Home Nieuws Thema's Fietsparel Het Ventiel Contact Links

Het fietspad wordt steeds smaller op de Nieuwendijk...

 • [12 oktober 2003] Bericht kabelkrant Heeze-Leende op 12 oktober 2003
 • [17 november 2003] Spreekrecht in commissievergadering Grondgebied 17 november 2003
 • Fietsersbond tegen smallere fietspaden Nieuwendijk

  De gemeente wil de toch al te smalle fietspaden op de Nieuwendijk toch weer versmallen. Vorig jaar is ditzelfde voorstel niet doorgegaan omdat de raad eerst een evaluatie wilde zien. Nu komt overhaast de versmalling weer op tafel, zonder dat de totale problematiek integraal wordt aangepakt.
  Vorig jaar heeft de Fietsersbond een alternatief voorstel gedaan, bestaande uit smallere wegbelijning en fysieke maatregelen bij parkeervakken, waardoor zowel het parkeren als het verkeer veiliger zou worden. Op dat voorstel heeft de gemeente helemaal niet gereageerd.
  In slechts 2 jaar is het fietspad al aardig kapotgereden door illegaal parkeren, illegaal laden/lossen, en dat wordt nu nog eens beloond ook. Intussen is er niets gedaan met de klachten van fietsers die vallen over de slechte randen en bij de uitritten. Is dit nu het beleid dat het fietsen moet gaan stimuleren ?


  Spreekrecht in commissievergadering Grondgebied 17 november 2003

  De Fietsersbond is tegen het verbreden van de parkeervakken aan de Nieuwendijk. Het plan is willekeurig en er zijn betere alternatieven.
  De inrichting van de Nieuwendijk is een compromis om tegemoet te komen aan alle wensen: parkeerruimte, vrijliggende fietspaden, vergroting van veiligheid en de leefbaarheid.

  1. Het collegevoorstel stelt dat de weg conform CROW/ASVV richtlijnen is ingericht. Dit is echter niet zo:

 • het fietspad is 85 cm smaller dan de richtlijn,
 • er is geen ruimte tussen parkeervakken en fietspad, <
 • er ligt geen zebra bij de rotonde, <
 • uit de normen kan afgeleid worden dat een 30 km/u weg een smallere rijbaan zou hebben, <
 • in 30 km-zones hoort geen middenstreep en <
 • er wordt te hard gereden: 52 km/u.

  2. Het voorstel beweert dat de Fietsersbond accoord is met het verbreden van de parkeervakken. Hoe is dat mogelijk als de fietser hier op geen enkele manier bij wint? De Fietsersbond heeft in het gesprek met de wethouder alternatieven aangedragen die de te hoge snelheid op de Nieuwendijk zullen verminderen en die ook tot vermindering van de parkeerproblemen zullen leiden. Van de voorgestelde maatregelen heeft het college alleen het aanbrengen van zijbelijning overgenomen. Het voorstel is dus wel aangepast, maar de fietser verliest er nog steeds alleen maar bij.

  3. Waarom ligt dit voorstel er eigenlijk? Een brief van een ondernemer die klanten verliest? Reacties in de enquete onder bewoners, een jaar geleden? In dezelfde enquete gaf ik als fietser aan dat ik de fietspaden te smal vond. Welke belangen tellen zwaarder?


  Ik vind dat voor een beslissing een zorgvuldige afweging gemaakt moet worden, op basis van meetbare criteria. Dat zijn bijvoorbeeld het aantal ongevallen, de snelheid en het aantal foutparkeerders. De gemeente heeft gesuggereerd tellingen te zullen doen van het aantal (fout)parkeerders om te bepalen voor welke vakken verbreding nodig is. Nog voordat tellingen zijn uitgevoerd was echter het voorstel voor alle vakken aan westzijde al aan de commissie gestuurd. De Fietsersbond heeft zelf gegevens verzameld:
 • Foutparkeerders: de Fietsersbond heeft op verschillende tijdstippen tellingen gedaan, overdag en ‘s avonds, door de week en in het weekend en het blijkt dat er op de 18 parkeerplaatsen aan de westzijde gemiddeld maar 4 auto’s op het fietspad geparkeerd staan.
 • Parkeerdruk: gemiddeld wordt slechts de helft van de vakken gebruikt. Alleen op vrijdagavond stond het bijna vol.
 • Snelheid: Auto’s rijden 52 km/u op de Nieuwendijk waar het 30 zou moeten zijn.

  Kortom: het aantal foutparkeerders valt dus erg mee. De gemeente is wettelijk verplicht om de inrichting van de weg zo te maken dat men er vanzelf 30 rijdt. Verbreding van de parkeervakken, waardoor de weg nog breder lijkt, werkt dan averechts. Permanente versmalling van het fietspad is onredelijk, duur en niet effectief. Als u het werkelijke probleem aanpakt, het te hard rijden, blijven de spiegels heel en kunnen de klanten van de slager rustig in- en uitparkeren.

  De wegbreedte is berekend op 30 km/u en als men er 30 rijdt is er geen probleem.

  Wij vragen u daarom de parkeervakken niet te verbreden en in plaats daarvan:

 • zebra’s aan te leggen
 • zijbelijning aan te brengen
 • de middenstrepen weg te halen


  Tellingen:

  NW: vanaf rotonde tot drempel (Grote Aa) westzijde van de weg (7 parkeervakken) ZW: vanaf drempel tot Ginderover (slagerij van Hooff) westzijde van de weg (11 parkeervakken) ZO: vanaf drempel tot Ginderover oostzijde van de weg (10 parkeervakken)


 • Datum/tijd

  NW

  ZW

  ZO


  fout

  totaal

  fout

  totaal

  fout

  totaal

  Wo 29-10/17:37

  0

  2

  3

  4

  1

  4

  Wo 29-10/20:30

  3

  4

  2

  6

  2

  6

  Do 30-10/11:15

  5

  5

  1

  2

  0

  2

  Vr 31-10/22:15*

  2

  7

  2

  8

  2

  8

  Za 1-11/8:30

  0

  0

  4

  4

  0

  5

  Za 1-11/12:30

  0

  2

  4

  8

  0

  6

  *) Parkeerplaats bij d'n Toversnest stond helemaal vol.


  Gemiddeld hele straat: 12.5 auto's waarvan 5.2 foutparkeerders

  Gemiddeld westzijde: 8.7 auto's waarvan 4.3 foutparkeerders


  Wanneer gebeurt er iets aan de situatie bij de platanen?

  Zolang de platanen niet gekapt worden kan de situatie toch verbeterd worden door bijvoorbeeld
 • stukje voor de bocht naast de uitrit te bestraten zodat de bochten flauwer worden,
 • fietspad voor en na de laatste uitrit geleidelijk te verlagen, zodat de laatste uitrit geen versmalling meer is, en
 • fietspad na de laatste plataan net zo breed te maken als elders.  Naar boven