt er een tevredenheidsonderzoek onder de fietsende bevolking gehouden. Tenslotte worden ook de CBS-ongevalscijfers geanalyseerd. Groningen kwam in 2002 als beste fietsstad uit de bus en kreeg van de Fietsersbond de eretitel 'Fietsstad 2002'.

De eerste conclusie uit dat onderzoek is dat goed gemeentelijk beleid het fietsgebruik fors doet groeien: 50% fietsgebruik is haalbaar. Hoe beter de score op de Fietsbalans, hoe hoger het fietsgebruik. Met name de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto blijkt van belang. Het gaat dan met name om parkeertarieven en reistijdverhouding.

Dat vraagt wel om een jarenlang consequent beleid dat kiest voor de fiets. Het vraagt om consequente keuzes. Voor asfalt. Voor bredere en vrije fietsstroken. Voor voorrang. Ook als dat geld, parkeerplaatsen, of bomen zou kosten. Of als daarvoor een rotonde op de schop moet. Dat betekent een veel actiever fietsbeleid dan de afgelopen jaren is gevoerd. De mooie woorden uit het GVVP of uit het richtinggevend voorstel krijgen pas waarde als de gemeente ook de bijbehorende stappen neemt.

Dat kan bijvoorbeeld door bij herinrichtingen steeds rekening te houden met de fietser. U kent ongetwijfeld de CROW-brochure "Tekenen voor de Fiets". Vele gemeentes, zoals bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven, hebben bepaald dat dit document een belangrijk uitgangspunt bij het verkeersbeleid is.

Voorbeelden van voor fietsers slechte situaties, zoals de verwarrende voorrangsregeling op de rotonde Muggenberg/Geldropseweg, de kruising van het fietspad langs de Valkenswaardseweg met de Nachtegaallaan, en de soms veel te smalle fietsstroken worden daarmee voorkomen. Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden te vinden in Heeze-Leende waar de richtlijnen wel (bijna) zijn gevolgd: de bredere fietsstroken op de Geldropseweg, en de nieuw geplaatste waarschuwings-borden op de kruisingen met de Muggenberg die waarschuwen dat het fietspad langs de Muggenberg in twee richtingen bereden wordt.

De Fietsersbond vraagt de gemeente nadrukkelijk om in de besluitvorming die gepland is op 30 juni 2003 ook te besluiten dat de brochure "Tekenen voor de Fiets" belangrijk uitgangspunt van het verkeersbeleid is, om zo het fietsen in onze gemeente te stimuleren.