Home Nieuws Thema's Fietsparel Het Ventiel Contact Links

PvdA meest fietsvriendelijke partij

Wilt u dat uw kinderen, of uzelf, veilig kunnen fietsen ? Of wilt u dat het aantrekkelijker wordt boodschappen met de fiets te doen ? De Fietsersbond heeft van alle partijen in Heeze-Leende gekeken wat ze voor de fietser betekenen. Daarbij is gekeken naar de verkiezingsprogramma's en naar de ingenomen standpunten in de afgelopen raadsperiode.

De meeste verkiezingsprogramma's bieden voor fietsers weinig maatregelen. LHL en de VVD noemen zelfs helemaal geen maatregelen voor fietsers. LHL geeft wel veel aandacht aan verkeersveiligheid in het algemeen. En de VVD zegt dat de gemeente ieders vervoerskeuze moet respecteren en volledig faciliteren. Voor verbetering van de verkeersveiligheid noemt de VVD alleen het aanleggen van randwegen. De PvdA kiest voor verbetering en verbreding van het fietspadennetwerk, en duidelijk herkenbare fietsstroken, dus niet zoals op de Kapelstraat. FMVOEJ noemt het fietspad Leende-Sterksel, de Strijperstraat, en uit als enige de wens voor een veiligheidscoordinator en een verkeerscirculatieplan. Het CDA wil het toeristisch fietspadennetwerk uitbreiden, fietsgebruik stimuleren, meer fietsveiligheid, en de stationstunnel verbeteren. Ook wil het veilige fietsvoorzieningen in het centrum van Heeze, maar navraag hierover leert dat het CDA dit pas wil na aanleg van de randweg. Wel heeft het CDA een alternatief: een fietspad Groote Aa-Beemden-Vullinghspark.

Verkiezingsprogramma's klinken vaak mooi. Daarom is er ook gekeken naar de afgelopen raadsperiode. CDA, VVD, en FMVOEJ waren als coalitie verantwoordelijk voor de herinrichting van de Kapelstraat in Heeze. Door de adviezen van deskundigen en de eigen ambtenaren te negeren is het plan slecht uitgevallen voor fietsers. LHL was tegen, maar legt zich nu bij de situatie neer. De VVD noemt de huidige situatie veilig voor fietsers. De fietsers denken er anders over: bij tellingen bleken er 30% minder fietsers dan voorheen te rijden, en de objectieve veiligheid is niet verbeterd. Alleen de PvdA is altijd blijven opkomen voor de fietsers op de Kapelstraat, en blijft voorstander van 30km/u in het centrum van Heeze, hoe eerder hoe beter!

Volgend jaar komen er bij de A67 twee rotondes waar onze schoolgaande fietsers maar moeten zien hoe ze 6 rijstroken van/naar de snelweg zonder voorrang oversteken. Dat wordt risico's nemen, want je moet wel op tijd op school komen! De Fietsersbond pleitte daarom, net als de gemeente Geldrop, voor een tweerichtingsfietspad links van de Geldropseweg van rotonde Muggenberg t/m Emopad in Geldrop. Alleen de PvdA en LHL hebben het probleem voor de fietsers erkend en gepleit voor overleg met Geldrop en een eerlijk onderzoek van beide varianten. Dat overleg is beloofd door de coalitie CDA-VVD-FMVOEJ maar is er nooit gekomen.

Tenslotte, op het gebied van sluipverkeer: LHL noemt het niet, de VVD wil sluipverkeer oplossen met randwegen, het CDA wil het ontmoedigen, FMVOEJ wil het sluipverkeer aanpakken, en ook de PvdA wil het doorgaand sluipverkeer, vooral vrachtverkeer, tegenhouden of zelfs onmogelijk maken. Alleen VVD en CDA (na aanleg randweg) en PvdA (nu al maatregelen) geven een oplossingsrichting aan voor het sluipverkeer.

Natuurlijk spelen ook andere overwegingen een rol bij uw keuze op 7 maart. Maar als u op een partij wil stemmen die heeft laten zien het goed voor te hebben met de fietsers, is uw eerste keus de PvdA, op afstand gevolgd door (op alfabetische volgorde) CDA, FMVOEJ, of LHL, die de Kapelstraat dan wel willen laten zoals hij is. De VVD lijkt geen speciale aandacht te besteden aan de fietsers.