Home Nieuws Thema's Fietsparel Het Ventiel Contact Links

Fietsersbond onderafd. Heeze-Leende-Sterksel


Rotondes bedreigen schoolgaande fietsers:

Fietsersbond organiseert informatieavond fietsroute Heeze-Geldrop

De gemeente Geldrop gaat de verkeerslichten bij de op- en afritten van de snelweg vervangen door twee grote rotondes met dubbele rijstroken. Voor de talloze scholieren en andere fietsers die 's ochtends van Heeze naar Geldrop rijden, worden deze rotondes een onneembaar en gevaarlijk obstakel. Er is een veel betere oplossing, door de fietsers aan de westkant van de weg langs alle verkeer te laten rijden. Hoewel de gemeente aanvankelijk aan deze oplossing de voorkeur gaf, is dit plan op het laatste moment ingetrokken. De Fietsersbond organiseert een informatieavond over de gevaarlijke rotondes en de alternatieve oplossing, waarna men vragen kan stellen of een petitie kan ondertekenen. De informatieavond vindt plaats op 15 november 2002 om 19:30 in de zaal boven Tapperij De Zwaan, Kapelstraat 23, Heeze.

Onderaan deze pagina kunt u een petitie tekenen.

Verkeerslichten worden vervangen door rotondes

Non stop fietsroute Heeze Geldrop

Dagelijks rijden honderden fietsers over de Geldropseweg en het Bogardeind naar hun werk of scholen in Eindhoven en Geldrop. Langs het Emopad ligt een mooi eenzijdig (2-baans) fietspad richting Rielsedijk en Eindhoven, met een toekomstige aftakking langs het spoor richting centrum Geldrop. De gemeente Geldrop had in goed overleg met de Fietsersbond aangegeven dit fietspad eenzijdig richting Heeze te willen doortrekken, zodat fietsers vanuit Heeze ongehinderd de op- en afritten van de snelweg kunnen passeren. De Fietsersbond was dan ook verontwaardigd in de krant te moeten lezen dat de gemeente Geldrop dit plan heeft ingetrokken, waardoor de fietser vogelvrij wordt. De gemeente zegt tegemoet te komen aan bezwaren van enkele aanwonenden, die een tweerichtings fietspad voor hun deur vrezen. Navraag door de Fietsersbond bij een 5-tal bewoners van het Emopad, waar zo'n fietspad al ligt, leert dat zij blij zijn met de nieuwe situatie: een extra breed fietspad geeft meer uitzicht en manoeuvreerruimte.

Geldropseweg

De meeste fietsers komen uit de Nieuwe Hoeven of de Weibossen. Het is voor hen minder oversteken en dus veiliger om van Heeze naar Geldrop overal links van de Geldropseweg te rijden; bij de komende renovatie van de Geldropseweg kan dit gerealiseerd worden. Het aantal kruisende bewegingen tussen fietsers en auto's kan dan halveren. Bovendien zijn de plaatsen waar fietsers wel oversteken bij deze oplossing veiliger. Ondanks de veel hogere veiligheid voor de fietser en de ruime subsidiemogelijkheden voor zo'n fietspad, heeft de gemeente Heeze deze mogelijkheid nog niet serieus bestudeerd. Toch heeft de wethouder al aangegeven hier niet aan mee te willen werken.

Gevaarlijke rotondes

Volgens de Fietsersbond zal het niet alleen verwarrend zijn - rotondes in Heeze en Geldrop waar de fietser wel voorrang heeft, en rotondes bij de snelweg waar de fietser geen voorrang heeft - maar de nieuwe rotondes zullen voor fietsers ook gevaarlijk worden. De kwetsbare groep scholieren die op tijd op school moeten zijn - anders krijgen ze straf - staan hier niet minder dan zeven rijstroken te wachten, met smalle vluchtheuvels, waar auto's langs rijden die net van de snelweg komen, of eindelijk de snelweg op kunnen. Scholieren rijden in groepen: als er een gaatje in de verkeersstroom is en de eerste fietser rijdt door, volgt de rest. Hopelijk kunnen auto's dan stoppen, en passen de fietsers allemaal op de volgende vluchtheuvel. Het fietspad blokkerende vrwachtwagens die voor de rotonde stoppen, verleiden de scholieren tot slalommen om toch op tijd op school te kunnen zijn.

De Fietsersbond roept de gemeentes Geldrop en Heeze op om te kiezen voor de veiligheid van de fietser, en het fietspad eenzijdig aan te leggen. Bezorgde ouders en fietsers kunnen hieronder een petitie ondertekenen.


Het Eindhovens Dagblad schrijft op donderdag 16 januari 2003:

'Eenzijdig fietspad langs westkant Geldropseweg'

Door onze correspondent.

Donderdag 16 januari, HEEZE - De gemeenteraad van Heeze-Leende wil in een extra vergadering de voor- en nadelen bespreken van een eenzijdig fietspad aan de westkant van de Geldropseweg in Heeze. Deze route zou bij de komende reconstructie van de weg de huidige rijwielpaden aan de beide zijden van de weg moeten vervangen.

Dit is het resultaat van een informatiebijeenkomst die de Fietsersbond gisteravond speciaal voor raadsleden hield in Tapperij De Zwaan in Heeze. De bond pleit al geruime tijd voor de aanleg van een eenzijdig fietspad aan de westkant van de Geldropseweg.

Volgens de Fietsersbond zorgt deze variant voor aanmerkelijk minder oversteekplaatsen en is daarmee veiliger voor fietsers dan het handhaven van de huidige tweezijdige paden. De bond doelt daarbij op de situatie vanaf waarschijnlijk 2004/2005 als de met verkeerslichten beveiligde op- en afritten van de autosnelweg A67 vervangen worden door rotondes. Bij het handhaven van de huidige fietspaden zou het aan de oostkant gelegen pad twee keer de op en afritten kruisen. De gemeente Heeze-Leende heeft een eenzijdig fietspad tot nu toe afgewezen. Vooral vanwege de bijkomende kosten, problemen met uitritten van aangrenzende percelen, verwerving van extra grond en de mogelijke verblinding van fietsers door autolampen.

Deze discussie is echter alleen op ambtelijk niveau gevoerd en nooit in de gemeenteraad. Op de vraag van voorzitter A. Niessen van de Fietsersbond of de kwestie alsnog op de politieke agenda geplaatst wordt, antwoordde raadslid P. Vos (LHL) bevestigend. De overige fracties volgden. PvdA-fractievoorzitter M. van Hofweegen vroeg hierbij tevens een delegatie van de Geldropse gemeenteraad uit te nodigen. Vooral omdat de rotondes op Geldrops grondgebied liggen en de Heezer fietspaden hierop aansluiten. Ook het CDA, DGH en de fractie Frans Maas voor Oud en Jong konden zich hierin vinden. Toch verzochten ze tevens nadrukkelijk om meer gegevens, zodat de komende raadsdiscussie beter onderbouwd kan worden. Die vergadering vindt waarschijnlijk over enkele maanden plaats.


Daarna...

Daarna werd het stil, en gebeurde er niets.

Teken deze petitie

Ik verzoek de gemeentes Geldrop en Heeze te kiezen voor de veiligheid voor de fietser, door het fietspad langs Bogardeind en Geldropseweg (vanaf het Emopad tot aan de rotonde Muggenberg/Rul) in beide richtingen aan de westkant aan te leggen. Tekenen kan nog per mail: Teken petitie. Meer informatie: R. van Stratum, Geldrop, r.stratum@chello.nl of bij A. Niessen, Heeze, fbheeze@dse.nl.