Home Nieuws Thema's Fietsparel Het Ventiel Contact Links

Titel

[voorjaar 2003] item1
[voorjaar 2003] item2
[voorjaar 2003] item3>

Netwerk-enquete Fietsersbond Heeze-Leende-Sterksel


Van diverse kanten zijn er al fietsnetwerken ontworpen. De SRE heeft een recreatief fietsroute-netwerk opgesteld ("u nadert knooppunt 50"), en heeft ook een zogenaamd utilitair fietsroute-netwerk vastgesteld (van belang voor de mogelijkheid van subsidies). Verder heeft onze gemeente in het Gemeentelijk Verkeers Veiligheidsplan (GVVP 1998) nog een kaartje opgenomen met een mogelijk fietsroute-netwerk.

Mede op basis van deze bestaande fietsroute-netwerken willen wij voor de gemeente Heeze-Leende (Heeze, Leende, en Sterksel) een fijnmazig fietsroute-netwerk vaststellen, waarvan we dan bijvoorbeeld bij de inrichting van de 30km/u gebieden (die nu plaatsvindt) de gevaarlijke en oncomfortabele punten als eerste willen aanpakken. Ook is het mogelijk (en wenselijk) om binnen deze gebieden fietspaden (en hoofdfietsroutes zonder noemenswaardig autoverkeer) tot doorgaande voorrangsroute aan te wijzen. We zouden hier voorstander van zijn op bijvoorbeeld de route Burg. Serrarisstraat/Ds. Kremerstraat, maar suggesties voor andere routes zijn welkom.

Lezers in Heeze, Leende, en Sterksel vinden bij dit Ventiel een enquete met een eerste voorstel voor dit netwerk, met de vraag om problemen in dit netwerk (zowel qua veiligheid als comfort) aan te geven. Tevens nodigen wij u uit om aan te geven op welke wijze dit voorgestelde netwerk verbeterd kan worden; zijn we routes vergeten, zijn er verbeteringen mogelijk, zijn alle belangrijke instellingen (scholen etc) bereikbaar, welke routes worden in de praktijk veel gebruikt, welke routes kunnen we beter schrappen ?

Uw reactie kunt u nu ookhier elektronisch inleveren.

Dank voor uw medewerking, namens de Fietsersbond Heeze-Leende-Sterksel

Plattegronden (klik op plaatje voor uitvergroting):

Netwerk Heeze
1219 kB


Netwerk Leende
845 kB


Netwerk Leenderstrijp
427 kB


Netwerk Sterksel
182 kB


Netwerk tussen kernen Heeze-Leende-Sterksel
144 kB